3346 B 16A, S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3346 B 16A, S 16A

Inläggav Leif Fredin » 04 sep 2014, 09:20

3346
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4953

Leveransdatum 1941-02-09. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 303, höger nr: 308
7 omgången. Gångtid vid kontroll- och hemflygning 8 tim 25 min
Levererat till F 7 1941-03-17
Formation 1941-03-17
Godkänt 1941-03-28

Haveri 1941-07-24. Märkning 7-13
Total gångtid: 27 tim
Motorer: IF Delta nr 303. Total gångtid: 30 tim. IF Delta nr 308. Total gångtid: 30 tim.
Besättningen ff kadett Tage Jungner, fs aspirant Arne Magnusson
Orsak till haveri: Haveriet orsakat av att föraren kört ned i grop, Föraren synes ej ha iakttagit den aktsamhet som skäligen bort iakttagas.
Skador flygplan: Vänstra motorgondolen samt diverse motortäcksplåtar deformerade, propeller skadad, vänster vingdel måste delvis avklädas för besiktning av befarad sprickbildning i spryglar och balkar.
Beräknad reparationskostnad 5.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Vid utkörning från parkeringsplatsen gick fpl, efter c:a 50 m rullning rakt fram, ned i ett värn för lvakan, vilket utgjordes av en c:a 2 m djup fyrkantig grop amgiven av jordvallar.

Kadett Jungner anförde i huvudsak följande:
Jungner tjänstgjorde som flygförare och chef i fpl 13. Han kände till att två pjäsvärn voro belägna i närheten av parkeringsplatsen.
Han körde ut från parkeringsplatsen. Ehuru han därvid framförde fpl långsamt, uppmärksammade han ej att det ena pjäsvärnet låg nästan rakt i fpl väg utan körde ned med ena hjuldäcket i detta värn.
Jungner ansåg orsaken till felkörningen vara främst den, att han vid utkörningen hade uppmärksamheten alltför mycket riktad på det andra värnet, som låg till höger om hans väg.
Han anförde vidare svårigheten att överblicka fpl väg från förarplatsen, varifrån sikten under körning på marken är ganska begränsad rakt fram. Härtill anförde han, att värnet (i vilket nedkörningen skedde) var utmärkt med en liten gul flagga på värnets bortre (södra) sida. Denna flagga hade han ej observerat, sannolikt beroende på att själva flaggduken i den rådande svaga vinden hängde rakt ned. Även själva värnet var svårt att se, eftersom jordvallarna kring värnet efter de senaste dagarnas regn fått en avsevärd gräsväxt och därigenom smälte väl ihop med gräsväxten på den omgivande terrängen.

Uppläst och vidkänt:
Tage Jungner Kadett

Asp Magnusson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som fs i fpl,
att han före och under utkörningen var sysselsatt med bombsiktet och att ifylla bpmbfällningsprotokoll, varför han ingenting märkte förrän fpl gick ned i värnet

Uppläst och vidkänt:
Arne Magnusson
Aspirant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveriet synes bero på bristande uppmärksamhet från ff sida.
Hans uppmärksamhet har varit mer riktad på värn A i stället för det han körde ned i (B).
Jordvallarna kring värnet hade efter de senaste dygnens regn fåt en avsevärd gräsväxt, varigenom detsamma börjat smälta väl ihop med flygfältet.

Såtenäs den 25/7 1941 Jean Dubois
Förhörsledare
Löwkrantz
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Haveriet har orsakats av att föraren kört ned i ett akan-värn. Föraren synes icke ha iakttagit den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
2. Övningsledaren synes icke heller ha iakttagit det förutseende, som skäligen bort iakttags betr. val av uppställningsplats för fpl före utkörning tillstart.
3. Målet hänskjutes till krigsrätt.

Grästorp den 1/8 1941
F. Ramström
Chef
/K.E. Lindström

Verkstad 1941-07-24; haverireparation

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Till F 11 flottiljverkstad 1943-02-25 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-05-26.
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Till CVV för LF och MB 1944-06-29; liten översyn, motorbyte. Gångtid efter översyn 155 tim. Påbörjat 1944-07-12, motorer typ IF Delta nr 323 (gångtid 155 tim) och nr 340 (gångtid 89 tim).
Klar 1944-10-30, motorer typ IF Delta nr 317 och 340 inmonterade.
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 317 och 252. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst