3342 S 16A, Tp 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3342 S 16A, Tp 16A

Inläggav Leif Fredin » 04 sep 2014, 08:40

3342
S 16A
Tp 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4949

Leveransdatum 1940-12-12. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 295, höger nr: 298
5.omgången. Hemflygning till F 7 1941-01-19 till –02-21 (Gångtid 8 tim 00 min, antal flygningar 7 st)
Godkänt 1941-02-18
Levererat till F 3 1941-02-21

Haveri 1941-02-21 vid F 7, Såtenäs.
Total gångtid: ca 9 tim
Motorer: IF Delta nr 295. Total gångtid: ca 12 tim. IF Delta nr 298. Total gångtid: ca 12 tim
Besättningen ff löjtnant H Svenonious, fs löjtnant M Siewers, mek korpral F Wahlgren oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av höjden vid landning (snö och svår belysning).
Skador flygplan: Vänster hjul med däck ock slang kassabelt.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Bif anmälan från löjtnant H. Svenonius med anledning av haveri vid landning med fpl 3342 den 21/2 på Såtenäs flygfält.

Löjtnant H Svenonius
med anmälan ang haveri:

Till Chefen för 5.hämtningsdivisionen.
Härmed får jag vördsamt anmäla att vid landning å Såtenäs den 21 februari med fpl 3342 skadades vänster landningsställ. Skadans art: däck slang samt ena hjultallriken skadade, skyddsplåten skadad.
Skada å personal uppstod icke.

Såtenäs den 21 februari 1941
H. Svenonius
Löjtnant

Löjtnant Svenonius anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjort som ff å fpl typ S16 nr 3342 vid hemflygning från Italien till Såtenäs;
att fpl vid första landningsförsöket sjönk igenom och tog mark i en motbacke i flygfältets norra del, 150 m (i landnings-riktningen) hitom ett pr telefon begärt landningsmärke;
att han då genast drog på fullgas för att göra om landningen;
att fpl vid andra landningsförsöket först tog mark på i stort sett samma ställe som under första landningsförsöket, så att fpl lättade och sedan tog mark på andra sidan av en mindre kulle i svag nedförslutning;
att på grund av snötäcket höjden felbedömdes, varför pådragning ej gjordes;
att vid genomsjunkning vänster hjul tog mark först, varvid däcket punkterade;
att navets vänstra sida förstördes, när fpl under svag vänster sväng rullade ut efter sättning samt att skyddsplåten framför hjulet skadades. I övrigt intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
H. Svenonius
Löjtnant

Löjtnant Sieverts anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjort som spanare i fpl 3342;
att han vid landningsförsöket å Såtenäs märkte att hjulen tog mark på en kulle och att fpl fick en ganska kraftig studs;
att därefter sättningen blev hård och skedde på vänster hjul (någon tendens till vikning åt vänster);
att fpl därefter rullade ut på rak kurs ca 100 m, varefter det började svänga svagt åt vänster. I övrigt intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
M. Siewers
Löjtnant

Korpral 117/F7 Wahlgren anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjort som mekaniker å fpl 3342:
att han efter utfällandet av vingklaffarna kände att fpl tog i med vänster hjul först;
att planet efter studsandet sjönk igenom på vänster hjul och sedan började hasa;
att han tyckte sig märka skada å hjulet;
att navet hade gått sönder, däck, slang punkterat och främre skyddsplåten skadats.
För övrigt intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt
F. Wahlgren
Korpral

Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:
att planet vid den hårda sättningen först tog mark på vänster hjul, som då punkterade och föranledde övriga skador.
att svårigheten att vid rådande dager bedöma höjden över det jämna snötäcket orsakat, att planet tog mark väl långt bakom utlagt märke.
att detta också var orsaken till att löjtnant Svenonius ej ”drog på” gas efter studsen.

Såtenäs den 21/2 1941
Hjalmar Bosson
Förhörsledare
B. Hellström
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Med hänsyn till rådande svårigheter att bedöma höjden vid landningen kan föraren ej göras ansvarig för det inträffade.
Kronan vidkännes kostnaderna.

Malmen den 1/4 1941
G. von Porat
Depåchef
/J.L.W. Aschan

F 7 förråd 1941-02-21
Till CVV verkstad 1941-05-16. Ombyggnad till stabstransportfpl
Typbeteckning ändrad till Tp 16A enligt to 126/41 daterad 1941-05-23
Överlämnat till F8 1941-08-19
Till F 8 depå 1941-08-27

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Överlämnat till F 7 1941-10-28
Verkstad 1941-10-28

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Beräknas intagas till F 11 flottiljverkstad 1943-05-26 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-08-10.
Märkning 11-70 (1944-11-09)

Bild

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 273 och 278. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst