3329 S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3329 S 16A

Inläggav Leif Fredin » 29 aug 2014, 08:43

3329
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4936

Leveransdatum 1940-12-12. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 243, höger nr: 246
Provflygning i Milano. Gångtid 0 tim 40 min, 1 st
4 omgången. Hemflygning till Ljungbyhed 1940-12-17 till -12-20 (Gångtid 5 tim 40 min, antal flygningar 3 st)
Levererat till F 3 1940-12-20
Förråd 1940-12-20 (Ljungbyhed)
Formation 1941-01-03 för flygning Ljungbyhed - Såtenäs (0 tim 55 min)
F 7 förråd 1941-01-03
Godkänt 1941-02-08
F 3 formation 1941-04-28

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

F 5 förråd 1941-09-17

Nödlandning 1942-01-20 vid F 6, Karlsborg. Märkning 3-21
Total gångtid: 54 tim.
Motorer IF Delta nr 243. Total gångtid: 57 tim. IF Delta nr 246. Total gångtid: 57 tim.
Besättningen ff furir Bengt Norén, fsk furir Sixten Hansson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorhaveri på vänster motor med därav föranledd brand i densamma.
Orsak till haveri: Genomsjunkning vid nödlandningen vilken ansattes i medvind.
Skador flygplan: Vänster vinge: framkanten bruten. Vänster landningsställsben, fästbeslag för d:o m m svårt skadat.
Skador motor: Vänster motor, nr 243, svårt skadad. Vevhus, 1 st kolv, 1 st vevstake, vänster främre ingasrör, 1 cylinder m m kass. Propeller, vänster: bladen deformerade. Höger: 1 blad något skadat.
Beräknad reparationskostnad fpl 25.000:- kr, motorer 30.000:- kr. Summa 55.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet):
Haveri vid nödlandning förorsakad av brand i vänster motor.

Undersökningen föranleddes av ett å Karlsborgs flygfält den 20/1 omkring kl 1245 inträffat haveri med fpl typ S16 nr
21 – 3329.

Preliminär teknisk rapport.
Fpl befann sig stående ungefär mitt på flygfältet med höger landningsställsben i normalt läge och vänster vinge, som var knäckt, mot marken. Vänster landningställsben hade vikt sig rakt inåt mot kroppen.
Vänstra motorns motorplåts utseende tyder på brand. Cylinder 3 vänster framifrån har brutits loss från vevhuset, men hänger kvar. Övre delen av kolven ligger kvar mellan insugningssystemet och cylindern. Vevstakens kolvände har tillvaratagits. Vevstaken är avsliten och starkt deformerad c:a 150 mm från kolvänden. Kolvar har förmodligen slagit sönder insugningsröret, vilket torde ha varit den egentliga anledningen till branden.

Furir Florén uppgav:
Fpl nr 21 startade tillsammans med ett annat fpl typ S 16 från Ljungbyhed den 20/1 kl 1055. På grund av väderleken utfördes flygningen i huvudsak vägen Ljungbyhed – Vänersborg – Skövde – Karlsborg. Omedelbart söder Skövde iakttog F. en kraftig smäll i fpl, men kunde ej konstatera orsaken. Inga vibrationer eller andra störningar märktes. Instrumenten visade normalt, varför flygningen fortsattes utan annan åtgärd än skärpt uppmärksamhet. Först vid passerandet av Örlen märkte F. att vit rök utgick från vänstra motorn. Strax därefter märkte han att motorplåtarnas färg flagade av på grund av värme. Flyghöjden 6 – 700 m. F. förstod att det var eld i motorn och beslutade landa på Karlsborgs flygfält. Landningen ansattes i medvind. Fältgränsen passerades på c:a 150 m höjd med vingklaffarna utfällda. Fpl stallades ned från c:a 50 m höjd. Omedelbart före sättningen vek sig fpl åt vänster, så att vänster hjul tog mark först, så att landningsstället kröktes inåt. Vänster vingspets gick i marken och knäcktes. Därefter gjorde fpl en ¼ ground loop. Vänstra motorn kuperades omedelbart före landningen. Då fpl stannat kuperades även högra motorn och öppnades brandkranen.
Före landningen hade F. ställt väljaren för brandkran till vänster samt försökt öppna brandkranen, vilket misslyckades på grund av att han ej orkade draga av säkringen. F. gick efter landningen omedelbart ur fpl och konstaterade att vänstra motorn alltjämt alstrade en kraftig rök. Motorplåtarna öppnades på vänster sida, varvid konstaterades att det brann i förgasaren.
Två vpl från F 6 kommo springande med var sin kolsyresnöeldsläckare och släckte elden.
F. uppgav vidare:
att snabbuppvärmningen varit frånslagen sedan före starten;
att kylklaffarna och oljekylaren voro till hälften öppna under hel flygningen;
att gasreglagets ställning icke förändrades då smällen hördes i närheten av Skövde; samt
att den s k knockouten icke trätt i funktion.
Landningen ägde rum omkring kl 1245.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Florén
Furir

Furir Hansson bestyrkte i allt furir Floréns uppgifter och hade intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Sixten Hansson

Korpral Sävblom uppgav att han sett rök och lågor slå ut från fpl vänstra motor, då detta befann sig i planén. Beträffande landningsutförandet bestyrkte S. furir Floréns uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
I. Sävblom

Karlsborg den 21 januari 1942.
A. Holmér Kapten
Nils Kähr
Depåingenjör

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att kolven i cyl nr 3 slagit sönder insugningsröret och brand uppstått, varvid nödlandning företagits och fpl därvid stallats och vikit sig på vänster vinge.
Mot förarens handlingssätt i samband med haveriet kan inga anmärkningar riktas på grund av de förhållanden,
som därunder varit rådande.

Malmen den 4/3 1942
Arne Tollbom
Förhörsledare
Eric Sörensen
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Med hänsyn till rådande omständigheter (brand i ena motorn) kunna förarens åtgärder i samband med nödlandning icke göras föremål för kritik, varför kronan vidkännes kostnaderna för materielens iståndsättande.
Malmen den 6/3 1942

H. Beckhammar
Depåchef

Som bekräftelse å pr telefon denna dag lämnad rapport får jag härmed vördsamt anmäla att fpl typ S16A nr 3329 nödlandat i Karlsborg på grund av motorhaveri och därvid orsakad brand i vänster motor.
Omständigheterna i samband med haveriet synas enl ingångna telrapporter hava varit följande:
Fplch, furir Florén, anmälde att han, då fpl befann sig c:a 20 km från Karlsborg, hörde en kraftig detonation. Något yttre fel kunde ej iakttagas, ej heller angåvo motorinstrumenten något onormalt. Efter c:a 5 min observerades brand i vänster motor. Fpl befann sig då på c:a 700 m höjd c:a 10 km från Karlsborg. Under inflygningen mot Karlsborg försökte föraren att medelst eldsläckningen släcka branden med förmådde ej öppna utlösningshandtaget. Föraren landade i medvind och med genomsjunkning, varvid vänster landningsställsben vek sig och vänster vingspets bröts. Varken i luften eller på marken inträngde brandrök i kabinen. Då fpl stannat drog föraren kraftigt i utlösningshandtaget för eldsläckningen med båda händerna och lyckades på så sätt släcka branden.
Summarisk besiktning av motorn har givit vid handen att en kolvring jämte tillhörande vevstake brustit, varvid den senare trängt ut genom vevhuset. Härvid slogs även ingasröret sönder. Denna sistnämnda omständighet synes ha varit orsaken till branden.

Malmen den 20/1 1942
H. Beckhammar
Depåchef
/J.L.W. Aschan

F 6 förråd 1942-01-20. Flygtid 1 tim 50 min

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F3, F7, F11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Överlämnat till F 11 1942-11-07
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Verkstad 1943-04-15 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-07-01.
Kassationsförslag 1945-05-05. Total gångtid 211 tim (efter LF 68 tim). Antal flygningar 268 st. Motorer typ IF Delta nr 235, total gångtid 229 tim (efter SM 99 tim) och nr 212, total gångtid 236 tim (efter SM 145 tim).
Anmärkning: Fpl är i sådant skick, att de icke kunna sättas i tjänst utan dessförinnan LF och MB utförts. Reservdelar eller delar för instruktionsändamål erfordras icke för F 11 del. Jag anhåller om FF beslut hur skall förfaras med fpl, motorer och propellrar samt i fpl inmonterad utrustning
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 235 och 212. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 3329 S 16A

Inläggav Bengt Ekbladh » 07 maj 2019, 22:08

3329 S 16A
..OM
Nödlandningen 1942-01-20 vid F 6, Karlsborg. Märkning 3-21

Bild.
https://i.pinimg.com/originals/0c/0a/fb ... a8198c.jpg
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6912
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst