742 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

742 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 30 jul 2014, 12:58

742
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping 
Tillverkningsnummer 65

Godkänt 1937-10-12
CVM 1937-10-13
Till F 4 1938-01-17 med motor My VII nr 128
Märkning 4-42
I tjänst 1938-01-18.

Nödlandning 1938-01-18. Fpl kapotterade efter nödlandning på grund av motorstopp.
Motor: My VII nr 128
Ff aspirant Kock oskadad
Orsak till nödlandning: Frysning i förgasare eller bränslesystem.
Orsak till haveri: Kapottering i samband med landning.
Skador flygplan: Stjärt, fena, sidoroder och propeller skadade. Skador å vingställ och landningsställ.
Skador motor: Propelleraxeln krökt. Propellerväxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 3.000:- kr

Verkstad 1938-01-21. Liten översyn och reparation efter haveri
Förråd 1938-03-28
I tjänst 1938-04-29.
Ommålning av fpl vid CVM 1938-06-14

Nödlandning 1938-09-07
Motor: My VII nr 128
Ff fänrik Ljungdahl oskadad.
Orsak till nödlandning: Motorstörning, orsakad av brott å pinnskruv för ventillyftarstyrning.

Verkstad 1938-11-23. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 156 inmonterad.
I tjänst 1939-03-09

Haveri 1940-02-07. Storsjön vid Hallen kyrka. Märkning 4-42
Total gångtid: 290 tim
Motor: My VII nr 156
Total gångtid: 115 tim.
Besättningen ff kadett Å Wennerström, fs aspirant Curt Åkerstedt oskadad
Orsak till haveri: Fpl kolliderat med isen vid flygning på låg höjd.
Skador flygplan: Flygkropp: Ett stort antal kroppsrör knäckta. Motorfundament kassabelt. Svåra träskador. Samtliga tankar svårt skadade. Vingställ: En övervinge lätt, en svårt skadad. En undervinge kass, en obetydligt skadad. Roderorgan: Höjdroder, sidoroder och fena kassabla. stabilisatorn svårt skadad. Propeller: Kass. Townendring, avgasrör och avgassamlare svårt skadade.
Skador motor: Diverse bakre delar intryckta och bräckta.
Skador annan materiel: Gyrosikte svårt skadat.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 20.100:- kr, motor 4.000:- kr, annan materiel 1.000:- kr. Summa 25.000:- kr.

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Till Chefen för Kungl. Jämtlands flygflottilj.

Anmälan om haveri.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl nr 4-42 med kadett Wennerström som förare och aspirant Åkerstedt som spanare havererat den 7/2 1940.

Östersund den 10/2 1940.
N. Werner
Ch 1. div.

Navigeringsövning F 4 – Hallen kyrka (B=262°) – Löviken (B=330°) – F 4

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveri genom att fpl under flygning på låg höjd med skidorna stött mot isen, varvid fpl så småningom gått runt.
Islaget mot isen föranleddes av de svårigheter, som förefanns av den låga flyghöjden och ogynnsamma belysningen samt att föraren av någon anledning oavsiktligt fört fram spaken något.

Östersund den 20/2 1940 G. Asklin
Förhörsledare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Av utredningen framgår:
att flygningen enligt övningsorder skulle utföras på 50 m höjd,
att fänriken Jufors vid ordergivning synes angivit höjden till ”lägsta höjd d.v.s. under 50 .”,
att kadetten Wennerström omedelbart innan haveriet läst karta och kompass och härvid ett ögonblick icke iakttagit flygplanets läge,
att fpl härvid tryckts mot isen,
att rådande siktförhållanden påfordrade stor uppmärksamhet på fpl förande, varför vid kartläsning höjden bort ökats,
att kadetten W. därför enligt OSF kap III § 1 mom 6 anses icke hava iakttagit den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Östersund den 22/2 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef
/K. E. Lindson.

Verkstad 1940-02-08. Haverireparation, stor översyn. Motor typ My VII nr 115 inmonterad
Till CVM 1940-11-08
Överlämnat till F 6 1941-07-08
Överlämnat till F 11 1941-11-13

Haveri 1942-01-30 vid F 11. Under transport från hangar I till flottiljverkstaden träffade propellern en träribba.
Motor: My VII nr 115
Ff löjtnant Wage oskadad
Orsak till haveri: Påkörning av träribba vid markkörning
Skador flygplan: Propellern avslagen.
Beräknad reparationskostnad 700:- kr

Bild
Foto via Carl Hallquist

Haveri 1942-09-16 vid landning. Märkning 11-70
Motor: My VII nr 115
Besättningen ff löjtnant Bertil Broms, mek vpl Lars Lundahl oskadad
Orsak till haveri: Hård landning.
Skador flygplan: Hjulaxel, 1 st landningsställsstag, 1 st stötdämpare, 1 st bromstrumma kassabla. Yttre delen av vänster vinge samt vänster vinges bakre landningsställsben def.
Beräknad reparationskostnad 1.300:- kr

Till CVM för LF
Klart för avhämtning 1943-06-04.

Nödlandning 1945-03-19. Märkning 11-72
Total gångtid: 753.15 tim
Motor: My VII nr 146
Total gångtid: 765 tim.
Besättningen ff kadett Lund, fs furir Alm oskadad
Orsak till haveri: Kollision med kraftledning under flygning på låg höjd.
Skador flygplan: Diverse dukskador på vingar. Pitotrörsledningen avslagen. Propellern sönderslagen.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 150:- kr, propeller 250:- kr. Summa 400:-

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Kasserat 1946-05-17. Gångtid 771 tim. Antal flygningar 1183 st. Med motor typ My VII nr 146. Ålder, höga reparationskostnader.
Åtgärder efter kassation: Till stamskolornas förfogande för instruktionsmateriel.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 742 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 29 jan 2016, 19:40

B4A 742
OM Nödlandningen 1946-03-19 . Märkning 11-72 …..(ex F11-70)

Kollision med kraftledning under flygning på låg höjd.
Vängsö, Södermanland. Kollision med kraftledning över sjön Yngern. Återflygning till F11 trots våldsamma skakningar. Fpl kass pga skador och ålder. Ff o mek oskadda.

..>>Till stamskolornas förfogande för instruktionsmateriel.>>
Finns uppgifter om 742:ans slutgiltiga Öde ??
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst