741 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

741 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 30 jul 2014, 12:54

741
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 64

Godkänt 1937-10-12
CVM 1937-10-26
Till F 4 1938-01-17 med motor My VII nr 131
I tjänst 1938-01-18.
Märkning 4-41

Haveri 1938-02-15
Motor: My VII nr 131
Orsak till haveri: Kollision på marken med B 4A nr 718
Skador flygplan: Vänster över- och undervinge samt yttre vingstöttor skadade.
Beräknad reparationskostnad 9.000:- kr

Verkstad 1938-02-18. Liten översyn och reparation efter haveri. Fpl målat enligt ritning ZD 4069.
Förråd 1938-03-23
I tjänst 1938-04-29.

Bild
Fpl 741 märkt ”Grpch 3.grp fpl, 2.div” enligt fo 73/38

Haveri 1938-11-08 vid F 4, Frösön
Total gångtid: 174.20 tim
Motor: My VII nr 131
Total gångtid: 177.20 tim
Besättningen, ff furir O Haglund, fs furir Johansson oskadad
Orsak till haveri: Fpl gått på nosen vid start på grund av genomsjunkning å lös mark.
Skador flygplan: Propellern avslagen. Townendringen tillbucklad.
Beräknad reparationskostnad 750:- kr

Ur protokoll:

Furir nr 27 Haglund med anmälan om haveri

Till Chefen för 1. div.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 8/11 havererat med fpl 4-41. Händelseförloppet var följande: jag var kommenderad som förare vid radiodeviering av pejlstationen. Furir 44 Johansson medföljde som signalist. 2. div hade landningsmärke utlagt c:a 150 m öster K hangaren och jag körde upp på vänster sida om märket för start. Ingen startofficer fanns, varför jag startade omedelbart. Efter ungefär fyra meters rullsträcka gick fpl hastigt över på nosen. Hjulen hade sjunkit ned till hjulaxeln troligen i ett dåligt igenfyllt täckdike. Propeller, townendring och icke osannolikt propellerväxeln ramponerades.

Östersund den 28 nov. 1938
O. Haglund
Furir

Furir 27 Haglund anförde i huvudsak följande:
att han var kommenderad som förare vid radiordevieringsprov;
att landningsmärket genom 2. divisionens försorg var utlagt 150 m öster K hangaren;
att han körde upp för start på rätt sida om landningsmärket;
att han icke vid framkörningen märkte att fältet var löst, vilket också kunde bestyrkas av hjulspåren, som icke voro onormalt djupa;
att han aldrig lät planet stanna utan startade omedelbart efter framkörningen;
att planet rullade omkring 4 m med låg stjärt, varefter det hastigt gick över på nosen;
att han då ej hunnit få på fullgas;
att hjulspåren utvisade att marken plötsligt blivit lösare och att hjulen hade sjunkit ner till hjulaxeln;
att markens lösa beskaffenhet troligen berodde på ett dåligt igenfyllt täckdike.

Uppläst och vidkänt:
O. Haglund
Furir

Fänrik Kallin anförde i huvudsak följande:
att han hade åsett furir Haglunds start;
att han vitsordade H:s uppgifter;
att han själv fastnat vid körning på fältet samma dag och ej kunnat komma loss utan hjälp.

Uppläst och vidkänt:
B. Kallin
Fänrik

Sergeant Lundh anförde i huvudsak följande:
att han hade åsett furir H:s start;
att han vitsordade H:s uppgifter;
att han tidigare sett 3 starter och landningar utan att märka något onormalt;
att hjulspåren vid haveriplatsen voro så djupa att hjulen sjönk ner till hjulaxeln, vilket antagligen måste bero på någon underminering.

Uppläst och vidkänt:
M. Lundh
Sergeant

Av besiktning och förhör framgår:
att haveriet icke berott på slarv eller vårdslöshet utan berott på flygfältets dåliga beskaffenhet.
Föreslår därför vördsamt att Kronan vidkännes kostnaden för flygplanets reparation.

Östersund den 28/11 1938 Carlgren
Förhörsledare
Nils Lundgren
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av att flygfältets dränering ännu icke bereder tillräckligt avlopp vid kraftigare regnflöden, varför mjuka fläckar uppkomma, vilka genom rekognoscering innan flygning ofta ej kunna lokaliseras.
Flygplanets förare anses ej hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden för haveriet.

Östersund den 29/11 1938.
E. Tornberg
Flottiljchef
/T. Hedengran

Verkstad 1938-11-08. Reparation samt motorbyte och liten översyn. Motor typ My VII nr 155 inmonterad
I tjänst 1939-02-08
Sporrhjul monterat 1939-05-25

Haveri 1939-06-20. Påkört av fpl 731. Propellern skadad. Höger lanterna och hållare 4 skadade.

Verkstad 1939-12-23. Liten översyn. Motor typ My VII nr 130 inmonterad.
Formation 1940-02-23.
Överlämnat F 6 1940-03-19

Haveri 1940-05-24 vid F 6
Total gångtid: 448.20 tim
Motor: My VII nr 130
Total gångtid: 192 tim
Ff fänrik Per Myrén oskadad
Skador fpl: Propellern sönderslagen
Skador motor: Växeln skadad
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 600:- kr, motor 500:- kr. Summa 1.100:- kr

Ur protokoll.

Fänriken i flygvapnets reserv P A S Myrén med anmälan om haveri.

Till Chefen för 62. depådivisionen

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag denna dag under flygning med fpl 741 havererat vid landning, varvid propellern sönderslogs.

Karlsborg den 24/5 1940
Per Myrén
Fänrik

Fänrik Myrén anförde i huvudsak följande:
att han av divch varit beordrad att företaga provflygning av fpl 741,
att han utfört denna provflygning så snart fpl efter vissa undersökningar på marken varit klart för flygning,
att vinde vid tillfället var byig och ostadig på grund av lokala åskbyar i söder och väster,
att han vid landningens ansättande därför noga observerat vinden och rätat in sig efter densamma,
att han efter omkr 75 – 100 m rullsträcka plötsligt fått en häftig tendens till ground-loop,
att under hans försök att parera och räta ut fpl detta under utrullningens allra sista del långsamt tippat över varvid skadats samt townendringen tillbucklats,
att då hen steg ur planet, observerat att vinden kastat om avsevärt och nu kom snett bakifrån,
att han ansåg att den plötsliga och kraftiga vindkantringen varit orsak till ground-loopen samt att stjärten lyfts upp under utrullningen.

Uppläst och vidkänt:
Per Myrén
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Divchefens yttrande:
Haveriet synes hava förorsakats av den vid tillfället rådande ojämna och oberäkneliga vinden. Myrén kan ej anses hava brustit i uppmärksamhet och försiktighet vid landningen varför föreslås, Kronan vidkännes kostnaderna.

Karlsborg den 27/5 1940 G. Seth
Förhörsledare
N. Ellenfors
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Orsaken torde främst hava berott på ojämna och kastande vindar.
2.Fänrik Myrén har icke brustit i aktsamhet.
3. Kronan vidkännes kostnaderna.

Karlsborg den 30/5 1940
John Stenbeck
Chef för F 6 Depå
/Bo Selander

Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Verkstad 1940-08-27 för utbyte av vänster undervinge
Formation 1940-09-07
Verkstad 1940-11-04; liten översyn. Motor typ MyVII nr 148 inmonterad
Formation 1940-12-13

Totalhaveri 1941-02-11. Märkning 6-26
Motor: My VII nr 148
Besättningen ff vpl Agne T Högstedt omkom, fsig vicekorpral Hylander skadad
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Kassabel.

Totalhaveri under navigeringsflygning vid Storön. Pålängefjärden utefter Norrbottenskusten, 45 km ostnordost Luleå.

Beslut:
Haveriet har orsakats av att föraren icke i tillräckligt hög grad beaktat den uppträdande väderleksförsämringen. På grund härav har fpl kommit in i ett dimområde, där höjdbedömningen till följd av den jämna snöytan varit synnerligen försvårad, vilket medfört, att fpl kolliderat med isen.

Kasserat 1941-03-18. Gångtid total 631 tim, med motor typ My VII nr 148, gångtid 491 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 741 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 21 feb 2016, 20:04

741 B 4A

>>Totalhaveri 1941-02-11 under navigeringsflygning vid Storön. Pålängefjärden utefter Norrbottenskusten, 45 km ostnordost Luleå. >>

Haveriet inträffade 1941-02-11 vid Storön i Luleå skärgård , 45 km ono Luleå, Pålängefjärden.
Haveriet inträffade under navigeringsflygning Luleå-Haparanda-Lappträsk-Långträsk-Luleå, med fpl. ur 2/F6 baserade på Boden.
Under flygning på ca 200m mötte man dåligt väder som tvingade ff att gå ner på lägsta höjd.
När Storön siktas i dimman sökte ff genom sväng på låg höjd undvika strandskogen och ansätter nödlandningen på isen.Höger vinge slår i isen och 741:an sönderbryts under ca 130m på isen.

Haveriet har orsakats av att föraren icke i tillräckligt hög grad beaktat den uppträdande väderleksförsämringen. På grund härav har fpl kommit in i ett dimområde, där höjdbedömningen till följd av den jämna snöytan varit synnerligen försvårad, vilket medfört, att fpl kolliderat med isen.

ff vpl Agne T Högstedt omkom, fsig vicekorpral Hylander ansiktsskadad
Bild..
https://digitaltmuseum.se/021017510388/ ... a-skargard
B4 ur F6 havererar den 11/2 i Luleå skärgård. Piloten, Korpral Agne Högstedt omkommer, flygsignalisten vicekorpral S.G. Hylander skadades. (Hylander omkom den 12/8 samma år i ett flyghaveri).....B 5C 7068 F6-20...koll med B 5C 7069 F6-21 Ljugarn , Gotland
Bengt Ekbladh
 


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst