737 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

737 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 29 jul 2014, 12:39

737
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 230

Godkänt 1939-05-12
Till F 4 1939-05-19 med motor typ My VII nr 130
Märkning 4-87
I tjänst 1939-05-20.
Märkning 4-37

Haveri 1939-08-06 Märkning 4-37
Total Flygtid: 95 tim.
Motor: My VII nr 130
Total gångtid: 104 tim.
Besättningen ff kadett Per Th Svensson oskadad
Orsak till haveri: Vikning till följd av att fpl kommit in i framförvarande fpl:s propellerluft.
Skador flygplan: Vingställ utom baldakin kassabelt. Baldakin: Smärre tankskador. Flygkropp: Motorfundament och brandskott kassabla. Kropps- och oljetank deformerade. Ett flertal kroppsrör deformerade. Samtliga roderorgan utom fenan kassabla. Townendring kassabel.
Skador motor: Fundamentsplåt, 1 st. cylinder, ett flertal insugningskrökar, 1 st. magnetapparat samt automatiska spjällreglaget kassabla.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 30.000:- kr, motor 8.000:- kr. Summa 38.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri med fpl B 4A nr 737 söndagen den 6 augusti 1939.

Kapten Falk, som tjänstgjorde som divch och ledare för båda div anförde följande:
Efter avslutad förbandsflygning formerades förbandet i kolonn med div i höger flankformering. Flyghöjd c:a 250 m. Tecken för upplösning gavs över åskådarna. Upplösningen gjordes som successiv utbrytning i taktisk nummerordning genom 90° vänstersväng och svag dykning.

Uppläst och vidkänt:
Artur Falk
Kapten.

Löjtnant Sterner, som tjänstgjorde som förare å fpl 7, framkallades och anförde följande:
Sterner iakttog fpl 3 i sista delen av planén när fpl gjorde en kraftig vänstersväng och vänsterbankning och skar de landande fpl planébanor. Sterner uppfattning är att fpl kommit in i framförvarande fpl propellerluft och härigenom erhållit vikningstendenser.

Uppläst och vidkänt:
P. Sterner
Löjtnant.

Fänrik Jung, som tjänstgjorde som förare å fpl 4, framkallades och anförde följande:
Jag iakttog fpl 3 under landningsmanövern. Jung tänkte icke på jhur fpl låg i förhållande till fpl 1 och 2 under planén. Vid ingång i planén låg fpl 3 enl Jungs uppfattning bakom fpl 2 väl nära i sida. Båda planen gjorde en liten sväng åt vänster. Själva haveriet tillgick så att fpl 3 doppade kraftigt med samtidig vänstersväng och havererade rätt långt till vänster om sin landningslinje.

Uppläst och vidkänt:
Arne Jung
Fänrik.

Verkmästare Carlsson framkallades och anförde följande:
Verkmästare Carlsson befann sig vid torpet beläget vid västra startbanan och ung 8 m ifrån den slutliga nedslagspunkten. Carlsson hade för avsikt att från torpet begiva sig till åskådarlägret med förhindrades av landningen och befann sig vid torpet. Carlsson iakttog de två första planen under landningen. Fpl 3 kom så lågt att det var skymt av ladugården. Då själva planet var skymt av huset kunde Carlsson endast iakttaga det då det kom fram bkom gaveln. Carlsson uppfattade fpl 3 höjd såsom varande lägre än de två framförvarande. Carlsson iakttog fpl 3 100 m innan vikningen. Carlsson tyckte att fpl 3 låg stabilt. Carlsson iakttog icke själva vikningen eller själva nedslaget utan hörde endast smällen.

Uppläst och vidkänt:
H. Carlsson
Verkmästare.

Kadett Svensson framkallades och anförde följande:
Efter avslutad förbandsflygning ingick div för landning. Kadett Svensson var förare å fpl 3 i div. Därefter gjordes landning enl divch landningsinstruktion och utbrytning med 90° sväng. Flyghöjd c:a 250 m. Efter utbrytningen gick fpl parallellt med vinden varefter sväng mot vinden. Flyghöjd c:a 100 m. Under svängen hade Svensson legat strax till höger och något högre än fpl 2. När Svensson befann sig å baslinjen hade tydligen fpl 2 kommit för långt varför nämnda fpl fick göra först en vänster därefter en högersväng för innerlandning. För att inte taga för mycket plats för landning svängde Svensson tidigare å baslinjen än föregående fpl. Efter svängen från baslinjen strax utanför fältgränsen kom Svensson in i framförvarande fpl propellerluft. Svensson, som förut gått i plané med något dragande motor, ökade då motorn något varvid fpl kom ur propellerluften. Motorn drogs därefter ifrån till nästan tomgång. Planén fortsattes mot fältet från en höjd från fältgränsen av c:a 30 m. Strax därefter råkade Svensson ånyo komma i framförvarande fpl propellerluft. Fpl 3 vek sig omedelbart till vänster. Höjden, som då var 15 à 20 m var för låg för att Svensson skulle hinna med någon motormanöver. Svensson hade ett intryck av att fpl tog mark med vänster vinge först. Därefter kan Svensson inte erinra sig något. Ingen anmärkning mot fpl motor. Svensson har under landningen icke avläst hastigheten å hastighetsmätaren utan inriktat sig på landningen. Svensson hade ingen känsla av att farten var för låg för landningsmöjlighet.

Uppläst och vidkänt:
Per Th. Svensson
Kadett.

Kadett Pettersson, som tjänstgjorde som förare å fpl 2, framkallades och anförde följande:
Div bröt ut från höger flankformering i en vänstersväng icke fullt 90° ned mot baslinjen under höjdminskning. Därefter vänstersväng och rakbana i kort moment höjd c:a 150 m. Därefter ingång i landning 180° sväng och följde Pettersson divch bakom något till höger. Höjd c:a 75 m. Omedelbart före landning kom Pettersson in i propellerluft och fick draga på motorn något. Pettersson följde divchfpl manöver och kan icke erinra sig om fpl gjorde någon slinga under rakbanan för landning. Sista pådragandet av motor skedde något före eller i höjd med torpet. Torpen befunno sig från fpl 2 sett vänster. Pettersson kan med säkerhet säga att någon större korrigering icke gjorts. Pettersson landade omedelbart till höger bakom divch.

Uppläst och vidkänt:
Joel Pettersson
Kadett.


Kapten Asklin, som tjänstgjorde som flygledare och uppehöll sig vid märket, anförde:
Asklin iakttog fpl 3 i planén och hade den uppfattningen att fpl 3 kom mitt bakom fpl 2 under ett moment. Vikningen föranleddes bestämt av propellerluft från framförvarande fpl samt möjligen även av för låg planéhastighet.
Asklin vitsordade i övrigt kadett Svenssons uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
G. Asklin
Kapten.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att kadett Svensson vid insvängning från baslinjen till landning tagit svängen för snävt,
att lucka till framförvarande fpl (nr 2) härigenom blivit för liten,
att kadett Svensson av ovan nämnd orsak råkat i framförvarande fpl:s propellerluft vid tvenne tillfällen,
att fpl vid det senare tillfället vikit sig beroende på dels för låg fart, dels framförvarande fpl:s propellerluft,
att fpl nr 2 visserligen gjort mindre sidkorrektioner vid planén för landning men att dessa icke borde varit av betydelse om tillräcklig lucka förefunnits mellan fpl.

Östersund den 8/8 1939.
E. Tornberg
Förhörsledare
Elsa Svedbergh
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kadett Svensson anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Östersund den 15/8 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef

Överlämnat till F 6 1940-06-10 med motor typ My VII nr 123
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Haveri 1941-02-24, märkning 6-25
Motor: My VII nr 123
Besättningen ff vpl Persson oskadad, fs vpl Lundström komplicerat benbrott.
Orsak till haveri: Propellervind från framförvarande fpl.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Kassabel.

Kasserat 1941-03-18. Gångtid total 275 tim. Motor typ My VII nr 123, gångtid total 534 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 737 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 20 feb 2016, 22:44

737 B 4A

>>Haveri 1941-02-24, märkning 6-25
Motor: My VII nr 123
Besättningen ff vpl Persson oskadad, fs vpl Lundström komplicerat benbrott.
Orsak till haveri: Propellervind från framförvarande fpl.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Kassabel.
Kasserat 1941-03-18. Gångtid total 275 tim. Motor typ My VII nr 123, gångtid total 534 tim>>

Haveriet 1941-02-24 hände vid sjön Antilla Risttlärvi , 4,2 km so Lappträsk jvstn.

Det var vid låganfall på 50m mot trosskolonn under vinterfältövning .Vid vänster sväng för att följa vägen har 737 kommit in i framförvarande fpl. propellerström........(vet inte vilka andra plan medverkade!)

Nosen på 737 kommer in i en kraftigt nedåtgående rörelse som ff inte kan häva med roderutslag.
737 tar mark ==havererar==, i 20 graders vinkel, får en ”hjulande” rörelse och bryts itu,....utan brand.

Orsaken::
Under fältmässig flygning kommer in i framförvarande fpl. propellervind....

Händer ibland även i nutid!

Finns uppgifter om andra plan vid anfallet?
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst