729 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

729 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:32

729
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 222

Godkänt 1938-07-29
Levererat till F 4 1938-08-01 med motor typ My VII nr 135
Märkning 4-79
Märkning 4-29 (1938-09)
Verkstad 1939-11-10. Liten översyn. Motor typ My VII nr 111 inmonterad
Formation 1939-12-23
Särskilt uppdrag. Till F 19 1940-02
Återlämnat till F 4 1940-03-29
Verkstad 1940-03-30. Reparation.
Formation 1940-04-08.

Haveri 1940-06-04
Total gångtid: 137.30 tim
Motor: My VII nr 111
Total gångtid: 225 tim
Ff fänrik Jufors oskadad
Orsak till haveri: Fpl nr 729 påkörde efter landning på marken stillastående fpl nr 712.
Skador flygplan: Diverse trä- och tygskador å höger övervinges framkant. Propellern kass. Townendringen och diverse motorplåtar deformerade.
Skador motor: Vippbryggan å cyl nr 3 skadad. (Cyl måste lyftas för undersökning). Propelleraxeln måste indikerad.
Beräknad reparationskostnad 1.800:- kr

Bild

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan av fänrik Jufors angående kollision under körning på marken.

Fänrik C S S Jufors
med anmälan om kollision
vid körning på marken.

Till Chefen för Kungl. Jämtlands flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag denna dag vid körning på marken med fpl 4-29 kolliderat med fpl 4-12.

Östersund den 4/6 1940.
S Junfors
Fänrik.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att kollisionen berott på bristande uppmärksamhet hös föraren på fpl 4-29,
att fpl 4-12 stått ensamt ute på fältet, 125 meter från plattan har försvårat dess upptäckt.

Östersund den 5/6 1940. Ingvar Berg
Förhörsledare
N. Werner
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kollisionen har inträffat på grund av bristande uppmärksamhet av föraren på fpl 4-29.
Målet hänskjutes till krigsrätt..
Östersund den 6/6 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef
/K. E. LindsonProtokoll

Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Haveri 1940-07-29 vid F 4, Frösön. Märkning 4-7
Total gångtid: 351 tim.
Motor: My VII nr 111
Total gångtid: 297 tim
ff vpl Åke Andersson oskadad
Orsak till haveri: Misslyckad start.
Skador flygplan: Brott på propellern.
Beräknad reparationskostad 650:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Rapport av vpl ff 260 40/35 Andersson ang skada å propeller vid start under pågående start och landningsövningar.

Vpl ff 260 40/35 Andersson
med anmälan om skadad materiel

Till Chefen för 1. div, F 4.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag måndagen den 29/7 1940 vid start och landningsövningar med fpl 4 skadat propellern å nämnda fpl.

Östersund den 30 juli 1940.
Åke Andersson
Vpl ff.

Vpl 260 40/35 Andersson anförde i huvudsak följande:
Att han på övningsorder för den 29/7 1940 beordrats utföra start och landningsövningar.
att han tidigare i dubbelkommando utfört 14 starter,
att han i enkelkommando utfört 3 starter utan anmärkningar,
att han vid haveritillfället utförde sin första start för dagen,
att han såsom vid tidigare starter efter pådragningen av motor förde fram spaken,
att härvid stjärten lyftes hastigare än beräknat och till en sådan höjd att propellern tog i marken,
att han omedelbart observerade detta varför han åter drag av gasen och avbröt starten,
att spanarvikter voro påmonterade.

Uppläst och vidkänt:
Åke Andersson
Vpl 260 40/35

Fänrik Rinde anförde i huvudsak följande:
Att han vid haveritillfället tjänstgjorde som övningsledare,
att han uppehöll sig vid märket,
att han observerade Anderssons start,
att han ansåg orsaken vara att spaken framförts för mycket och för häftigt.

Uppläst och vidkänt:
B Rinde
Fänrik.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Anderssons ringa erfarenhet å fpltypen, varför slarv, uppenbar vårdslöshet eller bristande uppmärksamhet ej får anses föreligga.

Östersund den 30/7 1940. N. Werner
Förhörsledare
Jufors
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
På grund av den ringa erfarenheten å fpltypen kan personalen ej anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan (tit. 18) vidkännes kostnaden.

Östersund den 2/10 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef
/K. E. Nordbäck

Överlämnat till F 6 1940-10-16
Förråd 1940-10-16
Formation 1940-11
Verkstad 1940-12-07; liten översyn. Motor typ MyVII nr 125 inmonterad
Formation 1941-01-28

Nödlandning 1941-03-06 vid Bastmora i trakten av Västanfors efter motorstopp varvid fpl slog runt. Märkning 6-20
Motor: My VII nr 125
Besättningen ff kapten Holmer, fsk vicekorpral Nilsson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.
Beräknad reparationskostnad 12.000:- kr

Verkstad 1941-03-06 för haverireparation. Motor typ My VII nr 147 inmonterad
Formation 1941-07-27
Överlämnat till F 9 1941-11-12
Förråd 1941-11-12
Märkning 9-50 (1942-03-20)

Haveri 1942-05-31 i samband med landning. Märkning 9-50
Motor: My VII nr 147
Ff fli N Ekstam oskadad
Orsak till haveri: Rundslagning
Skador flygplan: Stjärtparti och övervinge deformerade.
Skador motor: Propeller havererad. Eventuellt skador å motoraxel.
Beräknad reparationskostnad 4.000:- kr

Till CVM 1943-09-24; liten översyn, motorbyte

Haveri 1944-03-15. Märkning 9-50
Motor: My VII nr 104
Besättningen ff vpl Lindblad, fs furir Hanson oskadad
Orsak till haveri: Vid startning av fpl har B 4A nr 729 påkört fpl J 22 nr 22112.
Skador flygplan: Vingställ, höger stabilisator och höjdroder samt prop totalhaveri. Div skador å flygkroppen.

Kasserat 1944-06-07. Gångtid total 829 tim, efter LF 48 tim. Antal flygningar 1046 st. Motor typ My VII nr 138. Gångtid total 740 tim, efter SM 300 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 729 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 02 aug 2014, 20:50

729 B 4A

Leif skrev:
””Särskilt uppdrag. Till F 19 1940-02
Återlämnat till F 4 1940-03-29 ””

Varför ankom 729 först 1940-02-16 till Finland?

F19 :s första stridsdag var ju 1940-01-12.
Jo av F19:ns B4 grupp på 4 plan råkar 2 plan kollidera och havererade samt ett plan blev påskjuten/havererade
Alltså bara en B4:a kvar därför ”förstärkningen!”
Märkning på 729 blev svart M

Efter krigsslutet 1940-03-13 var det meningen att en Hart skulle stanna kvar ett tag och fotografera Salla området... men så blev det inte...uppdraget gick till en S 6:a , och genomfördes 9—12/4 1940 !
.
Nåväl 729 ankom F4 1940-03-29 och behövde en del rep.-
Sen vidare tjänst i FV,
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron