724 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

724 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:16

724
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 62

Godkänt 1937-06-08
Till F 1 förråd 1937-06-15 med motor typ My VII nr 112
Märkning 4-74
Formation 1937-07-01
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Haveri 1937-08-25
Motor: My VII nr 112
Ff aspirant Wirfält oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning.
Skador flygplan: Båda undervingarnas frambalkar knäckta. Båda landningsställsbenen avbrutna. Propellern avslagen.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad 10.500:- kr

Bild

Till CVM 1937-08-26 för reparation efter haveri. Motor typ My VII nr 112 inmonterad
Överlämnat till F 4 1938-03-30
Märkning 4-24

Nödlandning 1938-09-16 vid Rörshult, Småland.
Motor: My VII nr 112
Besättningen ff aspirant Carl Sterky, fs aspirant Ulf Smith oskadad
Orsak till nödlandning: Plötslig nedgång i motorvarv.
Orsak till haveri: Kapottering efter landning i mosse.
Skador flygplan: Vänster övervinge: Frambalk avslagen. Vänster undervinge: Beslag till vingstöttor skadade. Höger övervinge: Bägge balkar bräckta. Höger undervinge: Bägge balkar avslagna. Vänster vingstöttor knäckta. Samtliga baldakinstöttor knäckta. Samtl. roderorgan krossade. Propellern krossad. Townendring svårt skadad.
Skador motor: Motorn något intryckt.
Beräknad reparationskostnad: Motor: 3.000:- kr. Fpl: 20.000:- kr. Summa 23.000:_ kr

CVM 1938-09-18. Stor översyn och reparation. Motor typ My VII nr 126 monterad.
Till F 4 1939-07-13

Nödlandning 1940-01-18 vid Appeltorpet väster F 4, Frösön. Märkning 4-24
Total gångtid: 344 tim.
Motor: My VII nr 148
Total gångtid: 351 tim.
Besättningen ff kadett B Kullgren, fs aspirant Åke Schäring oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp strax efter starten
Orsak till haveri: Landning i skogig terräng.
Skador flygplan: Diverse kroppsrör deformerade. Kroppen upplägges i mall för riktning. Motorfundament, townendring och avgasrör tillbucklade. Diverse skador å stabilisator, sidoroder och fena samt båda undervingarna. Båda övervingarna, höjdroder och propeller kassabla.
Skador motor: Fästplåten för motorn kassabel.
Beräknad reparationskostnad: Flygplan 12.000:- kr, motor 1.000:- kr. Summa 13.000:- kr

Bild

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Till Chefen för Kungl. Jämtlands flygflottiljs depå.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att kadett Kullgren den 18 dennes havererat med fpl 724.

Östersund den 19/1 1940.
N. Werner
Ch 1.div.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Motorstopp strax efter start med efterföljande nödlandning i skogig terräng.
Östersund den 30/1 1940. E. Tornberg Förhörsledare
I. Nord
Protokollförare

Av utredningen har framgått:
att anledningen till motorstoppet varit endera av följande två alternativ:
1. Isbildning i bränslefiltret, varigenom bränslegenomträngningen blivit otillräcklig,
2. Felaktigt inställda bränslekranar,
att föraren bestrider, att bränslekranarna inställts felaktigt,
att på grund härav den mest sannolika orsaken torde varit isbildning i bränslefiltret,
att bränslefiltret avtappats (ej rengjorts) efter slutad flygning dagen innan haveriet inträffade,
att filterbehållaren bortmonterats 6 dagar innan haveridagen, varvid filterinsatsen besiktigades och rengjordes från issörja,
att föraren i strid med gällande bestämmelser startat på kalluft torde ha bidragit till att förgasningen blivit dålig under rådande låga lufttemperatur (-29°) och låga bränsleförbrukning,
att föraren uppfattat gällande bestämmelser samt skyltarnas text å reglaget för luftintaget så, att när högsta effekt önskas uttagen, skall reglaget stå på kalluft. oavsett rådande luftförhållande,
att nämnda bestämmelser kunna missförstås,
att ingen erinran kan göras mot förarens manöver efter motorstoppet.
Jämlikt OSF kap IX § 3 mom 7 underställes haveriet CFV för granskning.

Östersund den 7 mars 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef
/K. E. Lindson

Beslut
Haveriet torde ha uppkommit genom isbildning i bensinfiltret.

Verkstad 1940-01-20. Haverireparation och liten översyn. Motor typ My VII nr 128 inmonterad.
Formation 1940-05-17
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Överlämnat till F 6 1940-10-29
Förråd 1940-10-29
Formation 1940-11

Nödlandning 1941-03-06. Märkning 6-11
Motor: My VII nr 128
Ff vpl Könke oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.

Verkstad 1941-06-04; liten översyn. Motor typ MyVII nr 134 inmonterad
Formation 1941-07
Överlämnat till F 7 1941-10-30 som lån
Överlämnat till F 21 1942

Haveri 1944-04-28, märkning 21-7
Motor: My VII nr 141
Ff kapten S B Hofvendahl oskadad
Orsak till haveri: Otillbörlig försiktighet.
Skador motor: Propeller kassabel. Propellerväxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1947-02-10 med motor typ My VII nr 141
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst