723 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

723 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:12

723
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 61

Godkänt 1937-06-08
Till F 1 förråd 1937-06-15 med motor typ My VII nr 113
Märkning 4-73
Formation 1937-07-01

Bild

Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-10-15
Formation 1937-11-29
I förråd 1937-12-01
Överlämnat till F 4 1937-12-20.
Ankom till F 4 1937-12-26
Till CVM 1938-03-19. Liten översyn. Motor typ My VII nr 108 inmonterad.
Till F 4 1938-05-19
Märkning 4-23

Haveri 1938-08-29
Motor: My VII nr 108
ff aspirant Kullgren.oskadad
Orsak till haveri: För hög sättning vid landning.
Skador flygplan: Flygkropp: Undre vänster ramrör förstört. Fundamentsplåt förstörd. Vänster stötdämpare kassabel. Hjulaxel och ett hjul kass. Samtliga avgasrör skadade. Townendringen skadad. En baldakinstötta kassabel. Avgassamlaren bucklad. Oljekylare kassabel. Propeller kassabel. Smärre skador å vingar.
Beräknad reparationskostnad 8.000:- kr

Bild
Fpl märkt "Grpch 1.grp fpl, 2.div" enligt fo 73/38

Till CVM 1938-08-31. Reparation. Motor typ My VII nr 120 inmonterad
Till F 4 1939-03-03,

Haveri 1939-11-28 vid F 4, Frösön. Märkning 4-23
Total gångtid: 479.35 tim
Motor: My VII nr 120
Total gångtid: 196.40 tim
Besättningen ff fänrik F O G Färnström, fs fänrik Mörner oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av höjden vid landning.
Skador flygplan: Landningsställ: Höger stötdämpare samt hjulaxel knäckta. För övrigt smärre skador. Höger undervinge: Landningsljushållare med fäströr skadade.
Beräknad reparationskostnad 1.200:- kr

Ur protokoll:

Fänrik F. O. G. Färnström
med anmälan om haveri.

Till Chefen för 1. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag vid flygning denna dag havererat med fpl 723. Som orsak till haveriet får jag anföra felbedömning av höjden.

Östersund den 28/11 1939.
G. Färnström
Fänrik

Fänrik Färnström anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad utföra bedömningsövning 2 x 90° med fpl 723;
att han efter sista insvängning lade fpl i vingglidning;
att han å uppskattad höjd av 2 – 3 m minskade farten och gav roder för att taga fpl ur vingglidning;
att han därvid upptäckt höjden vara högre än beräknat och dragit på något motor;
att fpl vikit sig och tagit mark å höger hjul, varvid hjulaxel och höger landningsställsben bröts;
att han av fänrik Mörne i luften uppmärksammats på den uppkomna skadan;
att han därefter landat fpl på vänster hjul;
att då roderverkan upphört på grund av minskad fart, fpl gått ned på höger vinge, varvid smärre skador uppstått i vingspetsen.

Uppläst och vidkänt:
C. Färnström
Fänrik

Kadett Encrantz anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad som trafikledare och uppehöll sig vid märket;
att han observerade fpl 723 i vänster vingglidning;
att fpl togs ur vingglidningen på c:a 10 m höjd;
att fpl alltjämt sjönk kraftigt;
att föraren därvid drog på något motor;
att fpl likväl tog mark på höger hjul, varvid landningsställsbenet knäcktes och hjulet vek sig;
att föraren därvid dragit på full motor och gått in i trafikvarvet;
att föraren därefter ansatt ny landning;
att under slutet av utrullningen fpl gått ned på höger vinge och fått ”ground loop”.

Uppläst och vidkänt:
C. G. Encrantz
Kadett

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Felbedömning till F. ovana vid landning på snötäckt mark.
Då skadan ej kan anses förvållad genom vårdslöshet eller slarv, föreslås vördsamt att Kronan vidkännes kostnaden.

Östersund den 6/12 1939. P. Sterner
Förhörsledare
G. Werner
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet orsakat genom felbedömning av höjden i samband med landning.
Fpl förare anses icke ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Krona (tit. 58) vidkännes kostnaden.

Östersund den /12 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef

Verkstad 1939-11-29. Liten översyn.
Till CVM 1939-12-14. Liten översyn. Motor typ My VII nr 158 inmonterad
Överlämnat till F 6 1940-03-21
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Verkstad 1941-03-06; liten översyn. Motor typ My VII nr 140 inmonterad
Överlämnat till F 4 1941-06-12

Haveri 1942-08-17 vid landning F 4. Märkning 4-32
Motor: My VII nr 140
Besättningen ff kadett G Björk, fs korpral Paul Eriksson oskadad
Orsak till haveri: Genomsjunkning vid landning.
Skador flygplan: Två spryglar till höger undervinge knäckta. Höger landningsställsben brutet.
Beräknad reparationskostnad 800:- kr

Reparation vid central verkstad

Till F 4 1943-06-25 med motor typ My VII nr 140
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1946-09-24
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst