722 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

722 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:07

722
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 60

Godkänt 1937-06-01
Till F 1 förråd 1937-06-08. Motor typ My VII nr 111
Märkning 4-72
Formation 1937-07-01
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Verkstad 1937-08-11. Motorbyte. Motor typ My VII nr 148 inmonterad.
Formation 1937-08-20
Förråd 1937-10-15
I tjänst F 4 1937-12-14.
Överlämnat till F 4 1937-12-19

Haveri 1938-05-04
Motor: My VII nr 148
Orsak till haveri: Fpl ställt på nosen vid uppkörning.
Skador flygplan: Propellern krossad. Sprygel i höger övervinge skadad. Townendring bucklad.
Skador motor: Propellerväxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 725:- kr

Townendringen reparerad, gasreglaget justerat. Ny propeller monterad.
Fpl helt ommålat, märkt 1938-06
Märkning 4-22
Till CVM 1938-09-19. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 107 inmonterad
I tjänst 1938-11-04
Överlämnat till F 6 1940-03-19
Verkstad 1940-06-13; liten översyn. Motor typ MyVII nr 150 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Formation 1940-07-05

Nödlandning 1941-03-06. Märkning 6-9
Motor: My VII nr 150
Ff vpl Bratt oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.

Verkstad 1941-06-26; liten översyn, Motor typ MyVII nr 103 inmonterad
Formation 1941-07-15
Överlämnat till F 10 uppbörd1941-11-18
Förråd 1941-11-18
F 10 formation 1941-12-13

Nödlandning 1941-12-13 på grund av motorstörning c:a 6 km norr Markaryd under flygning från Karlsborg till Bulltofta.
Motor: My VII nr 103
Ff fänrik N Hellquist oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning
Orsak till haveri: Fpl hjul skurit ned i markytan, varvid fpl kapotterat.
Skador flygplan: Skador å vingar, baldakin, fena och sidoroder.
Skador motor: Propeller totalhavererad
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr

Till CVM 1941-12-15; haverireparation

Haveri 1943-02-22. Märkning 10-80, tillhörde 1. div F 10
Total gångtid: 856 tim
Motor typ My VII nr 103
Total gångtid: 591 tim
Flygförare vpl furir Hakon Rudenschöld oskadad
Orsak till haveri: Vid körning på marken droppade vänster undervinge i marken.
Skador flygplan: Vänster undervinge skadad, bakbalken av.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 3.000:- kr

Ur protokoll
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri under körning på marken med fpl B 4A.

Furir Rudenschöld anförde i huvudsak följande:
Han tjänstgjorde som förare i målfpl (B 4A). Landade normalt efter korvflygning. Snön på fältet relativt jämn. R. körde rakt in mot parkeringsplatsen. Två man voro just på väg mot fpl från parkeringsplatsen. R. stannade då fpl för att se sig för och vänta på mek. Just vid detta tillfälle komn en kraftig kastby och lyfte fpl högervinge så att den vänstra undervingen doppade i marken och knäcktes.

Uppläst och vidkänt:
Hakon Rudenschöld
Vpl ff

Löjtnant Salwén anförde i huvudsak följande:
Han tjänstgjorde som övningsledare och åsåg händelseförloppet från parkeringsplatsen. S. vitsordade till alla delar Rudenschölds uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
P.J. Salwén
Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Den byiga vinden och då icke någon kan lastas för olyckshändelsen föreslås att Kronan vidkännes förlusten.
Vinden var byig och i medeltal omkring 10 m/sek.

Fältpost 80147 den 25/2 1943.
G. Asklin
Förhörsledare
H. Wetterström
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av rådande väderleksförhållanden (byig vind).
Fpl förare, vpl H. Rudenschöld, synes icke ha brustit i aktsamhet.
Kronan vidkännes kostnaden.

Malmö den 2/3 1943
Knut Zachrisson
Depåchef
/S. Åkerlind

Till CVM 1943-11-05 för liten fplöversyn, stor motoröversyn. Beräknas klar 1944-02-28
Kasserat 1945-06-08. Gångtid 1264 tim. Antal flygningar 1979 st. Motor typ My VII nr 133, gångtid 919 tim. Åtgärder efter kassation: Fpl med utrustning, utom radio, till flj förfogande för undervisning.

Överlämnat till Hälsingborgs stads skolor för yrkesundervisning (enl MF 89:45 av 1946-05-14)
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst