714 S 7A/B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

714 S 7A/B 4A

Inläggav Leif Fredin » 23 jul 2014, 12:55

714
S 7A
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 52

Godkänt 1937-01-29 som S 7A. Prov med beväpning (skjutning med den fast ksp på marken för att fastställa dess funktioneringsduglighet) har icke utförts. Dessa skola utföras genom CVM försorg på anmodan av Mi.
Levererat till F 1 1937-01-29
Märkning 1-64
Till CVM
Till F 1 1937-02-18 med motor typ My VII nr 124
Förråd 1937-02-18
Verkstad 1937-02-23. Barlastvikter monterade
Märkning 4-64 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Formation 1937-02-26
Typbeteckningen ändrad till B 4A (enl Mi 315:3 daterad 1937-03-11)
Verkstad 1937-06-03. Besiktning och mindre justering
Formation 1937-06-10
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Bild

Nödlandning 1937-09-17
Motor typ My VII nr 124
Ff aspirant Ahlner oskadad.
Orsak till nödlandning: Övningsbomb i propellern.
Skador flygplan: Motorfundamentet deformerat, propellern splittrad.
Skador motor: Propellerväxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 4.500:- kr

Till CVM 1937-09-20. Reparation efter haveri. Motor typ My VII nr 103 inmonterad.
Överlämnat till F 4 1938-02-04
Ankom F 4 1938-02-06
Fpl ommålat å CVM 1938-06-09
Märkning 4-14
Till CVM 1939-01-14 som lån för skidprov
CVM 1939-03-01. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 147 inmonterad
Återlämnat till F 4 1939-04-03
Verkstad 1940-05-11. Liten översyn. Motor typ My VII nr 143 inmonterad.
Formation 1940-05-23.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Haveri 1940-10-02, märkning 4-3
Motor typ My VII nr 143
Ff vpl Berglund oskadad
Orsak till haveri: Genomsjunkning
Skador flygplan: Propeller, landningsställ, höger avgasrör och townedring sönder. Höger undervinge skadad i spets och rot. Smärre skador i spetsen å vänstra vingparet.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad 3.650:- kr

Verkstad 1940-10-02. Haverireparation.
Formation 1940-10-24
Överlämnat till F 6 1940-10-26 (förråd)
Formation 1940-11-01 (?)

Nödlandning 1941-03-06 Märkning 6-5
Motor typ My VII nr 143
Ff aspirant Jufors oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.

Verkstad 1941-05-21; liten översyn. Motor typ MyVII nr 145 inmonterad
Formation 1941-06-23
Överlämnat till F 7 1941-10-30

Haveri 1943-05-10 vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-74, tillhörde 2. div F 7
Total gångtid: 1015.10 tim
Motor typ My VII nr 145
Total gångtid: 643 tim
Flygförare vpl korpral 656 46/39 Folke A. Höök oskadad
Orsak till haveri: Alltför hög hastighet vid körning på marken.
Skador flygplan: Bakbalken å undervingen bräckt.
Skador motor: Inga
Beräknat reparationskostnad: 500:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Skriftlig anmälan från vpl ff Höök

Vpl ff k 656 46/49 F.A. Höök
med anmälan.

Till Chefen för 2. div.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag denna dag knäckt ena vingen på fpl nr 74 (B 4).
Malören inträffade vid inkörning i neutrala zonen till parkeringslinjen och orsakades av den då rådande kraftiga vindstyrkan, som välte fpl.

Såtenäs den 10 maj 1943.
Folke Höök

Vpl ff 656 46/39 Höök anförde i huvudsak följande:
H. Tjänstgjorde såsom förare vid målbogsering med fpl 75 (B 4) den 10/5.
Efter andra landningen för dagen svängde H. in i neutral zon och körde i den hårda medvinden i riktning mot märket. Under körningen blev farten rätt hög därför att H. för att hålla kursen måste hjälpa till med korta gaspådrag enär inte bromsarna tog.
På särskild förfrågan meddelade H. att bromsarna ej tog någonting alls, men H. hade ej anmält förhållandet efter första landningen för åtgärd.
Då H. passerat märket saktade han farten för att svänga vänster över landningsbanan för inkörning till hangar B. Då emellertid svängen kom något för tidigt drog H. på gas samtidigt som han trampade fullt höger sidoroder för att stoppa svängen. Fpl fick därvid en kraftig svängningstendens åt höger, varvid genom vindens inverkan och den kraftiga svängen, vänster undervinge gick i marken och vingbalken knäcktes.
Höök hade intet mera att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Folke Höök
Vpl ff.

Löjtnant Simmons anförde i huvudsak följande:
S. tjänstgjorde såsom ÖL 1. div och befann sig vid tillfället på hangarplattan, Hangar C.
S. iakttog fpl B 4 körande i medvinden i neutrala zonen mot hangar B. Farten var med hänsyn till den hårda vinden onaturligt hög på grund av allt för starkt gaspådrag.
När fpl närmade sig fältkanten drog ff av gasen och strax därefter svängde fpl kraftigt höger varvid vänstervingen gick i marken efter c:a 90° sväng.
Simmons hade intet mera att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
C.G. Simmons
Löjtnant.

Löjtnant Paulsson anförde i huvudsak följande:
P. uppehöll sig vid tillfället vid landningsmärket.
Efter att ha tagit del av löjtnant Simmons’ anförande, instämde P. tillfullo häruti.
Paulsson hade inte mera att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Seved Paulsson
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Alltför hög hastighet vid körning på marken i rådande starka vind (c:a 50 km/t).
Beträffande av Höök meddelad uppgift att bromsarna ej togo alls har bromsarna undersöks, men har intet fel framkommit. Tilläggas bör dock att bromsverkan å fpl B 4 alltid är mycket ringa.

Såtenäs den 17/5 1943
Martin Nilsson
Förhörsledare
Olle Brunsthorp
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Såtenäs den 22/5 1943.
F. Ramström
Flottilj-chef
/Sixten Barenthein

Haveri 1943-07-17. Motorstopp under vingglidning strax före landning vid F 7. Märkning 7-74
Motor typ My VII nr 145
Ff kadett Alf Gösta Bojner oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av hastighet.
Skador flygplan: Vänster undervinge av. Väster främre landställsben av. Diverse skador å stag m.m.
Beräknad reparationskostnad 900:- kr

Nödlandning 1943-08-28. Motorstopp i start samt därefter nödlandning vid F 7. Märkning 7-74.
Motor typ: My VII nr 145
Besättningen ff löjtnant Boris Swensson, fsig löjtnant M Nilsson oskadad
Skador flygplan: Skador på vänster undervinge och landningsställsben. Hjulaxeln knäckt vid vänster hjul.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Bild

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1947-02-18. Åtgärder efter kassation: Användbara delar tillvaratagas. Ett ex av fpl B4 704 eller 714 förvaras i befintligt skick för museiändamål.

Förfrågan 1950-03-08 från F 7 att överflytta fpl B 4 för museiändamål till F 3 pga hangarutrymmesbrist
Bifölls 1950-03-13
Senast redigerad av Leif Fredin 31 jul 2016, 17:47, redigerad totalt 2 gånger.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 714 S 7A/B 4A

Inläggav Johnny Comstedt » 04 jan 2015, 09:27

Johnny Comstedt
 
Inlägg: 750
Blev medlem: 12 nov 2012, 23:46
Ort: Oslo


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst