713 S 7A/B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

713 S 7A/B 4A

Inläggav Leif Fredin » 23 jul 2014, 12:48

713
S 7A
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 51

Godkänt 1936-12-18 som S 7A
Till F 1 1936-12-18 med motor typ My VII nr 119
Märkning 1-63
Märkning 4-63 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Förråd 1937-01-04
Överlämnat till CVM Fc 1937-01-12 som lån för skidprov
Till F 4 1937-01-27 för skidprov
Åter till CVM Fc 1937-02-08
Typbeteckningen ändrad till B 4A (enl Mi 315:3 daterad 1937-03-11)
Återlämnat till F 1 1937-03-23
Förråd 1937-03-23
Verkstad 1937-04-02. Barlastvikter monterade
Förråd 1937-04-05
Formation 1937-05-01 (?)
Verkstad 1937-06-03
Formation 1937-07-02
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-10-15
Till CVM 1937-10-18. Motorbyte och liten fplöversyn. Motor typ My VII nr 147 inmonterad.
Överlämnat till F 4 1938-01-28
Ankom F 4 1938-01-29
Fpl ommålat å CVM 1938-05-27
Märkning 4-13

Nödlandning 1938-06-27 vid Pulsängen, Moholm, 22 km från Karlsborg.
Motor: My VII nr 147
Besättningen ff kadett Baltzar Wirfäldt, fs fänrik Göte Ekdahl oskadad
Orsak till nödlandning: Nedgång i motorvarv.
Orsak till haveri: Kapottering vid landning å åker.
Skador flygplan: Flygkropp: En del rör och stöttor skadade. Övre träbeklädnad krossad vid fenan. Smärre skador å övre karosseri. Motorfundament: Samtl. rör knäckta eller krökta. Fundamentsplåt bucklad. Vingställ: Skador å spryglar och balkar. Div. skador i klädseln. Townendring bucklad. Propellerns båda blad avslagna.
Skador motor: Bakre delar bräckta och skadade. Rörledningar knäckta.
Beräknad reparationskostnad 20.000:- kr

Bild

Till ASJA 1938-06-27. Stor översyn och reparation. Motor typ My VII nr 125 inmonterad.
I tjänst 1938-11-08

Haveri 1939-06-19
Motor: My VII nr 125
Ff aspirant Gullstrand oskadad
Orsak till haveri: Sannolikt hård upptagning efter utförd störtdykning. Dyksträcka 1600 m.
Skador flygplan: Samtliga bärstag för vingställen mycket slaka. Duken uppfläkt å höger övervinge. Vingbalkarna sannolikt obetydligt deformerade.

Skada föranledd av att ff asp Gullstrand vid 2:a dykningen fortsatt dykningen 600 m utöver anbefalld dyksträcka 1000 m. Skador: samtliga bärstag för vingställen mycket slaka. Duk å höger övervinge uppfläkt 110 cm i riktning längs med spryglarna och med början ända invid vingens framkant.

Beslut:
Haveriet har orsakats pga materialfel, i det att fällningslampan, beroende på ett kontaktfel, ej tänts vid den andra dykningen i en serie av sex.

Verkstad 1939-06-20. Reparation.
Formation1939-09-14.
Överlämnat till F 6 1940-01-23

Haveri 1940-04-10
Total gångtid: 414 tim.
Motor My VII nr: 125
Total gångtid: 347 tim
Ff fänrik Eskil Westdahl oskadad
Skador fpl: Höger undervinge bruten, kassabel. Propeller avslagen, kassabel
Skador motor: Propelleraxeln kastar 0,6 mm i framänden. Växeln bytes eller repareras vid NOHAB
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 4.400:- kr. Motor: 600:- kr. Summa 5.000:-kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri med fpl n:r 713 vid landning å flygfältet

Fänrik Westdahl anförde i huvudsak följande:
att han var förare å fpl nr 713
att landningsriktningen var åt öster
att landningen utfördes enligt landningsmärkets riktning
att ”sättningen” var normal men med ganska hög fart
att fpl efter omkr 30 m rullning fick tendens att svänga åt vänster
att svängen genast parerades med höger sidoroder (fpl saknade bromsar)
att sidorodret ej förmådde upphäva svängen utan denna blev i stället snävare
att höger hjul på grund av det ökade trycket i svängen skar ned i den lösa marken och försvårade möjligheten till upprätning av fpl som då kantrat på höger undervinge
att fpl därefter ställde sig på nosen.
Fänrik Westdahl framhöll vidare att vinden vid landningen kastade betydligt, landningsmärket hade
därför omedelbart efter landningen vridits 180°.

Uppläst och vidkänt:
Eskil Westdahl
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att vinden vid landningen kantrat varför fpl genast kommit i sväng, som ej kunde motverkas av sidorodret;
att landningen troligen företagits i medvind;
att fältet denna dag var löst;
att fpl saknade bromsar (montering av bromsar på detta fpl hade ej varit möjlig):
att landningsstället var utan anm.

Karlsborg den 15/4 1940. E. Kjellgren
Förhörsledare
E. Lundberg
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Haveriet torde berott på att fpl saknade bromsar och att fältet var löst, vinden byig.
2. Föraren har icke brustit i aktsamhet.
3. Kronan vidkännes kostnaderna.

Karlsborg den 8/5 1940.
John Stenbeck
Chef för F 6 depå.
/Bo Selander

Verkstad 1940-04-10 för byte av propeller, propellerväxel
Formation 1940-04-27
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 6-4
Verkstad 1940-08-02; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 149 inmonterad
Formation 1940-08-27

Nödlandning 1941-03-06
Motor: My VII nr 149
Ff fänrik Ljung oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.

Överlämnat till F 7 1941-10-30

Haveri 1942-01-15 vid Såtenäs. En bomb lossnade strax efter lättningen på 2 m höjd. Vid explosionen uppstod skador å duk och balkar på stabilisator och fena. Märkning 7-73
Motor: My VII nr 149
Ff vpl furir Sten Söderblom-Englund oskadad
Orsak till haveri: Bomb lossnat
Skador flygplan: Stabilisatorn skadad. Höjdroder skadat. Sidorodret skadat.
Beräknad reparationskostnad 1.500:- kr

Verkstad 1942-02-05; liten översyn, motorbyte
Överlämnat till F 21 1942
Märkning 21-6

Bild

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1947-02-10 med motor typ My VII nr 112. Ålder (fpltypen utgår)
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster