711 B 4A/B 4B

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

711 B 4A/B 4B

Inläggav Leif Fredin » 23 jul 2014, 12:38

711
B 4A
B 4B
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 219

Godkänt 1937-06-01
Till F 1 förråd 1937-06-03 med motor typ My VII nr 108
Märkning 4-61 enl Mi 3388:4 daterad 1936-12-10
Formation 1937-06-03
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-10-15
Formation 1937-11-01
Till CVM 1938-01-26 Liten översyn och stor motoröversyn. Motor typ My VII nr 119 inmonterad
Överlämnat till F 4 1938-03-29
Fpl ommålat å CVM 1938-05-25
Märkning 4-11
CVM 1938-11-14 för liten översyn, motorbyte. Motorfundamentet ändrat. Motor typ Perseus XI nr 20545 inmonterad
Ombyggt till B 4B

Bild

CVM Fc 1939-02-08. Fpl till Östersund och Boden för motorprov
Till CVM 1939-04-08. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 148 inmonterad
Återställt till B 4A
Återlämnat till F 4 1939-06-01

Haveri 1940-01-04
Total gångtid: 625.50 tim
Motor: My VII nr 148
Total gångtid: 165 tim
Ff kadett Börje Reuter oskadad
Orsak till nödlandning:
Orsak till haveri: Fpl gått på nosen efter landning i nysnö och strävt före.
Skador flygplan: Högra övervingens yttre spryglar splittrade. Höger slot tillbucklad. Propellern kassabel. Mindre skador å skidorna med beslag.
Skador motor: Propellerväxeln nedmonterad för undersökning.
Beräknad reparationskostnad: Flygplan 1.100:- kr. Motor 100:- kr

Ur protokoll:


Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Rapport av kadett Reuter enligt vilken han vid beordrad start- och landningsövning havererat med fpl 711. Vid slutet av glidningen på marken efter landningen skar vänstra skidan in i en snödriva, fpl stannade hastigt och gick på nosen.

Kadett Reuter anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad utföra start- och landningsövningar med fpl 711,
att han gjorde en normal landning,
att vänster skida efter c:a 100 meters glidning på marken skar in i en snödriva,
att fpl gick på nosen varvid höger övervinges spets och propellern togo i marken,
att härvid propellern förstördes samt mindre skador uppstodo å vingspets och skidor samt
att temperaturen vid markytan var -1°.

Uppläst och vidkänt:
Börje Reuter
Kadett

Fänrik Kock anförde i huvudsak följande:
att han uppehöll sig vid hangar 1,
att han såg landningen,
att landningen var fullt korrekt samt
att han såg fpl under glidningen på marken gå på nosen.

Uppläst och vidkänt:
Lars Kock
Fänrik.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Enär omständigheterna vid haveriets inträffande voro i viss mån försvårande genom ett lätt regnblandat snöfall med därav följande strävföre, samt kadett Reuters ovana vid landning med skidor, kan haveriet ej anses förvållat genom uppenbart slarv eller vårdslöshet, varför jag vördsamt får föreslå, att kronan vidkännes kostnaden.

Östersund den 8/1 1940 N. Werner
Förhörsledare
Lars Kock
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av
dels att snön å flygfältet bildat drivor samt att föret varit strävt,
dels att föraren ej förut ägt erfarenhet beträffande landning med skidor.
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan (tit. 58) vidkännes kostnaderna.

Östersund den 11/1 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef

Verkstad 1940-01-04. Haverireparation.
Formation 1940-03-01.
Överlämnat till F 6 1940-03-19
Till CVM 1940-06-21 för stor översyn. Motor typ My VII nr 107 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Till F 6 1940-10-23 (förråd)
Formation 1940-11-01 (?)
Märkning 6-2
Överlämnat till F 7 1941-10-30

Nödlandning 1942-05-26 vid Rågtvet Uleberg. Fpl gick på nosen. Märkning 7-72
Motor: My VII nr 107
Besättningen ff vpl korpral S Sävblom, fs vicekorpral Stig Persson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorfel
Skador flygplan: Propeller skadad. Buckla i plåten på vänster landningsställsben. Skyddsglas till landningsstrålkastaren sönder, fästring till d:o tillbucklad.
Skador motor: Motorn skadad
Beräknad reparationskostnad 1.250:- kr

Kasserat 1945-02-24. Gångtid 1187 tim. Antal flygningar1850 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst