Sida 1 av 1

Luftförsvarsutredningen 2040

InläggPostat: 13 aug 2019, 20:23
av Bengt Ekbladh
Luftförsvarsutredningen 2040 Statens offentliga utredningar 2014:88

Några utdrag...
Avgränsningar och metod Utredningen omfattar luftstridskrafter som bedriver luftoperationer,
vilket innefattar luftförsvarsoperationer. Med luftstridskrafter avses här flygstridskrafter och de
luftvärnssystem som ingår i luftoperationerna. Det innebär att luftvärn för förbands egenskydd inte ingår
i det studerade luftvärnet.
Transportflyg omfattas inte av utredningen, enligt direktiv. Kommittén har valt att inte inbegripa helikopterförband
i utredningen med hänsyn till att dessa system bedöms bidra till luftoperationerna endast i liten omfattning.
Obemannade och autonoma flygsystem …
ok det är ca 340 Sidor!

Ok från 2014, har något förändras?
https://www.regeringen.se/49bb6a/conten ... sou-201488