Sida 1 av 1

INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 26 dec 2016, 21:51
av Bengt Ekbladh
INVESTERINGSRESERV FÖR BUDGETÅRET 1945/46

Låter kanske lite tråkigt......Men kolla sid 36 o framåt så handlar det om FV.
Genomfördes allt?

Länk borttagen:

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 26 dec 2016, 21:56
av Micke
Hej Bengt,

länkarna du skrivit in hänvisar till en plats på din egen dator, (ser ut som du använder en Dell Inspiron) <file:///C:/Users/DELL%20Inspiron/Downloads/1945_13(librisid_13576396)%20(6).pdf> så de går tyvärr inte att använda.

Med vänlig hälsning

Micke

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 26 dec 2016, 22:14
av Bengt Ekbladh
OPS hur göra för att delge?

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 26 dec 2016, 22:47
av Micke
Enklast är nog att kopiera adressen direkt när du har websidan öppen som du vill länka till (inte länken till PDFen du laddat hem till din egen dator)
Det ska stå något liknade som <http> eller <www> i början på länken du kopierar in

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 07 jan 2018, 19:40
av Bengt Ekbladh
Tack Micke.
Ett ex. här från F1 Västerås

Västmanlands flygflottilj (F 1), Ilässlö.
•Tjänstebostad
•Flygfältsbelysning, utökning
Skjutbanor
Gymnastikbyggnad jämte bastu
Idrottsplats
•Musikbyggnad
Flygfältet: •Förbättring
•Utvidgning 1 stråk till
2 000 m
18 st. uppställningsplatser..
•Transportvägar
•Permanenta banor på utvidgningsområdet

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 07 jan 2018, 19:46
av Bengt Ekbladh
Lite till om F2, F3 och F4

Roslagens flygflottilj (F 2), Hägernäs.
•Flyghamnsbelysning
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Komplettering av drivmedelsanläggning
•Kanslihus, ombyggnad
Skjutbanor

Östgöta flygflottilj (F 3), Malmen.
•Komplettering av drivmedelsanläggning
•Anordningar för rörliga skjutmål
Gymnastikbyggnad

Jämtlands flygflottilj (F 4), Frösön.
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Flygplanförråd
•Komplettering av drivmedelsanläggning
•Tjänstebostad
Gymnastikbyggnad
Inomhusskjutbana
•Simbassäng
Flygfältet:
4 Utvidgning, 1 stråk till 1 500
m, 1 stråk till 2 000 m
•Transportvägar
•Vägomläggning
Permanen a banor på utvidgningsområdena

Re: INVESTERINGSRESERV 1945-46

InläggPostat: 07 jan 2018, 20:57
av Bengt Ekbladh
Här har vi vad som planerades för::F5----F21....osv....


Krigsflygskolan (F 5), Ljungbyhed.
•Komplettering av drivmedelsanläggning
•Avloppsreningsverk
Gymnastikbyggnad
Flygfältet: •Fältarbeten

Västgöta flygflottilj (F 6), Karlsborg.
•Tygverkstad
•Anordningar för rörliga skjutmål
Flygfältet: •Fältförbättringar
Utvidgning, 1 stråk till 2 000 m

Skaraborgs flygflottilj (F 7), Sätenas.
•Vattenreningsverk, utökning
•Anordningar för rörliga skjutmål . . .
•Tjänstebostäder
Flvgfältet: •Utvidgning, 1 stråk till 2 000 m

Svea flygflottilj (F 8), Barkarby.
•Hangar
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Komplettering av drivmedelsanläggningar
•Tjänstebostad
Gymnastikbyggnad
Ändring av gamla gymnastikbyggnaden till fritidslokal
•Reningsverk, utökning
•Simbassäng
Flygfältet:
3 [b]Utvidgning å område B[/b]
[b]Utvidgning i två riktningar till 1 500 m[/b]
•Transportvägar
[b]Permanent bana 1 800 m[/b] . .

Göta flygflottilj (F 9), Säve.
•Anordningar för rörliga skjutmål
Båthus med brygga
•Tjänstebostad
Utfartsväg
•Simbassäng
Flygfältet: Utvidgning, 3 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000
Permanenta 2 000 m ..banor, 1 500m,

Skånska flygflottiljen (F 10), Barkåkra.
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Gymnastikbyggnad med bastuavdelning
Idrottsplats
Flvgfältet: Utvidgning, 2 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000 m
Permanent bana 2 000 m. .

Södermanlands flygflottilj (F 11), Skavsta.
•Komplettering av drivmedelsanläggningar
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Musikbyggnad
•Simbassäng
Flygfältet: Utvidgning, 1 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000 m
15 st. uppställningsplatser..
•Transportvägar
Permanent bana, 2 000 m. .

Kalmar flygflottilj (F 12), Kalmar.
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Flygplanförråd
•Simbassäng
Flygfältet: •Pumpanläggning och dränering
Utvidgning, 2 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000 m
Permanent bana på utvidgningsområdc

Bråvalla flygflottilj (F 13), Norrköping.
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Musikbyggnad
•Simbassäng
Flygfältet: •Utvidgning, 1 stråk till 1800 m
Permanent bana på utvidgningsområdet

Hallands flygflottilj (F 14), Mickedala.
•Anordningar för rörliga skjutmål
Gymnastikbyggnad med bastuavdelning
Idrottsplats
Flygfältet: Utvidgning, 1 stråk till 1 500m, 1 stråk till 2 000 m . .

Hälsinge flygflottilj (F 15), Östansjö.
•Anordningar för rörliga skjutmål
•Tjänstebostad
Gymnastikbyggnad med bastuavdelning
Inomhusskjutbana
Idrottsplats
•Simbassäng
Flygfältet:
Fältarbeten
Utvidgning,2 stråk till 1 500 m,1 stråk till 2 000 m
"[b]30 st. uppställningsplatser

"Transportvägar [/b]

Upplands flygflottilj (F 16), Gamla Uppsala.
•Anordningar för rörliga skjutmål
Flygfältet: ^30 st. uppställningsplatser..
Permanent bana, 1 700 m

Blekinge flygflottilj (F 17), Kallinge.
•Anordningar för rörliga skjutmål
Gymnastikbyggnad med bastuavdelning
•Musikbyggnad
Idrottsplats
•Simbassäng

Södertörns flygflottilj (F 18), Tullinge.
•Gymnastikbyggnad med bastuavdelning
• Idrottsplats
•Simbassäng
Flygfältet: 3Fältarbeten
Permanent bana, 2 000 m. .

Norrbottens flygbaskår (F 21), Kallax.
•Skjutbanearbeten
Skyddsplantering, vägar, planering
•Simbassäng
Flygfältet: Fältarbeten
3Utvidgning, 1 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000
"Transportvägar

Centrala flygverkstaden i Arboga (C VA).
*Motorprovbyggnad
* Flygplanförråd
Flygfältet: •Utvidgning, 1 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000 m

Centrala flygoerkstaden å Malmen (C VM).
•Komplettering av motorprovbyggnad .. .
•Slangtorn

Centrala flygverkstaden i Västerås (C V V).
•Komplettering av motorprovbyggnad . .
Slangtorn
Avloppsledningar
Vägarbeten, stensättning

F C S, Västerås.
Idrottsplats

Flygvapnets övningsplalser.
Nederkalix:
Elektrifieringsarbeten
Vägarbeten
Kiruna: Flygfältet:
Utvidgning, 1 stråk till 1 500 m, 1 nytt
stråk till 1 800 m

Kalix: Flygfältet:
Utvidgning, 1 stråk till 1 700 m
Ripa: Flygfältet:
•Förbättringsarbeten
Rinkaby: Flvgfältet:
"Utvidgning, 2 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 1 800 m
•Förbättringsarbeten samt nödlandningsstråk
[b Havgård:
•Förbättringsarbeten
Sövdeborg: Flygfältet:
•Förbättringsarbeten
Fårösund: Flvgfältet:
Utvidgning", 2 stråk till 1 500 m, 1 stråk till 2 000 m
•Transportvägar
Diverse förbättringsarbeten å flygfält . .
Vissa flygfältsarbeten

Summa kostnad för hela investeringsplanen för budgetåret 1945/46
51.311.000:-
Blev denna investeringsplan helt genomförd???

Man kan ju tex notera:::Anordningar för rörliga skjutmål på en del ställen-----vad menar man?
Även ett stort antal uppställningsplatser vid en del flottiljer.
Samt hur blev det med de "permanenta banorna"
Vad är er uppfattning....blev det mesta genomfört?