Sida 1 av 1

J 6A nr 3221, 1221, 221

InläggPostat: 30 apr 2014, 09:41
av Leif Fredin
Typ: Svenska Aero SA-14 Jaktfalken II
Tillverkare: Svenska Aero A.B, Lidingö
Tillverkningsnummer 81

Godkänt 1932-08-05 med motor typ BJ VIIF nr 7539
Levererat till F 3 1932-08-08
Numrerat 3221
CFM 1932-08-22. Bromsanordning justerad.
Formation 1932-08-26
CFM 1932-09-02. Ny motvikt monterad å höger skevningsroder.
Formation 1932-09-06
Förråd 1932-09-15
Provskjutning av kulsprutorna 1932-09-20 och 21 å F 3 skjutbana
CFM 1932-09-22. Viss översyn efter provskjutning
Förråd 1932-10-01
Formation 1932-12-01
CFM 1932-12-15. Förstärkning av sikte för kulspruta
Formation 1932-12-19
Förråd 1933-02-01
CFM 1933-04-19. Viss översyn
Överlämnat till F 1 1934-05-05
Numrerat 1221

Bild

Formation 1933-05-12
Till CVM 1933-08-26

Haveri 1933-09-08

CVM. Stor översyn, ombyggnad till likhet med J 6B. Motor typ BJ VIIF nr 7823 inmonterad

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-6
Registreringsnummer 221 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Förråd 1936-01-24
Formation 1936-02-04
1936-03-19. Brott i motorfundamentet konstaterat på 221. Samtliga J 6A och J 6B tagna ur tjänst.
Förråd 1936-03-20
Verkstad 1936-05. Nytt motorfundament monterat
Formation 1936-05-20
Förråd 1936-07-28
Verkstad 1936-08-11. Motorfundamentet sänt till ASJA och ombyggt
Förråd 1936-08-15
Formation 1936-09-10
Förråd 1936-10-07
Verkstad 1937-01-26. Vägning och torsionsprov. Markeringsanordning mont. Duken reparerad
Förråd 1937-01-28
Verkstad 1937-03-17
Förråd 1937-04-02
Verkstad 1937-06-05. Besiktning och justering
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Bild

Formation 1937-06-28
Verkstad 1937-08-10. Tungor för landningsställets. krysstag förstärkta.
Formation 1937-08-11
Verkstad 1937-08-16. Motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7539 inmonterad.
Formation 1937-08-20

Haveri 1937-09-07
Motor: BJ VIIF nr 7539
Ff aspirant Albert oskadad
Orsak till haveri: För hög sättning.
Skador flygplan: Främre landningsställsbenen knäckta. Sporren bruten. Smärre skador å höger undre skevningsroder.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Verkstad 1937-09-07. Landningsstället utbytt. Sporre med lagring utbytt. Höger under skevningsroder reparerat.
Formation 1937-09-15
Förråd 1937-10-15
Verkstad 1938-02-23. Besiktning och justering
Formation 1938-03-05
Verkstad 1938-04-26
Formation 1938-05-01

Haveri 1938-06-21 vid Rinkaby. Märkning 1-6
Total flygtid: 346.20 tim
Motor: BJ VIIF nr 7539
Total gångtid: 465 tim
Ff aspirant J Hård af Segerstad oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning. Genomsjunkning.
Skador flygplan: Motorfundament, spant 1-5 i flygkropp samt baldakinstöttor stukade, båda balkarna i höger övervinge krökta, halva antalet spryglar knäckta, tre spryglar i vänster undervinge, roder och propeller söndrade, landningsstället krossat, samtliga vingstöttor deformerade, samtliga stag kassabla.
Beräknad reparationskostnad fpl 14.000:- kr

På grund av fpls ålder och de höga kostnaderna för reparationen föreslås fpl till kassation.

Ur protokoll:
Resoffasp Hård af Segerstad anförde i huvudsak följande:
Han skulle efter avslutad flygövning verkställa landning.
Vid planén på rakbana före landning märkte han på tidigt stadium att han skulle komma för kort. Han drog därför på motorn som ej tog utan spottade. Gasreglaget fördes därför tillbaka och åter försiktigt fram varvid motorn tog. Vid fältgränsen gjorde Hård ånyo pådrag av motorn för att nå märket, motorn spottade åter. Fpl sjönk nu hastigt igenom.
Hård förde höjdspaken fullt bakåt i samband med sättningen. Fpl landningsställ vek sig och fpl gick runt.

Löjtnant Uggla anförde i huvudsak följande:
Han hade från märket åsett Hårds manöver. Hård hade passerat fältgränsen på 15 meters höjd över en cirka 10 m hög mask (tallar).
Farten var mycket låg, varför fpl sjönk igenom. Landningsstället tog först mark med ena hjulet en aning varefter fpl gick runt.
Anledningen till haveriet ansåg Uggla vara felbedömning av höjd och fart.

Av förhöret framgår att haveriet förorsakats av att aspirant Hård felbedömt höjd och hastighet vid utförande av landning.

Bild

F 1 förråd 1938-06-21
Kasserat 1938-08-30

Re: J 6A nr 3221, 1221, 221

InläggPostat: 05 maj 2014, 17:46
av Lars Larsson
Gångtid = 347 timmar enligt Kontakt 52.

/Lars Larsson

Re: J 6A nr 3221, 1221, 221

InläggPostat: 03 nov 2018, 09:15
av Sven-Erik Jönsson
002-1175836.jpg
J 6A nr 1221 efter haveri 1937-09-07.
På Malmen ?