J 3A nr 354, S 6A nr 6354

I tjänst 1928-1931
Antal i Flygvapnet: 3 st J 3, 6 st J 3A och 7 st J 3B
Benämndes populärt "Lilla Fokkern"

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 3A nr 354, S 6A nr 6354

Inläggav Leif Fredin » 05 maj 2014, 13:58

Typ: Fokker C.V-D
Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Amsterdam
Tillverkningsnummer 5140

Numrerat 354
Levererat till F 3 1929-08-05. Motor typ BJ VI nr 6449
Förråd F 3 1929-08-05.
C.F.M. 1929-08-08. Kompletteringsarbeten
I tjänst 1929-08-14
Godkänt 1929-08-26 som J 3A
C.F.M. 1929-09-10. Översyn och utrustning
I tjänst 1929-09-14

Haveri 1929-09-26 vid L. Ladugården, Nyköping,
Ff furir Claes Burén, fs löjtnant Arne Åberg

Förråd 1929-10-01
C.F.M. 1929-11-01. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6445 inmonterad.
I tjänst 1930-03-27
C.F.M. 1930-05-19. Diverse smärre justeringar
I tjänst 1930-05-22
C.F.M. 1930-05-23. Meteorografbeslag monterade.
I tjänst 1930-05-26

Bild

C.F.M. 1930-08-08. Diverse smärre justeringar
I tjänst 1930-08-12
C.F.M. 1930-08-19
I tjänst 1930-08-26
C.F.M. 1930-10-07. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6309 inmonterad.
Överlämnat till F 5 1931-02-24
I tjänst 1931-02-26
Verkstad 1931-02-27. Inmontering av talrörsanordning samt sele, visare och ratt för stabilisatorinställning i baksits.
I tjänst 1931-03-02

Haveri 1931-03-09
Total flygtid: 226 tim 18 min.
Motor typ BJ VI nr 6309
Total gångtid: 528 tim 44 min
Ff löjtnant O.R. Carlgren (lärare) oskadad. Elev ?

Skador fpl
Vänster undervinge genomslagen av skida i höjd med trampfanéret. Fanéret skadat å vingens undersida i höjd med tredje sprygeln. Landningsstället: Bakre distansaxeln knäckt, vänster bakre ben böjt samt bygeln tillbockad å undersidan. Vänster sarg å övervingen något tryckt.
Motorn översänd till C.F.M. för skadornas fastställande.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan kr 1.300:-

Ur protokoll:
Löjtnant Carlgren anförde i huvudsak följande:
övningsprogrammet med J 3A omfattade landningsövningar samt avancerad flygning;
eleven först fick göra spin;
han (Carlgren) därefter demonstrerade halvroll åt vänster och gav eleven order om detsamma;
maskinen därvid trots fullt tillbakaförd höjdspak var svår att få upp ur pikén; (hastigheten uppgick härvid till c:a 280 km/tim.)
då upptagningen var nästan fullbordad, högra inre skidan slog upp med främre spetsen mot inre vingstöttan;
vänsterskidorna förmodligen i ett tidigare skede ställt sig med främre spetsarna nedåt och orsakat svårigheten att få upp maskinen;
flygplanet under landningen, vid vilken endast högre yttre skidan stod normalt, då vänster landningsställsbygel skar ned i snön, svängde svagt åt vänster och sakta ställde sig på nosen.

Uppläst och vidkänt:
O.R. Carlgren
Löjtnant

Löjtnant Jacobsson anförde i huvudsak följande:
att när flygplanet kom in för att landa, vänstra yttre skidan var vänd helt om med glidytan uppåt, vänstra inre skidan stod vertikalt med bakspetsen nedåt, högra skidan normalt.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att under den utförda manövern (halvroll) vänsterskidorna på grund av centrifugalkraft och luftkrafter pressats ned så kraftigt, att stoppwirerna brustit, varefter amortisörerna glidit ur sina klammor;
att stoppwiren icke synas hava varit beräknade för de påfrestningar, som uppstå vid avancerad flygning;
att haveriet vid landningen förorsakats av, att skidorna intagit felaktigt läge.
Anledningen till bakre stoppwiren å högra inre skidan brustit, har icke kunnat utrönas.

Kårchefens yttrande och beslut:
Haveriet synes hava föranletts av för svag konstruktion å skidornas stoppwirar. Föraren frikännes från ansvar.
Avancerad flygning förbjudes tillsvidare med typ J 3A försedd med skidor.

Verkstad 1931-03-09
Undervingen har varit nedmonterad. Motorn har varit på CFM för översyn. Landningsstället reparerat. Nya amortisörer. Reparation av 1 st hjul. 1 st nytt oljerör och ändring av det gamla i enlighet med FS meddelande. 1 st nytt talrör. Höger bakre vingstötta riktad. Utbyte av sporrskopa.

I tjänst 1931-05-19
Verkstad 1931-08-01.
I tjänst 1931-08-04
Verkstad 1931-08-22. Motorn urmonterad och översänd till CFM för översyn.
Motor nr 6309 efter översyn åter inmonterad.

Typbeteckningen ändrad till S 6A jml CFV skrivelse nr H.152 daterad 1931-10-09

I tjänst 1931-10-14.
Överlämnat till F 3 1931-11-01
Överlämnat till Stabens Flygavdelning 1931-11-19.
Numrerat till 6354

Haveri 1931-12-13 vid Barkarby.
Motor typ BJ VI nr 6309
Ff löjtnant Björn Bjuggren räddade sig med fallskärm. Passagerare direktör Axel Åkerman omkom

Kasserat 1932-04-29 med motor typ BJ VI nr 6309
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: J 3A nr 354, S 6A nr 6354

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 jul 2019, 15:41

J 3A nr 354, S 6A nr 6354

Haveri 1931-12-13 vid Barkarby.

Fpl startade med lt Björn Bjuggren som ff och direktör Axel Åkerman medföljde som passagerare. Omedelbart efter start från Barkarby började motorvarvtalet att sjunka. Vinden var hård och byig när ff på 50 m höjd svängde för att åter landa mot vinden. I detta läge vek sig fpl och störtade från 20 m höjd med motorn och vänster vinge först. Direktör Åkerman omkom medan ff skadades. Orsaken till motorstörningen var att en plugg av tätningsmedel (Hermetic) delvis strypt bränsletillförseln.
https://svfplhist.home.blog/j-3-s-6-sammanstallning/
Bengt Ekbladh
 


Återgå till J 3, Fokker C.V-D

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst