Sida 1 av 1

E.2 nr 626, 326, 458, A 1 nr 458, 093, 593, 193, 1693

InläggPostat: 27 sep 2013, 09:07
av Leif Fredin
Typ: Phönix C.I
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Malmslätt
Tillverkningsnummer:
Levererat till F 3 1926-09-23 som E.2 nr 626. Motor typ Hispano-Suiza nr 2234.
Godkänt 1926-09-23
Motor typ Hispano-Suiza nr 202208.1927-01
Märkning enligt fo nr 5/1927 daterad 1927-01-21
Numrerat 326 1927-05
Förråd 1927-10
Verkstad 1927-11. Motorbyte och förstärkning av motorbädd. Motor typ Hispano-Suiza nr 2540 inmonterad.
Överlämnat till F 4 1928-03-19
Verkstad. Motor typ Hispano-Suiza nr 201775 inmonterad
Numrerat 458
Planet nedmonterat, packat och avsänt till Malmslätt 1928-06-22
Verkstad 1928-06
Typbeteckning ändrad till A 1 1928-07-01
Generalstabskurs 1928-07-07
Förråd 1928-07-30
CFM 1928-08-13. Diverse arbeten
I tjänst 1928-08-21
Motor typ HS nr 202206 inmonterad 1928-08-25 vid Fullerstad på grund av ventilskada å gamla motorn
Förråd 1928-10-03
CFM 1928-11-26. Motor typ HS nr 202204 inmonterad
Återlämnat till F 4 1929-01-09.
Verkstad 1929-03-05. Motorbyte. Motor typ HS nr 201788 inmonterad.
I tjänst 1929-03-11.
Verkstad 1929-04-03. Planet översett
I tjänst 1929-04-10
Verkstad 1929-05-01. Motorbyte. Motor typ HS nr 422887 inmonterad..
Planet avsänt till Flygskolkåren 1929-05-31 per järnväg
Fsk verkstad 1929-06-07. Planet uppmonterat och avvägt.
Numrerat 093
Fsk formation 1926-06-13

Bild

Numrerat 593 enligt skrivelse FS, TB nr T.465 daterad 1929-07-08
Verkstad 1929-08-09. Utbyte av bensintanken, varvräknare och oljemanometer. Inmontering av eldsläckningsanordning. Reparation av varvräknarslang samt fanéret vid sporren. Planet tvättat, färgen bättrad, planet nedmonterat
Förråd 1929-09-02
Verkstad 1930-05-05. Uppmontering
Formation 1930-05-13
Förråd 1930-08-01. Planet nedmonterat
Till CFM 1930-11-28,
Överlämnat till F 1 1930-12-16. Fpl vid CFM för översyn. Motor typ HS nr 422609 inmonterad
Numrerat 193
F 1 formation 1931-03-05.
Förråd 1931-05-01
Formation 1931-07
Förråd 1931-11-01
Till CFV 1932-01-26
Numrerat 1693 1932-03 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Formation 1932-06-04

Bild

Till CFV 1932-06-20 för reparation. Motor typ HS nr 422887 inmonterad
Formation 1932-07-23
Motor typ HS nr 422764 inmonterad 1933-06-07
Förråd 1933-06-12
Materielreserv enl FS, MB nr 18 daterad 1934-01-05
Kasserat 1935-06-14