Sida 1 av 1

16112, Sk 16A

InläggPostat: 20 sep 2013, 20:41
av Lars Larsson
16112
Sk 16A
Typ: North American Harvard Mk IIB
Tillverkad av Noorduyn Aviation, Montreal, Kanada
c/n: 14A-1312
Tillverkningsår:

Ex: 43-13013(USAAF),FT272(RAF)

1948-08-05 Till F10 Kod F1-10
1948-08-26 Godkänd
? kod F10-12
? kod F10-112
? kod F10-84
1971-11-30 Kasserad, full gångtid.
? Såld till Sam "Hasse" Hansson som reservdelar till SE-FUY (16092)
? Till Björn Löwgren,Skå-Edeby
? Till Roy Carlsson,Borås
? Till Dan Borgström, Karlsoga

Re: 16112, Sk 16A

InläggPostat: 02 jan 2016, 08:37
av Leif Fredin
16112
Sk 16A
Typ: Noordyun (North American) AT-16-ND
Tillverkare: Noorduyn Aviation Ltd, Montreal, Quebec, Kanada
Tillverkningsnummer: 14A-1312

Ex U.S.A.A.F. AT-16 43-13013

Ex RAF Harvard IIB FT272

Till CVA. Gångtid 1572.15 tim. Motor typ Wp nr 15834. Gångtid 613 tim..
Färdigställande och liten översyn påbörjad 1948-05. Motor typ Wp nr 42-113854 inmonterad
Klar 1948-08-05
Levererat till F 10 1948-08-05. Motor typ Wp nr 42-113854
Godkänt 1948-08-26
Märkning 10-10

Bild

Till CVV 1951-09-24 för liten översyn, motorbyte
Påbörjad 1951-10-01
Klar 1952-03-18
Märkning 10-12

Haveri 1955-05-26. Tanklock lossnat vid start.

Till CVV för 600 tim tillsyn.
Påbörjad 1956-10-19
Klar 1956-11-28

Haveri 1957-10-15, märkning 10-112. Kollision på marken med 29579
Motor typ Wp nr 15870
Ff fältf 2.gr Gröman (AFT) lätt skadad

Ur protokoll:
Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Under bogsering av fpl J 29 den 15/10 kl 1430 från tillsynsverkstaden mot 2.div hangarer, kolliderade detta på taxibanan med ett fpl Sk 16, som var på väg till tillsynsplatsen efter landning.
Ff i Sk 16 erhöll ett sår över vänster öga, då han slungades mot vindrutan.

Bild
Foto Krigsarkivet

Teknisk rapport över haveri med fpl J 29F 29579 och Sk 16 nr 16112 den 15/10-57
Vid bogsering av fpl 29579 från tillsynsverkstad till 2 div, samtidigt som fpl 15112 var på inkörning från bana 32 till tillsynsverkstaden, kolliderade dess fpl på förbindelsebanan, mitt för 3. Div hangarplatta.
Fpl Sk 16 propeller träffade det bogserade fpl högra vinge, samtidigt som höger vingspets kolliderade med bogserfordonet.

Följande skador uppstodo:
Fpl 29579 höger vinge:
Täckplåt, vingframkant E 929951 helt bortsliten.
Övre panel 589071 deformerad, kass.
Deformationer i täckplåt E 582092 mellan sta 3555,79 och sta 2870.
Undre panel 589183 och 555108 deformerade, kass.
Frambalk H, deformerad och avbruten mellan sta 3555,79 och sta 4430.
Stallfenan deformerad.
Samtliga spryglar mellan sta 3555,79 och sta 5070 deformerade, kass.
Vingspetsens täckplåt deformerad.
Vingen sändes till CVV för rep.
Beräknad repkostnad 20.000 kr.

Fpl 16112
Motor Wp nr 15870 gt 500 h.
Fpl:
Vingspets H deformerad, kass.
Mindre deformation på frambalk H.
Skalplåt, vingnos, deformerad mellan vingspets och sprygel 52-14224-3, mindre deformation på över och undre skalplåt, vinge.
H pitotrör avbrutet.
Motorkåpan deformerad, kass.
Beräknad repkostnad 1.000 kr

Motor:
Cyl 4: Cylinder, stötstänger, stötfångsskydd deformerade.
Tändkabelring deformerad.
Propeller H 91592, gt 2 h, deformerad.
Motor och propeller sändes till CVV för rep.
Beräknad repkostnad c:a 13.000 kr.
Sammanlagd repkostnad c:a 34.000 kr

Ängelholm den /10 1957
Stieg Nordin
Kontrollingenjör

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande
Fältf Grönman
G tjänstgjorde som fältf vid 1. Div. Den 15/10 var han beordrad flyga Sk 16 nr 112. Efter flygning F 1 – F 10 landade G på bana 32. Han svängde av banan vid 1) (se skiss) och fortsatte taxibanan mot TV (tillsynsverkstaden), Vid 2) lossade han fastbindningsanordningarna. Anledningen härtill var att han var ensam i fpl och han ansåg, att han kunde se bättre, om han icke var fastspänd. Vid 3) tog han en överblick över bansystemet i riktning mot 2. Och 3. div samt TV. Han kunde då icke se några fpl eller andra hinder på taxibanorna. Vid 4) fick han syn på fältf Olsson och Hansson på 2. div hangarplatta. Han vinkade åt dem för att göra dem uppmärksamma på att han landat. G skulle nämligen tillsammans med dessa deltaga i en civilanställningslektion i Ängelholm en halv timme därefter. Vid 5) blåste kartan, som han placerat på sargen vid vindrutan, loss och ut på fältet. G vände sig då om för att se, vart den tog vägen. Härvid råkade han köra ut på gräset vid 6) varvid fpl saktade farten. Han drog då på gas för att komma upp på förbindelsebanan igen. I början av denna manöver höll G uppsikten snett bakåt för att titta efter kartan. Därvid fick han syn på fältf Olsson, som vinkade åt honom. G tittade en liten stund på denne för att söka utröna vad vinkningen innebar. Strax härefter kolliderade han med en startbil och en J 29 som bogserades på taxibanan i motsatt riktning mot G. Eftersom han spånt loss sig slungades han mot vindrutan och fick bl a ett sår över vänster öga, som fordrade läkarvård.
G hade under dagen flugit 4 tim Sk 16. Under veckan var han beordrad som daguoff. Dagtjänsten i kombination med dagens flygningar hade gjort att han kände sig trött. G anser att han brustit i uppmärksamhet, som han delvis anser bero på trötthet.

Fte (fpl) 94-6-49 Hradil
H tjänstgjorde som fplte och 1. Mek på 2. Div. Han var beordrad att på tillsynsverkstaden (TV) hämta fpl J 29 nr 579. Han medförde därvid en startbil och två vpl. Sedan fpl kopplats till bogserfordonet startade bogseringen från TV platta mot 2. div. G satt vid sidan av bogserföraren, vpl 360511-361 Johansson. Vpl 370916-375 Persson satt på fpl förarplats. Någon anmälan till tl ang bogseringen skedde icke. Vid 7) såg H att ett fpl Sk 16 var på väg in mot TV. Fpl hade just passerat bankorset vid 3). H bedömde då, att han skulle hinna av taxibanan vid 9) och där släppa förbi Sk 16. Han lät därför bogseringen fortsätta. Vid 8) hade Sk 16 hunnit till en bedömd punkt 50 m bortom 4). H reste sig då upp i startbilen för att med vinkningar göra flygföraren uppmärksam på att bogsering pågick. Då startbilen hade hunnit in en bit på förbindelsebanan mot 3. div platta vid 9) hade fpl Sk 16 hunnit till 6). Bogserföraren svängde då bilen kraftigt åt vänster och försökte hinna över på andra sidan taxibanan. Under denna sväng hoppade H av bilen och sprang fram mot fpl för att göra föraren av detta uppmärksam på bogserbil och J 29. Flygföraren såg dock icke hans tecken utan strax därefter skedde kollisionen. H hade icke vid div blivit orienterad om bestämmelserna i OSF kap V mom 61 ang trafikbestämmelserna på marken.
De senaste 4 – 5 åren hade man icke behövt meddela tl vid bogsering av detta slag. H hade flera gånger tidigare i samband med bogsering haft Sk 16 under inkörning på motsvarande sätt som nu. Varje gång hade han därvid hunnit in på 3.div platta. H anser att ff troligen haft högre fart än normalt.

Vpl Johansson.
J tjänstgjorde som bogserfordonsförare på 2. div. Han var beordrad att tillsammans med fte Hradil och en vpl fplmek bogsera ett fpl J 29 från TV till 2. div. När bogseringen började satt fte Hradil jämte J i startbilen och den vpl fplmek i J 29:ans förarsits. Ungefär mitt mellan 7) och 8) meddelade fte H att en Sk 16 var på väg mot dem på taxibanan och beordrade J att köra in på 3. div platta för att släppa förbi Sk 16. Vad J kunde bedöma fanns det goda utsikter att hinna till 3. div före Sk 16. Han fortsatte att köra med samma fart som tidigare. Vid 8) började fte H att vifta med händerna för att göra föraren på Sk 16 uppmärksam på att bogsering pågick. Vad J kunde förstå uppfattade flygföraren icke dessa signaler. När J kom till förbindelsebanan till 3. div påbörjade han svängen in mot 3. div platta. Sk 16 hade då uppskattningsvis hunnit till en punkt mitt mellan 5) och 6). Därefter såg J att Sk 16 körde ut på gräset vid 6). J trodde då att flygföraren kört av taxibanan för att släppa fram J 29:an. J svängde åt vänster och körde ut på taxibanan igen. Ungefär samtidigt hoppade fte H av startbilen och sprang fram i riktning mot Sk 16 under ivriga viftningar med armarna. Strax därefter hände kollisionen. Fte H hade icke givit J några direktiv ang körningen sedan startbilen påbörjat svängen mot 3. div platta. J ansåg att han gjort allt för att undvika kollisionen.

Vpl 370916-375 Persson
P tjänstgjorde som vpl fplmek vid 2. div. Han var beordrad att tillsammans med fte Hradil, 2. div hämta ett fpl <j 29 vid TV och bogsera detsamma till 2. div. P beordrades att sitta i förarsitsen under bogseringen för att vid behov kunna bromsa fpl. P hade från sin plats i J 29:an icke sett Sk 16, förrän strax före kollisionen. Han såg hur fte Hradil då försökte hejda Sk 16 med handviftningar. Strax därefter skedde kollisionen.

Fältf Hansson
Fältf Olsson
Båda fältf gick på 2. div hangarplatta i riktning mot expeditionsbyggnaden. De fick då se en Sk 16 komma på taxibanan och att föraren vinkade åt dem. De kände igen fältf Grönman i förarsitsen och vinkade tillbaka. De såg även att han tappade en karta e d i samband med att han vinkade.

Trafikledare T Lundström
L tjänstgör som trafikledare vid F 10. Vid tillfället tjänstgjorde han i trafikledartornet. Där befann sig förutom L ytterligare en trafikledare samt en vpl journalförare. Utöver flygningen med Sk 16 nr 112 pågick flygning med ett antal A 32 ur F 14, samt ett fåtal fpl J 29 ur F 10. L följde Sk 16 efter landningen med blicken under den första delen av inkörningen (ungefär till 3)). Därefter ägnade han sin uppmärksamhet åt övriga delar av fältet och åt närzonen. Han hade icke sett och icke blivit orienterad om bogseringen av fpl J 29 från TV mot 2. div. Chefen för bogseringen skulle enligt bestämmelserna i OSF kap V mom 61 ha inhämtat tl tillstånd till bogseringen. L såg fpl först i kollisionsögonblicket. Han larmade då omedelbart räddningsbilarna samt ambulansen.
L önskade framhålla följande. I samband med F 14 basering till Barkåkra med två div har bl a fordonstrafiken på fältet fått stor omfattning. Under dagen passerade t ex 275 bilar över fältet. En sådan trafik minskar tl möjligheter att hålla uppmärksamhet på fältets olika delar. F 14 fpl är uppställda fältets nordöstra sida på ban 00 och 25.
I samband med fpl landning, då tl skall kontrollera att stället är ute, är det omöjligt att samtidigt kunna se taxibanan framför TV och 3. div hangarer, där kollisionen inträffade. Detta beror på tornets konstruktion.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Haveriet har berott på bristande uppmärksamhet från fältf Grönman, som varit trött p g a ansträngande dagbefälstjänst samt lång flygtid (4 tim) strax före haveriet. Grönman har brutit mot bestämmelserna i OSF mom 68, att ff, då så erfordras för att få fritt synfält skall köra under svängar. Chefen för bogseringen, fte Hradil, har brutit mot bestämmelserna i OSF mom 61, att personal, fordon och fpl få uppehålla sig på flygfält och taxibanan endast efter tillstånd från tl.

den 12/11 1957
T Tonnevi
Ordförande
L E Friberg
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Haveriet har berott på bristande uppmärksamhet från fältf Grönman. Skälig aktsamhet har icke iakttagits.
Målet hänskjutes till åklagaren.

den /11 1957
W Wagner
Fljch
T Sonnevi

F 10 verkstad för haverireparation.
Påbörjad 1957-10-15
Klar 1958-04-17

Haveri 1959-07-24

Till CVV för översyn, reparation.
Påbörjad 1959-09-21
Klar 1959-12-04
Till CVV för H-tillsyn.
Påbörjad 1963-09-02
Klar 1963-10-23
Märkning 10-84 enligt fo A nr 11/1964 daterad 1964-05-11 gällande från och med 1964-06-01
Till CVV för H-tillsyn.
Påbörjad 1967-01-09
Klar 1967-02-06

Bild
Foto via Björn Karlsson

Kasserat 1971-11-30. Gångtid total 5128 tim, efter H-ts 607 tim. Motor typ WP nr 14499. Gångtid total 4434 tim, efter SÖ 607 tim.. Kassationsorsak: Övertaligt fpl med full gångtid. Flygplanet skall för övrigt i intakt skick förbli uppställt hos Er i avvaktan på vidare direktiv i samband med försäljning och leverans under 1971.

Re: 16112, Sk 16A

InläggPostat: 18 feb 2018, 10:39
av Jan H Vold
2018-01-04 Reservert LN-WAH.
Anders Håkensen, Lillestrøm Norge.

kilde: FlyNytt 01/2018.

Re: 16112, Sk 16A

InläggPostat: 06 maj 2018, 05:50
av Sven-Erik Jönsson
Registrerad i norskt luftfartsregister 2018-03-19 som LN-WAH.