Sida 1 av 1

5076/SE-AKC, Sk 15

InläggPostat: 22 sep 2013, 06:03
av Leif Fredin
5076
Sk 15
Typ: Klemm Kl 35B
Tillverkare: Klemm Leichtflugzeugbau GmbH
Tillverkningsnummer: 1566
Registrerad SE-AKC

Överlämnat till F 5 1942-04-02
Registreringsnummer 5076 enligt FF skr Mi 136:32 daterad 1942-04-13
Märkning 5-174

Haveri 1943-03-19.

F 5 verkstad 1943-06-17 för liten fplöversyn och motorbyte
Formation 1943-08-11

Totalhaveri 1943-09-20 vid Magleröds gård på Söderåsen.
Orsak till haveri: Felmanöver.
Ff aspirant. F. G. V. Landtblom räddade sig med fallskärm.

Kasserat 1944-02-05

Re: 5076/SE-AKC, Sk 15

InläggPostat: 03 mar 2019, 17:42
av Bengt Ekbladh
5076/SE-AKC, Sk 15

Totalhaveri 1943-09-20 vid Magleröds gård på Söderåsen.
Orsak till haveri: Felmanöver.
Ff aspirant. F. G. V. Landtblom räddade sig med fallskärm.

Felmanöver, spinn säger "Hopp i nöd o lust.
OM haveriet 1943-09-20 vid Magleröds gård på Söderåsen
Under övning i avancerad flygning har stigning skett för att utföra spin. Härvid har fpl råkat i ofrivillig spin, varvid ff fått uppfattningen att materielfel uppstått och att fpl blivit manöverodugligt. Ff har därför företagit fallskärmsuthopp och landat oskadd. Sedan ff lämnat fpl har detta dock rätat upp sig och med fullt pådragen motor med våldsam kraft flugit rätt ner i en träddunge, där det fattat eld och till största delen brunnit upp.
Orsaken till haveriet var sannolikt felmanöver av ff som resulterade i spin. Ff beslut att företa fallskärmshopp innan ansatta urgångsroder hunnit verka, har berott på en missuppfattning av det läge ff råkat in i. Ff har ej kunna lastats för det inträffade.