Sida 1 av 1

Sk 14 nr 5817

InläggPostat: 23 sep 2013, 09:29
av Leif Fredin
Sk 14
5817
Typ: North American NA-16-4M
Tillverkningsnummer: 183

Levererat till F 5 1941-03-29. Motor typ WwE3 nr 18728.
Godkänt 1941-04-22
Flögs ej 1941-09-01 – 1941-10-07.

Nödlandning 1943-04-09 nära Havgård. Märkning 5-113
Total gångtid: 446.50 tim
Motor: Ww E3 nr 18713
Total gångtid: 451.35 tim
Ff aspirant 139 Sten Torbiörn oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp
Orsak till haveri: Låsta bromsar
Skador flygplan: Propellern krökt.
Skador motor: Startkloaxeln skadad.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 1.000:- kr.
Motor 2.000:- kr
Summa 3.000:- kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från 1.flygläraren, att fpl nr 113 nödlandat på grund av motorstopp i starten.

Utförd besiktning:
Mutter i bakändan på startkloaxeln hade lossnat, vilket förorsakat stopp på kamhjulet. Rester av saxpinne för låsning av nämnda mutter ha icke blivit funna.

Aspirant 139 Torbiörn anförde i huvudsak följande:
Han hade enligt dagsprogram för flygning den 9/4 sista passet på fm start- och landningsövningar på Havgårds flygfält med fpl typ Sk 14 nr 113. Före starten från Ljungbyhed hade han kopplat bränslekranen till vänster tank. Han hade hunnit göra 4 landningar på Havgård och motorn hade hela tiden gått normalt och motorinstrumenten hade visat normala värden. Vid 5. starten stannade motorn, då fpl kommit upp på knappt 100 m höjd, varför han gick i plané, kontrollerade bränslekranens läge, pumpade med bränslehandpumpen, allt utan resultat. Han landade då rakt fram. Sedan fpl efter sättningen rullat c:a 20 m kom det ut på en relativt mjuk åker och efter c:a 30 m rullning på denna föreföll de som om bromsarna låste sig, varefter fpl stjärt långsamt lyftes och fpl ställde sig på nosen. I sista starten från Havgård hade han känt, att bromsarna huggit ganska kraftigt, trots att han icke använt dessa.

Uppläst och vidkänt:
Sten Torbiörn
Aspirant.

Löjtnant Löfstedt anförde i huvudsak följande:
Han hade flugit nr 113 de två första passen och inte kunnat förmärka något onormalt beträffande motorns gång eller bromsarna funktion.

Uppläst och vidkänt:
C. Löfstedt
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Se sid 2: Utförd materielbesiktning. Nämnda mutter skall vara låst med saxpinne, vilket skall kontrolleras i samband med motoröversyn. Denna ägde rum vid CVM i nov 1942.
Ljungbyhed den 19/4 1943.
Grels Naeslund
Förhörsledare
Sten Ahlfors
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Vid nödlandning på grund av motorstopp ställde sig fpl på nosen. Motorstoppet har berott på att muttern R-1734 i bakändan på startkloaxeln lossnat. Anmälan har gjorts till FF. Ingen synes kunna göras ansvarig. Kronan vidkännes kostnaderna. Utredning vid krigsrätt erfordras icke.

Ljungbyhed den 1/6 1943
Åge Lundström
CFKS

Haveri 1944-01-12. Märkning 5-113

Överlämnat till F 16 1944-04-22. Motor typ WwE3 nr 18721
Märkning 20-32
Till F 16 flottiljverkstad för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1945-10-26
Klar 1946-02-26
Till F 16 flottiljverkstad för motorbyte.
Påbörjad 1946-09-02
Klar ?
Till CVV för begränsad översyn, motorbyte. Påbörjad 1948-10-04

Förstörd vid hangarbrand CVV 1949-01-26

Kasserat 1949-03-23. Motor typ WwE3 nr 18715

Re: Sk 14 nr 5817

InläggPostat: 26 sep 2013, 19:35
av Bengt Ekbladh
Kontakt 50 har noteringen "okänt , öde"

Har i kolumben ditskrivit

"Brand 1949-01-26".......har tyvärr inga uppgifter varifrån uppgiften kom.

Bekräftelse måste ges, så vi kan få en bekräftelse....Help....

Re: Sk 14 nr 5817

InläggPostat: 26 sep 2013, 21:00
av Lars Larsson
Jag har noterat "förstörd vid hangarbrand på CVV 1949-01-26".
Jag tror att jag har hämtat uppgiften från Widfeldts bok om B17, även 17325 och 17345 verkar ha förstörts i samma brand.

Edit:
Även Sk 25 25020 och Sk 14 609 strök med där...

Edit 2:
Och Sk 12 nummer 665. Det var tydligen en stor brand....

/Lars Larsson

Re: Sk 14 nr 5817

InläggPostat: 26 sep 2013, 21:44
av Bengt Ekbladh
Lars Larsson skrev:Jag har noterat "förstörd vid hangarbrand på CVV 1949-01-26".
Jag tror att jag har hämtat uppgiften från Widfeldts bok om B17, även 17325 och 17345 verkar ha förstörts i samma brand.
Edit:
Även Sk 25 25020 och Sk 14 609 strök med där...
/Lars Larsson


Ja, Tack Lars för klargöringen.
Tack för dina hittills inlagda uppgifter....emotser fler noteringar...kanske kan andra komplettera...

Mvh Bengt

Re: Sk 14 nr 5817

InläggPostat: 29 maj 2019, 17:10
av Bengt Ekbladh
Sk 14 nr 5817

OM "förstörd vid hangarbrand på CVV 1949-01-26".
Följande plan drabbades::
..
Branden 1949-01-26
Det var en våldsam verkstadsbrand vid CVV, Hässlö
...
Utöver B17A 17345 så förstördes
B17A 17325, samt
Sk 12/665......((((står nr. 661 i B17 boken felaktigt!))))
Sk 14/609
Sk 14/5817
Sk 25/25020

Tidningsartikel::
http://gustavsviksflygfalt.se/bild/oreb ... 0_w700.jpg

obs Sk17 läses Sk 14!