22192 J 22-1

I tjänst: 1943-1952
Antal i Flygvapnet:
J 22-1 Jaktversion med 2 st 13,2 mm akan, 2 st 8 mm ksp (141 st)
J 22-2 Jaktversion med 4 st 13,2 mm akan (57 st)
S 22-3 Spaningsversion med 2 st 13,2 mm akan, 2 st 8 mm ksp och seriekamera SkA 4. Dessa var ombyggda J 22-1, blev senare ombyggda till J 22-1 igen.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

22192 J 22-1

Inläggav Leif Fredin » 12 mar 2014, 08:01

22192
J 22
Typ FFVS 22
Tillverkare: Kungl. Flygförvaltningens Flygverkstad Stockholm, Ulvsunda

Levererat till F 16 1944-11-07
Godkänt 1944-11-14
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Typbeteckning ändrad till J 22-1 enl FF, MF H 22:3 daterad 1945-03-06
Överlämnat till F 10 1945-05-05

Haveri 1946-09-13
Motor: TWC3 nr 2072
Ff fänrik Lennart Andersson (GFSU:2) oskadad

Orsak till haveri: Markbeskaffenhet i förening med dåliga belysningsförhållanden.

Skadornas omfattning: Skadat propellerblad
Beräknad kostnad 1.000:- kr

F 10 flottiljverkstad; liten översyn, motorbyte. Påbörjad 1947-04-10, klar 1947-07-23

Totalhaveri 1949-08-10 vid Hällevik, Mjällby socken. Märkning 10-gul A
Ff löjtnant Bengt Åke Lindbeck omkom.

Utlåtande:
Haveriet har förorsakats av motorstopp, med flygförbandet i luften avvaktat tillstånd att utföra skjutning mot målbogseringsanordning å marken vid Hällevik.
När förbandet befunnit sig på c:a 500 m höjd ha rökpuffar slagit ut från ch 3. div fpl. Ff har samtidigt i radio anmält motorkrångel. Omedelbart därefter har fpl börjat dyka mot marken. På c:a 300 m höjd har ff utfört fallskärmsutsprång. Fallskärmen synes ha utvecklat sig först omedelbart före ff slagit i marken. Ff omkom vid nedslaget. Fpl totalhavererade.
Flera omständigheter synas ha bidragit till att fallskärmshoppet icke lyckats. Troligen har ff först sökt att häva motorstörningen, varvid fpl förlorat höjd. När ff märkt, att han icke kunde häva motorstörningen, har han beslutat sig för fallskärmsutsprång. I samband med att ff rest sig i sittrummet för att lämna fpl, synes ff kommit åt spaken, varvid fpl kommit in i brant dykning. Uthoppet har skett på så låg höjd, att tiden för fallskärmens utlösning varit mycket knapp. Möjligen kan därjämte sladden till talgarnityret ha försvårat för ff att komma ur fpl och verkställa fallskärmshopp.
Motorstörningen har föranletts av att brott uppstått på huvudvevstaksbult nr 3 å bakre huvudvevstaken, vilket sedan medfört brott på samtliga vevstakar i cylinderkransen.
Anledningen till att huvudvevstaksbulten brustit har icke kunnat fastställas. Delarna av bulten voro efter haveriet så höggradigt demolerade, att de ursprungliga ytorna voro så gott som fullständigt förstörda, men av utförda undersökningar framgår, att materialet i den brustna vevstaksbulten varit felfritt såväl i avseende å analys som mikrostruktur. Vid granskning av bultarna nr 1, 2 och 4 har emellertid framkommit, att dessa voro behäftade med vissa ytskador i form av slagmärken och repor, vilka otvivelaktigt funnits redan innan motorhaveriet inträffade. Det är dock icke uteslutet, att ett dylikt ytfel, som kunnat tjäna som utgångspunkt för en utmattningsspricka, förefunnits även hos den brustna bulten.
Vevstaksbultarna ha vid alla hittills gjorda översyner av (S) TWC3 inom FV ägnats största uppmärksamhet (bl a masmafluxundersökning) utan att det framkommit indikationer på skador, som kunnat föranleda bultbrott såsom i föreliggande haveri. Det inträffade bultbrottet synes därför kunna anses vara en isolerad företeelse.

Kasserat 1949-09-24. Gångtid 513,4 tim. Antal flygningar 512 st. (tom 1949-07-31). Med motor typ TWC 3 nr 3406
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 22192 J 22-1

Inläggav Bengt Ekbladh » 09 jun 2019, 22:39

22192 J 22-1
...
Totalhaveri 1949-08-10 vid Hällevik, Mjällby socken. Märkning 10-gul A
Ff löjtnant Bengt Åke Lindbeck omkom.
...
kolla även
http://www.tjelvar.se/fv/fv1949-1.htm
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till J 22, FFVS J 22

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst