21216 J 21A-2

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21216 J 21A-2

Inläggav Leif Fredin » 24 feb 2014, 07:58

21216
J 21A-2
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 12 1947-06-20
Godkänt 1947-07-03
Till CVM 1948-11-17 för förstärkning av akaninstallation i nos och bommar.
Klar 1948-11-29.

Tillbud 1952-01-25
Gångtid total 293 tim
Motor typ DB 605 nr 2327
Gångtid total 316 tim, efter SM 149 tim
Ff furir J O E Carlsson (AFT) oskadad
Skadornas omfattning
Motorskärning. Vevstaken i cyl 12 avbruten
Beräknad reparationskostnad 13.000:- kr

Ur utredningsrapport:

Kort redogörelse över händelseförloppet, övningens natur etc
Övningen avsåg luftstrid över moln på ca 5000 m höjd. Strax efter det att 5000 m höjd uppnåtts i trakten av Nybro sjönk oljetrycket hastigt från ca 4 kg/cm² till 2 kg/cm². Omedelbart därefter hördes en kraftig smäll från motorn, varefter denna började skaka. Ff drog av till ett kompressortryck av ca 50 mm Hg och återvände mot F 12. Efter molngenomgång kom han på 700 m höjd ut över Borgholm och landade sedan u a på F 12. Hela tiden skakade fpl och oljemanometern stod på 2 kg/cm².
Efter landningen togs sumpoljeprov, som innehöll en stor mängd såväl lättmetall- som stålspån. Sedan vevhuslocket avmonterats upptäcktes att vevstaken i cyl 12 var avbruten.
Efter föregående flygning hade den 17/1 i samband med daglig tillsyn efter flygning sumpoljeprov tagts u a. Motorn hade icke heller tidigare haft spån.

Utlåtande och åtgärder/förslag till åtgärder
Tillbudet har orsakats av materielfel. Ingen personal synes kunna lastas för det inträffade.

Beslut
Motorn sändes till CVA för undersökning och rep. Kronan vidkännes kostnaden.

Kalmar den 1/2 1952
O R Carlgren
Fljch
/Lars-H Larsson

Haveri 1952-04-07 vid landning bana 15, F 12 fält Kalmar. Märkning 12-blå D
Motor typ DB605 nr 2018
Ff furir J Carlsson (AFT) oskadad
Beräknade kostnader för iståndsättande; Flygplan 6.000:- kr, motor 200:- kr. Summa 6.200:- kr.

Ur undersökningsprotokoll:
Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Vid landning på F 12 flygfält fälldes höger huvudhjul in omedelbart efter landning.
Inga personalskador.

Bil. 1.
TEKNISK RAPPORT.
ang haveri med fpl 21216 den 7.4.1952.

Vid besiktning på haveriplatsen noterades följande:
Fpl hade satt sig på höger sida av banan och efter ca 15 m hade höger huvudhjul passerat en avloppsbrunn, som sjunkit, så att en 5 cm hög betongkant bildats. Efter ytterligare ca 50 m hade höger vingkant tagit mark i gräset utanför banan. Fpl hade därefter unders svag högersväng fortsatt ca 300 m, innan det stannade.
Vid besiktning å fljverkstaden konstaterades följande skador:
Deformationer å höger vingspets (kass), ytterdel av höger vinge samt landställsluckor.
Följande prov företogs:
Fpl bockades upp och stället pumpades ut. Ställen låste normalt och el- och mekindikeringen visade utfällt ställ. Överknäckningen uppmättes till 12,5 mm å båda ställen. Spelet vid knäckspårren å höger landställ var onormalt stort, ca 10 mm. Nytt infällningsprov gjordes med höger landställ belastat, så att vänster huvudställ och nosställ låste först. Elindikeringen visade då utfällt ställ, trots att höger huvudställ fortfarande var olåst. Manövercylindern demonterades och undersöktes u a. Bult 21.2100-0105 var böjd i flygriktningen, vilket bidragit till det stora spelet vid knäckspärren.
Hydraulpumpen undersöktes u a.

Troligt händelseförlopp:
Efter den avancerade flygningen hade uppstått en luftkudde i hydraulsystemet, vilken gjorde att stället ej kunde fällas ut med hydraulpumpen.
Vid utfällningen med handpump tog ff ut vingklaffarna omedelbart efter landställsindikatorn markerat låst läge. I själva verket hade höger landställ aldrig låst och låste ej häller vid den fortsatta pumpningen p g a manövreringen av vingklaffarna. Vid stöten, då fpl hjul passerade betongkanten i banan, deformerades bult 21.2100-0105. P g a det stora spelet vid knäckspärren blev inte överknäckningen tillfyllest och höger landställ vek sig.

Kalmar den 15 april
Per Jurander
Fljingenjör

Bild

Bild

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande
Furir Carlsson anförde:
Jag skulle landa efter enskild avancerad flygning. Jag ställde landställsreglaget o läge ”ut". Landstället gick icke ut normalt. Jag fortsatte flygningen rakt fram och ställde landställsreglaget i läge ”in” och observerade att hydraulmanometern visade 0. Jag ställde då landställsreglaget ånyo på läge ”ut” och började pumpa med hydraulhandpumpen. Jag fick upp ett hydraultryck av 40 – 50 kg/cm² och märkte, hur stället sakta fälldes ut. Först markerades nosstället utfällt och låst, därefter såg jag på den elektriska indikeringsanordningen att huvudställets både ben även voro utfällda. Jag tittade därefter på såväl höger som vänster mekaniska indikatorer för huvudstället och fann, att båda benen var fullt utfällda. Jag begärde landningstillstånd av TL och landade rakt fram på bana 15. Sättningen var bra, jag märkte ingen stöt, fpl tog mark mjukt. Jag hörde eller märkte icke någon stöt i fpl. Under utrullningen började höger vinge att sjunka. Jag skevade emot så mycket det gick men fpl lutade mer och mer åt höger under långsam högersväng. Fpl rullade av banan och höger vingspets tog i marken.

På särskild fråga uppgav Carlsson:
Omedelbart efter det elektiska landställsindikatorn visat utfällt ställ ställde jag vingklaffsreglaget i läge ”ut” och pumpade några slag med handpumpen, jag hade dock kommit för nära banändan, varför jag avbröt pumpandet och landade med i det närmaste infällda klaffar. Jag hade efter starten tagit in vingklaffarna och ställt klaffreglaget i neutralläge.

Berättelsen upplästes för Carlsson, som lämnade den utan erinran.

På särskild fråga uppgav C, att han kände till förarinstruktionens bestämmelser angående åtgärder, då luft inkommit i hydraulsystemet vid avancerad flygning.
Jag ställde, när hydraultrycket visade 0, vingklaffreglaget i läget ut, och växlade därefter mellan lägena in, neutral och ut under c:a 5 minuter. Hydraultrycket stod dock fortfarande på 0. Eftersom inte hydraultrycket återkom genom dessa manövrer, beslöt jag att pumpa ut landstället för hand.

Berättelsen upplästes för Carlsson, som lämnade den utan erinran.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Under avancerad flygning har en luftkudde bildats i hydraulsystemet. Föraren har vidtagit alla föreskrivna åtgärder för att avlägsna denna luftkudde. Sedan landstället pumpats ut för hand, har elindikatorn felaktigt visat utfällt ställ, trots att höger huvudställ varit olåst. Haveriet har orsakats av att föraren på grund av denna felindikering manövrerat vingklaffarna innan landstället hunnit låsas.

Kalmar den 29/4 1952
D J Johansson
Ordförande
/ S Törngren
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Haveriorsak enligt haverinämndens utlåtande.
Föraren har iakttagit skälig aktsamhet.
Haveriet hänskjutes ej till åklagaren-

Kalmar den 5/5 1952
O R Carlgren
Fljch
/ D J Johansson

Beslut i materiel- och kostnadshänseende
Fpl repareras och kronan vidkännes kostnaderna.

Kalmar den 5/5 1952
O R Carlgren
Fljch
/Per Jurander
Fljing

Kasserat 1952-12-10. Fpl havererat den 1952-04-07 vid F 12. Gångtid total 309 tim. Antal flygningar 372 st.
Senast redigerad av Leif Fredin 01 dec 2015, 19:28, redigerad totalt 3 gånger.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 21216 J 21A-2

Inläggav Bengt Ekbladh » 04 maj 2015, 20:21

21216 J 21A-2 - Haveri 1952-04-07 - Bana 15, F12 Kalmar.
Händelseförlopp
Efter övning i enskild avancerad flygning gick ff in för landning men landstället gick inte ut normalt.
Ff tog in stället och fortsatte flygningen, varvid ff observerade att hydraultrycket var 0. Ff ställde än en gång landställsreglaget i läge "ut" och började pumpa med handpumpen. Trycket gick upp till 40-50 kg/cm2 och landstället gick sakta ut.
När samtliga landställsben markerades ute och låsta begärde ff landningstillstånd av TL.
Under utrullningen började höger vinge sjunka. Ff skevade emot men fpl lutade mer och mer åt höger och rullade av banan, varvid höger vingspets tog i marken och fpl havererade. (ff: fu/AFT)
Haveriorsak
Orsaken till haveriet har varit att under den avancerade flygningen en luftkudde har bildats i hydraulsystemet.
Sedan landstället pumpats ut, har elindikatorn felaktigt visat "utfällt" trots att höger huvudställ varit olåst. Under utrullningen har höger huvudhjul passerat över en avloppsbrunn som sjunkit så att en 5 cm hög betongkant bildats, vilken stöt har räckt till för att det olåsta högra huvudstället skulle börja gå in.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst