Sida 1 av 1

21203 J 21A-2

InläggPostat: 21 feb 2014, 18:02
av Leif Fredin
21203
J 21A-2
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 9 1947-05-19. Motor typ DB605 nr 2332.
Godkänt 1947-06-07

Totalhaveri 1948-06-22 vid Österfärnebo, Gästrikland. Märkning 9-röd J
Ff fänrik A G Bergenstierna räddade sig med fallskärm

Kasserat 1948-07-12. Gångtid 46 tim. Antal flygningar 57 st. Med motor typ DB 605 nr 2483

Re: 21203 J 21A-2

InläggPostat: 04 maj 2015, 19:00
av Bengt Ekbladh
21203 J 21A-2 Totalhaveri 1948-06-22, Öster-Färnebo

Händelseförlopp
Haveri under förflyttningsflygning F4-F9.
Ff (A-GB) som utförde flygningen utan uppgift om höjdvindar och efter orienteringspunkter i stället för en kompass och klocka, har till följd av dåligt väder tvingats avvika från färdlinjen.
Vid Karlstad har ff mött marknära moln och vänt. Under stigning till 4.500 m har ff funnit att molnen gick högre varför han vänt mot F16 och troligtvis i samband därmed tappat orienteringen.
Vid Vansbro har motorstörningar i form av varvtalsvariationer börjat och vid Öster-Färnebo har varvtalet gått ned på ett sådant sätt att ff tvingats företa katapultutskjutning. Ff landar utan skador.
Haveriorsak
Orsak till haveriet har varit en mindre noggrant förberedd flygning. Under förutsättning att navigeringen utförts rätt skulle ff (vid vindstilla) haft en säkerhetsmarginal av endast 15 min. Motorstörningarna har med största sannolikhet berott på bränslebrist. (ff: fk rs/FFSU)