Sida 1 av 1

21129 J 21A-1

InläggPostat: 09 feb 2014, 14:33
av Leif Fredin
21129
J 21A-1
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 9 1946-06-20
Godkänt 1946-07-02

Nödlandning 1946-10-18
Motor: DB 605 nr 2059
Ff fänrik S-Å. Olsson (FFSU) oskadad
Nödlandning. Haveri å kylvätskesystemet på grund av spricka å gummikrök.

Totalhaveri 1947-02-06 vid bana 04, F 9 Säve. Märkning 9-röd C.
Motor: DB 605 nr 2241
Ff vicekorpral E Andersson (GFSU:1) omkom

I starten erhöll fpl 21129 punktering på höger hjul, varvid fpl girade av banan och kolliderade med under inkörning varande fpl 21151. Båda fpl fattade eld.

Kasserat 1947-02-22. Gångtid 52:05 tim. Antal flygningar 83 st.

Re: 21129 J 21A-1

InläggPostat: 09 feb 2014, 20:44
av Bengt Ekbladh
21129 J 21A-1
Vid totalhaveriet 1947-02-06 värderades planet till 397600:-

Re: 21129 J 21A-1

InläggPostat: 19 jan 2018, 21:22
av Bengt Ekbladh