Sida 1 av 1

21440 J/A 21RB

InläggPostat: 11 jul 2014, 08:25
av Leif Fredin
21440
J 21RB
A 21RB
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 10 1950-10-05 ’
Godkänt 1950-10-12
Överlämnat till F 7 1951-04-28
Verkstad; 400 tillsyn. Påbörjad 1953-09-21, klar 1953-10-25
Överlämnat till F 6 1954-03-16 som lån
Återlämnat till F 7 1954-04-29
Överlämnat till F 17 1954-06-11

Haveri 1955-07-26 vid F 17 flygfält, Kallinge. Buklandning.
Ff kapten Holm (FFSU) oskadad
Ungefärlig kostnadsuppgift för materielens iståndsättande kr 15.000:-

Vid kontrollflygning efter 100 ts och motorbyte avbröts flygningen efter c:a 23 min då bränslemätaren visade 200 l. Trots tillslagning av vingtankarna sjönk bränslemätaren. Ff beslutade landa. Vid utfällning av landstället erhölls endast 50 kp hydraultryck (normalt 70-80 kp). Ff pumpade först med handpumpen, använde sedan nödluft. Då stället ändå ej gick ut buklandade ff på F 17 flygfält.

Kasserat 1955-11-08. Gångtid total 622 tim, efter 400 ts 198 tim, antal flygningar 288 st

Re: 21440 J/A 21RB

InläggPostat: 04 feb 2018, 21:31
av Bengt Ekbladh
21440 J/A 21RB
....
Haveri 1955-07-26 vid F 17 flygfält, Kallinge. Buklandning.
Ff kapten Holm (FFSU) oskadad ...
....
Haveri 550726, F 17 flygfält, Kallinge. Vid start för kontrollflygning efter tillsyn och motorbyte fick ff ingen kontakt med TL men startade ändå. Efter c:a 23 min avbröts flygningen då bränslemätaren visade 200 l. Trots tillslagning av vingtankarna sjönk bränslemätaren. Ff beslutade landa. Vid utfällning av landstället erhölls endast 50 kp hydraultryck (normalt 70-80 kp). Ff pumpade först med handpumpen, använde sedan nödluft. Då stället ändå ej gick ut buklandade ff (kn Holm) (FFSU) oskadad på F 17 flygfält. Ungefärlig repkostnad: 15.000:- Haveriorsak: Utlöst generatorsäkring (troligtvis under utkörningen) med spänningsfall i batteriet som följd. Ff gav sig inte tid att kontrollera varför radio och vingtankspumpar inte fungerade