21428 J/A 21RA

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21428 J/A 21RA

Inläggav Leif Fredin » 08 jul 2014, 07:02

21428
J 21RA
A 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 10 1950-07-08
Godkänt 1950-08-10
Verkstad; modifiering. Påbörjad 19503-09-01 (?), klar 1951-05-23
Överlämnat till F 7 1951-05-11

Haveri 1951-10-29 vid F 7. Märkning 7-blå Å
Gångtid total 66 tim.
Motor typ RM1 nr 1371
Gångtid total 216 tim. Efter SM 61 tim.
Ff Fältflygare furir S E Lennart Wikander (FFSU) oskadad

Ur protokoll över undersökning av flyghaveri

Skadornas omfattning
Höger fälltank bucklor på undersidan.
Luckor till höger landställsben tillbucklade.
Beräknad reparationskostnad kr ~ 1.000:-

Kort redogörelse över händelseförloppet, övningens natur etc
Under start och första delen av flygningen fungerade hydraulsystemet utan anmärkning. Efter c:a 40 min flygning, då ff skulle fälla ut luftbromsarna, gingo dessa inte ut och vid kontroll av hydraultrycket var detta endast 5 kg/cm². Vingklaffreglaget stod neutralt. Efter att ha försökt pumpa ut stället med handpumpen utan resultat använde ff nödluft. Härvid låstes inte höger huvudställsben.
I landningen to höger fälltank mark efter c:a 50 m och fpl svängde därefter i en vid sväng runt 180°. Ff kuperade motorn strax efter sättningen.

Fältflygare furir 82-5-47 S.E. Lennart Wikander anförde:
W. hade passet förut flugit fpl blå Åke och därvid icke haft någon anmärkning mot fpl. Under utkörning för andra passet var hydraultrycket normalt. Infällning av ställ och klaff efter start gick normalt. Stället bromsades och infälldes först vid 10 m höjd. Vingklaffreglaget neutralställdes efter infällningen. Efter 40 min flygning märkte W. att dykbromsen endast gick ut 1 cm och att hydraultrycket var 5 kg. Dykbromsen hade under de senaste 5 min använts 3 à 4 ggr u.a. W. misstänkte, att stället ej skulle gå ut på vanligt sätt utan låg kvar på 500 m och försökte på olika sätt att få ut stället. Landställsspaken ställdes i läge ut, varvid W. märkte att blåsningen släppte och luckorna gick upp. Då försökte W. med handpumpen, varvid hydraultrycket gick upp till max 20 kp/cm². Sedan W. pumpat en längre stund utan resultat, använde han tryckluften för att få ut stället. Härvid gingo vänster huvudställsben och nosbenet fullt ut och låstes. Mek. indikeringen för höger huvudställsben visade att detta ej var helt ute. Vid begärd kontroll från marken meddelades, att höger ben endast var utr til hälften. W. fick order av TL att landa med stället i befintligt läge. W. landade normalt med någon skevning vänster och kuperade motorn strax efter sättningen. Efter att ha rullat 50 – 100 m gick höger fälltank i marken och fpl gled framåt under svag högersväng. Den sista biten gled fpl på tvären efter att ha svängt 180°,

Teknisk undersökning över ett med fpl typ A 21RA reg, nr 21428 vid F 7 den 29/10 1951 inträffat flyghaveri.

Vid undersökning av hydraulsystemet har följande framkommit.

Efter landningen konstaterades att hydraultanken var varm. Motorpump och handpump provade utan anmärkning. Vid kontroll av manöverventilen för huvudstället läckte en ventil och vid isärmontering hittades en 1 cm lång grad fastklämd vid ventilsätet. Övriga manöverventiler utan anmärkning. Säkerhetsventilen öppnade vid 92 kp/cm² men trycket sjönk snabbt till ungefär 75 kg därefter långsammare till 70 kg. Då varm olja användes, öppnade ventilen vid 92 kp/cm² men trycket sjönk snabbt till c:a 50 kp/cm². I filtret fanns en del mindre föroreningar.
I nödluftsystemet hittades en nitskalle vid anslutningen av rörledning 21.4710-07 till flänsförskruvning 21.5160-0136.

Utlåtande och åtgärder/förslag till åtgärder
Föroreningar i hydraulsystemet har medfört att trycket gått ner. Vid användning av nödluften har en nitskalle spärrat lufttillförseln till höger huvudställsben, varför detta ej gått ut. Det har inte med bestämdhet kunnat utrönas, när nitskallen inkommit i luftledningen. Ledningen tidigare ej nedmonterad vid flottiljen.

Beslut
Fpl repareras vid flj. Intet personalfel vid flj. Ingen ytterligare åtgärd.

Såtenäs den 9/11 1951.
Stig Norén
Fljch
/Tore Jonsson
fljing

Kasserat 1954-07-23
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster