Sida 1 av 1

21424 J/A 21RA

InläggPostat: 08 jul 2014, 06:59
av Leif Fredin
21424
J 21RA
A 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 10 1950-06-26
Godkänt 1950-06-30
Överlämnat till F 7 1951-02-14
Verkstad; 400 tillsyn. Påbörjad 1953-04-10 (?), klar 1953-06-04 (?)

Haveri 1954-04-14. Buklandning på F 7 flygfält, Såtenäs. Märkning 7-blå T
Motor typ RM1 nr 1601
Ff kadett Eric Allan Eld (GFSU:2) oskadad
Materielskadornas omfattning: Samtliga landningsställsluckor trasiga. Vänster och höger frambom kassabla.
Beräknade kostnader för iståndsättande 20.000:- kr
Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Felaktig barostat har förorsakat haveriet

Kort sammanfattning över händelseförloppet
Buklandning i fältkanten efter motorstörning.
Under navigeringsflygning på låg höjd sjönk varvet till 6000 v/min c:a 65 km från fältet. Ff kunde stiga till c:a 800 m och satte kurs rakt mot basen. Höjden kunde ej hållas utan sjönk allt eftersom ff kom närmare F 7. 5 km från fältet var höjden 50 m. Ff lyckades nå fram till fältet där han buklandade.

Verkstad; reparation. Påbörjad 1954-04-21 (?)
Kasserat 1954-06-23. Gångtid total 409 tim, efter 400 ts 69 tim. Eventuell reparation av fpl beräknas ej kunna vara slutförd före den 1/9 -54, vid vilken tidpunkt behov av fpl ej längre föreligger.