21417 J/A 21RA

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21417 J/A 21RA

Inläggav Leif Fredin » 05 jul 2014, 08:57

21417
J 21RA
A 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 10 1950-05-04
Godkänt 1950-05-23
Överlämnat till F 7 1951-04-25

Haveri 1951-08-14 vid F 7. Märkning 7-blå M
Gångtid total 114 tim
Motor typ RM1 nr 1324

Ur protokoll över undersökning över flyghaveri

Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Vid utkörning från uppställningslinjen togo ej bromsarna då ff skulle svänga, utan fpl fortsatte rakt fram in i hangaren där det kolliderade med ett annat fpl.

Materielskadornas omfattning
1 st Yttervingklaff vänster 21.3707-01 kass
1 st Lagerfäste 21.5647.14 kass
1 st Lagerfäste 21.5647.15 kass
1 st Stötstång L=296 AS 21.8405-3 kass
1 st Buffert 21.3257-01123 kass

Händelseförlopp, övningens natur, väderleksförhållanden, trolig orsak, förslag till åtgärd etc:
Haveriet inträffade vid utkörning till start med fpl 21416. Detta stod uppställt på hangarplattan med nosen mot hangaren. Då ff skulle svänga sedan fpl börjat rulla togo ej bromsarna, utan fpl fortsatte rakt in i hangaren, där det kolliderade med fpl 21417, som stod uppställt för 100 timmars tillsyn. Ff hade ej hunnit använda nödbroms.
Trollig orsak: inget tryck i hydraulsystemet p g a luftbubbla i hydraulpumpen.
Åtgärd: Hos flygande personal har inskärpts vikten av att hydraultrycket kontrolleras före utkörning till start jml ”speciell förarinstruktion. För mekanikertjänsten har bestämts att fpl, som fått bromsarna luftade efter nödbromsning, skola köras av mek påföljande morgon för kontroll av hydraultrycket. Eventuellt kvarvarande luftbubbla kan nämligen under natten vandra upp till hydraulpumpen.

Såtenäs den 15/8 1951
Engzell
divch

Bild

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande

Fänrik 2030-7-47 Olow anförde:
O. gjorde kontroll före utkörning till start, men kan ej med bestämdhet säga om hydraultrycket kontrollerades. O. vinkade därefter bort bromsklotsarna och drog på till c:a 6000 v/m och bromsade på vänster hjul för att svänga ut från uppställningsplatsen, därvid tog ej bromsen. O. försökte då att bromsa båda hjulen, men kunde inte märka någon bromsverkan utan fpl fortsatte in i hangaren. Då O. såg att kollision var oundviklig kuperades motorn. O. hann ej tänka på att använda nödbromsen. På särskild fråga anförde O. att han hade manövrerat vingklaffarna på uppställningsplatsen före utkörningen, men hade därvid neutralställt reglage. Mek hade vid överlämningen anmält att bromsarna voro nyjusterade.

Furir 82-5-17 Wikander anförde:
W. satt i fpl blå P som stod på uppställningslinjen tre fpl-bredder till höger om fpl 21416. W. lade märke till fpl först när detta var halvvägs mellan uppställningslinjen och hangaren. W. ansåg att farten hade varit låg och det hade förefallit honom som om fpl med svårighet hade rullat över spåren för hangarporten.

Tekniker 8102-9-42 Knutsson, 1. mek på fpl 21416, anförde:
Furir Appelgren hade dagen innan anmärkt på bromsarna, varvid det framkom läckage på vänster bromsblåsa. Denna hade emellertid utbytts och bromsarna hade därefter kontrollerats av K. och tekn Danielsson. K. lämnade av fpl till fänrik Olow och anmälde att bromsarna voro nyjusterade och att de skulle kontrolleras.
Sedan fänrik Olow hade vinkat bort bromsklotsarna hade fpl rullat rakt fram. Då K. ansåg att fpl borde svänga, hade detta fortsatt rakt fram mot hangaren. K. hade då sprungit ifatt fpl och tagit i vingen för att få det att svänga. Detta lyckades emellertid ej utan fpl fortsatte in i hangaren där det kolliderade med ett annat fpl.

Furir 86-9-50 Svensson anförde:
S. såg fpl rulla ut från uppställningslinjen. S. såg föraren göra en gest, varvid S. förstod att det var något fel på bromsarna. S. rusade fram för att hjälpa till att bromsa upp fpl, men hann ej fram i tid.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Vid utkörning till start från uppställningslinjen ha bromsarna ej tagit då ff skulle svänga. Orsak synes vara ringa eller intet hydraultryck, förorsakat av luft i hydraulpumpen.
Ff har troligen ej kontrollerat att hydraulmanometern visat rätt tryck, enl SFI, fpl 21R kap I c mom 5.

Såtenäs den 20/8 1951
Nils Lundgren
Ordförande
/Sven Lindström
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Haveriorsak enligt undersökningsnämndens yttrande. Orsaken till att hydraultryck icke fanns synes ha varit att sedan justeringen gjorts, luft stigit till hydraulpumpen. Föraren syns ha brustit i aktsamhet och brustit mot gällande instruktion genom att icke kontrollerat hydraultrycket för utkörning till start
Målet överlämnas till åklagaren jml RL § 22:2.

Såtenäs den 31/8 1951
Stig Norén
fljch

Kasserat 1954-07-23
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst