21408 J/A 21RA

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21408 J/A 21RA

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 06:49

21408
J 21RA
A 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer

Levererat till F 10 1950-01-25
Godkänt 1950-02-16
Överlämnat till F 7 1951-04-02

Haveri 1951-09-19, buklandning vid F 7. Märkning 7-blå E
Gångtid total 57,5 tim
Motor typ RM1 nr 1305
Gångtid 74,6 tim
Ff fältflygare Furir Sten Gunnar Appelgren (FFSU) oskadad
Materielskador: Samtliga luckor till nos och huvudställ tillbucklade, länk 21.2107-08 brusten. Arm 21.5207.16 och -17U brustna. Mindre plåtskador under nos och bommar.
Beräknade kostnader för iståndsättande 6.700:- kr

Ur undersökningsprotokoll

Händelseförlopp, övningens natur, väderleksförhållanden, trolig orsak, förslag till åtgärd etc:
I starten för raketskjutning (laddning: 4 st 14,5 cm övn.rak. + 50 patroner 20 mm akan) erhöll föraren omedelbart efter lättningen ett sådant kraftigt kytt att fpl sjönk igenom och slog i fältet. Härvid erhöll höger landställsben sådana skador att utfällning av landställsben icke kunde ske. Buklandning företogs (synnerligen väl genomförd).
När höger hjul slog i marken var bromspedalerna nedtryckta.

Väder: molnhöjd 600 – 800 m sikt över 50 km, markvind c:a 30 km/t, kyttigt.

Bild

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande
Furir Appelgren.
A. hade order att utföra akan- och raketskjutning med fpl blå E. Fpl avlämnades av 1.mek u.a.
Starten påbörjades normalt efter uppkörning till 8700 v/r. Fpl accelererade i början relativt långsamt. Då ff bedömde att farten var tillräcklig för att kunna lyfta noshjulet från marken tog han spaken bestämt bakåt. Detta lyckades ej som vanligt med en hand utan först med tillhjälp av bägge händerna.
Då noshjulet lämnade marken skedde detta markant och A. märkte att fpl momentant lättade även med huvudstället. Efter detta höll A. under den fortsatta delen av rullsträckan fortfarande noshjulet i luften dock ej så högt som i början. Då fpl slutligen lättade bromsade A. hjulen samt förde vänster hand från gasreglaget till landställsreglaget för att fälla in stället. I samma ögonblick märktes en genomsjunkning över höger vinge samtidigt som en stöt kändes i fpl.
A. är inte säker på om landställsreglaget förts till läge ”in” vid genomsjunkningen men han vet att reglaget förts till detta läge efter densamma. Han anser att han hade tillräcklig lättningsfart och tror ej att den därefter följande genomsjunkningen berodde på för låg fart utan möjligen ett ”kytt” i den relativt hårda vinden.
Vid stigningen kände A. att fpl drog något åt höger, Då han känt att höger hjul slog i marken misstänkte han fel på detta. Landställsindikatorn på höger sida visade också att stället ej var i infällt läge. Detta meddelade också TL via radio. Då A. kommit ur trafikvarvet gjorde han förnyade ut och infällningar, men därvid fungerade endast nosstället och vänstra huvudstället normalt. Landställsindikeringen på högra sidan stod konstant i mellanläge.
Efter överflygning över KC då TL konstaterade att höger landställ hängde ute till hälften erhöll A. order att skjut am och raketer över målet och sedan fälla raketstället över södra fältgränsen vid sjökanten. Det senare gjordes på 150 m höjd. Efter att ha flugit slut på bränslet i fäll- och vingtankarna utfördes buklandning på fältet.
Landningen gjordes efter en lång och flack plané. Farten hölls normal, den var 250 km/t i början och sänktes sedan till ungefär 210 km/t över fältgränsen. Klaffarna utfälldes först till hälften och närmare fältet till läge mellan ”start” och ”landning”.
Då A. bedömde sig vara tillräckligt nära fältet kuperades motorn, och landning ansattes så att fpl tog mark med bommarna d v s utan genomsjunkning.
Omedelbart innan landningen märkte A. hur höger hjul först tog mark.
A. har intet mer att tillägga.

TL Stig Andersson.
A, tjänstegjorde i KC då haveriet inträffade. Då fpl bl E startade, märkte A. hur fpl omedelbart efter lättningen då stället fälldes in sjönk och såg ut att beröra marken med höger hjul. När fpl därefter kom upp i luften såg han natt detta hjul hängde till hälften ute då ställen i övrigt voro infällda. Detta meddelade han fpls ff på samma gång som denne anmodades göra förnyad ut- och infällning. Efter detta beordrade han ff att flyga in över KC varvid han kunde kontrollera ställets läge.
Då ff sedan skjutit slut am och raketer och fällt raketstället fick han order att ”buklanda”.
A. har intet mer att tillägga.

Furir Timm.
T. är 1.mek på fpl blå E. Han hade överlämnat fpl till furir Appelgren u.a. Några anmärkningar på fpl blå E:s landställ har förut ej förekommit. T. hade intet mer att tillägga.

Teknisk rapport över ett vid F 7 den 19/9 1951 inträffat flyghaveri.

Efter starten gick höger landställsben ej in utan stannade i ett mellanläge. Vid försök att fälla ut stället gick ej heller detta utan ff buklandade på fältet. Uppkommen skada på fpl en underbil 1 a till denna bilaga. Vid undersökning av höger landställsben konstaterades följande. Länk 21.5207-08, som ingår i låsmekanismen för landställsbenet har brustit. Arm. 21.5207-16 och 21.5207-17 hade brustit vid hål för koniska pinnarna.

Av den brustna länken att döma har höger landställsben varit i utfällt låst läge då fpl slagit i marken. För att länken skall brista måste studsen ha varit mycket kraftig. En bidragande orsak till att länken brustit kan vara, att ff antagligen hade hjulen bromsade vis islaget. Sedan länken brustit har arm 21.5207-16 och 21.5207-17 brustit, vilket medfört att stället ej gick att fälla in.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Då furir Appelgren startade hade han vid lättningen fåt en genomsjunkning, sannolikt beroende på något för låg lättningsfart i den rådande byiga vinden. Av den tekniska utredningen synes framgå, att landstället varit utfällt i låst läge, då höger landställ slagit i backen.
A. Uppger att han bromsat hjulen omedelbart efter lättningen. De skador, som uppstått på höger landställsben, tyda på att stöten varit mycket kraftig. Normalt erhålles icke så stora krafter på landstället i fpl längriktning, utan i detta fall har tydligen höger hjul varit låst, då det tog i marken.
Landstället har emellertid tagits in ögonblicket efter det höger hjul slagit i marken. Furir Appelgren synes därför icke ha följt förarinstruktionens bestämmelse för start (punkt 8) att landstället skall fällas in efter säker lättning.

Såtenäs den 25/9 1951
Åke Berg
Ordförande
/Dan Laurell
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Haveriet har förorsakats av att furir Appelgren bromsat hjulen och möjligen också börjat fälla in landningsställen innan flygplanet slutligt hade lättat. A. synes därigenom ha brustit i aktsamhet och har brutit mot Speciell Förarinstruktion för fpl 21RA kap II, B, p 8.

Målet hänskjutes till åklagaren jml RL 22:2

Såtenäs den 26/9 1951
Stig Norén
Fljch
/H Persson

F 10 verkstad; reparation. Påbörjad 1951-11-14 (?), klar 1952-02-18
Kasserat 1954-07-23
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster