Sida 1 av 1

21407 J 21RA

InläggPostat: 02 jul 2014, 06:48
av Leif Fredin
21407
J 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer

Levererat till F 10 1950-01-11
Godkänt 1950-02-16

Totalhaveri 1950-04-04 vid Djupsjön, 9 km norr Ljungs kyrka.
Ff löjtnant Sven Hugo Ödman omkom.

Kasserat 1950-11-20. Gångtid 12,8 tim, Antal flygningar 25 st.

Re: 21407 J 21RA

InläggPostat: 29 maj 2015, 19:58
av Bengt Ekbladh
Leif Fredin skrev:21407 J 21RA
Levererat till F 10 1950-01-11
Godkänt 1950-02-16
Totalhaveri 1950-04-04 vid Djupsjön, 9 km norr Ljungs kyrka.
Ff löjtnant Sven Hugo Ödman omkom.
Kasserat 1950-11-20. Gångtid 12,8 tim, Antal flygningar 25 st.


J21RA – 21407 Haveri 1950-04-04 -vid Djupsjön, 9 km N Ljungs k:a
Haveriet inträffade under provflygning.
Ff ( löjtnant Sven Hugo Ödman) hade order att utröna fpl:s dykegenskaper jämte riskerna för att vid dykning överskrida manöverkritisk hastighet. Sannolikt har fpl överskrifit denna hastighet, vilket medfört manöversvårigheter av sådan storlek att ff beslutat företa fallskärmsutsprång, vilket dock har misslyckats emedan katapultstolen kärvat fast under utskjutningsförloppet.
Vid stolens häftiga retardation i samband med kärvningen har ff skiljts från fpl men samtidigt erhållit dödliga skador och omkommit. Fpl har efter en buntliknande rörelse träffat marken och totalhavererat.
Åtgärder: Efter haveriet modifierades stolutskjutningen i fpl 21, dels genom införande av en ny stolutskjutningspatron (ptr 5) som gav stolen ett gynnsammare accelerationsförlopp, som motverkade fartvindens bakåtpressande inverkan på stolen under senare delen av utskjutningen, dels genom borttagning av stolens mittre tvärrör och ändring av gejderns övre del från cylindrisk till konisk form.
Åtgärderna medförde att utsprång utan risk för fastlåsning av stolen var möjlig upp till en hastighet av 1.000 km/t under samtidig upptagning till lastfaktor 6. …..(ff: lt/provflygare).

FR29 anger haveriplatsen som: ””Gyllsbro””, utlånad till FC då ?,,, märkt FC frågas?
Detta var 1:a haveriet med 21R....om man bortser från att 21119 o 21121 även dessa havererade efter ombyggnad till R under framtagningen till rea.