Sida 1 av 1

21380 J 21A-3

InläggPostat: 06 mar 2014, 09:01
av Leif Fredin
21380
J 21A-3
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 9 1948-09-20
Godkänt 1948-09-28
Överlämnat till F 15 1950-08-30

Totalhaveri 1951-08-01 vid Åmot, Ockelbo. Kollision med 21386. Märkning 15-gul B
Ff kapten Dag G Erik Berge (FFSU) omkom.

Kasserat 1951-09-18. Gångtid total 262 tim. Antal flygningar 289 st. Motor typ DB605 nr 2405 gångtid total 147 tim.

Re: 21380 J 21A-3

InläggPostat: 26 jun 2018, 20:54
av Bengt Ekbladh
21380 J 21A-3
....
Totalhaveri 1951-08-01 vid Åmot, Ockelbo. Kollision med 21386. Märkning 15-gul B
Ff kapten Dag G Erik Berge (FFSU) omkom.
Kasserat 1951-09-18. Gångtid total 262 tim. Antal flygningar 289 st. Motor typ DB605 nr 2405 gångtid total 147 tim.
...
""J21 - HAVERI mellan 21380 och 21386 (F15)

1951-08-01 - 4 km NNO Åmots k:a, 15 km NV Ockelbo
Haveri efter kollision i luften under luftstridsövning i rote varvid båda ff (D B och A L) omkom.
Ff (rotetvåa i 21386) hade som elev att utföra målföljning med gyrosikte (för första gången samtidigt med följsamhetsövningen). Sannolikt har ff under något moment av övningen blivit efter rotechefen, varför han ökat hastigheten genom gaspådrag samt under stigningen - eventuellt i samband med sväng - hunnit ikapp rotechefen. Ff:s (21386) uppmärksamhet kan i detta moment varit koncentrerat på målföljning i gyrosiktet, varvid han inte i tid observerat den snabba avståndsminskningen.

Vid kollisionen har fpl 21386 förlorat nospartiet i höjd med pansarplåten bakom förarplatsen. Ff har omkommit i samband med kollisionen (ff:stamoff, fu/GFSU:1 & 2, omskoln). Fpl har till en början i flatspin, sedan i planflyktsläge under kraftig genomsjunkning tagit mark i stenbruten terräng. I samband med kollisionen eller nedslaget har stolutskjutningsmekanismen utlösts. Ett otillräckligt inslagsdjup har dock visat att avfyrningen inte skett på normalt sätt.

Rotechefens fpl (21380) förlorade större delen av vänster vinge, vänster bom och halva stjärtstyrverket och i gick i brant spin mot marken. Ff synes ha förberett fask-utsprång genom att fälla huven och dra i axelutlösningsstroppen för stolutskjutningen, vilken dock inte fungerade pga att detaljer i utskjutningsanordningen deformerats vid kollisionen. Fpl slog ned i en mosse och totalhavererade. Ff medföljde och omkom (ff:kn/FFSU).

Kolla även 21386,,,där finns några hav.bilder