Sida 1 av 1

21362 J 21A-3

InläggPostat: 06 mar 2014, 07:52
av Leif Fredin
21362
J 21A-3
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 9 1948-06-17
Godkänt 1948-06-29
Till CVA 1948-11-09 för förstärkning av akaninstallation i nos och bommar.
Påbörjad 1948-11-11
Klar 1948-11-25
Till CVM 1949-10-22 för modifiering jämlikt FF skrivelse MV 756:343 av den 29.6.49
Från CVM 1949-12-05

Totalhaveri 1950-02-06 vid Svista, 5 km norr F 16 fält, Ärna.
Ff fänrik Matz Ingritz (FFSU) omkom.

Kasserat 1950-11-07. Gångtid 77.45 tim. Antal flygningar 109 st.

Re: 21362 J 21A-3

InläggPostat: 26 jun 2018, 21:08
av Bengt Ekbladh
21362 J 21A-3
...
Om Totalhaveriet 1950-02-06 vid Svista, 5 km norr F 16 fält, Ärna.
Ff fänrik Matz Ingritz (FFSU) omkom.

J 21A - HAVERI med 21362
1950-02-06, Svista, 5 km N F 16
Ff hade tillsammans med annan ff ur F 15 beordrats att från F 16 till F 15 flyga över två på F 16 uppställda, F 9 tillhörande fpl typ J 21.
Vädret var dåligt med en molnbas av ca 75 m.
Ff flög som rotetvåa och starten skedde från bana 03.
Fpl har gått i moln på en höjd av 75 m (molnöversida ca 300 m) och efter en flygning i moln på en sträcka av omkring 2,5 km har fpl efter en 80° sväng kommit ur moln och i en snäv båge gått i marken nästan lodrätt vid Svista, 5 km N F 16.
Ff (fk Matz Ingritz) (FFSU) omkom och fpl splittrades totalt.
Haveriorsak
Den direkta orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas men det synes inte osannolikt att kurshorisonten pga fel i ledningssystemet under flygningen varit låst utan att ff kunnat fastställa detta.
Med hänsyn till rådande väderleksförhållanden i de delar av landet som skulle och kunde ha berörts av flygningen kan det ifrågasättas om flygningen hade bort äga rum.

(http://www.svfplhist.com/)