Sida 1 av 1

21273 J 21A-2

InläggPostat: 02 mar 2014, 11:29
av Leif Fredin
21273
J 21A-2
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 12 1947-10-17
Godkänt 1947-10-24
Ankom till SAAB 1948-09-07 för förstärkning av akaninstallation i nos och bommar.
Överlämnat till FF kontroll 1948-09-18
Avhämtat 1948-09-23 ?
F 12 flottiljverkstad; 400 tillsyn. Påbörjad 1952-01-12 (?), klar 1952-02-20

Haveri 1952-08-19 vid F 7. Märkning 12-blå R
Gångtid fpl 442 tim, antal flygningar 539 st
Motor typ DB605 nr 2328
Ff: furir Mattsson (FFSU) oskadad

Kort sammanfattning över händelseförloppet,
Vid utkörning till start drog ff på mycket kraftigt för att komma över ett mindre område med mjuk mark. Därefter drog han av till tomgång för att koppla in markkylanläggningen, varvid en mindre explosionsartad brand utbröt på fpl högra sida i närheten av avgasstudsen. Ff klev ur planet och brandberedskapen ur F 7 släckte elden.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Branden har sannolikt förorsakats av att bensin har runnit ut och antänts av eldsflammor uppkomna genom hastigt avdrag av gasen.
Bensinen har sannolikt antingen runnit ut genom att den vid övertankning runnit ned i fpl genom den dåliga packningen vid studsen (mindre troligt) eller genom att studsen vid bensintanken varit lös.
Studsen har antingen skakat lös under utkörning (mindre troligt) eller ej fastskruvats ordentligt av 1. eller 2. mek (förnekas av dessa).
Beräknad kostnad 4.000:- kr

Kasserat 1953-02-16

Re: 21273 J 21A-2

InläggPostat: 06 maj 2015, 19:41
av Bengt Ekbladh
21273 J 21A-2 Haveri 1952-08-19 - F7, Såtenäs
Händelseförlopp
I samband med att ff vid utkörning till start drog på kraftigt för att komma över ett område med mjuk mark vid svängen från förbindelsebanan till fältet sågs bränsle sugas genom propellern.
När ff sedan drog av till tomgång för att koppla in markkylanläggningen uppstod en explosionsartad brand på fpl:s högra sida i närheten av avgasstudsen.
Ff kuperade motorn och hoppade ur fpl. Elden släcktes av brandberedskapen.
Haveriorsak
Orsaken har troligen varit att studsen till bränslepåfyllningen inte skruvats fast ordentligt vid tankning.
(ff: fu/FFSU)