21394 J 21A-3

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21394 J 21A-3

Inläggav Leif Fredin » 07 mar 2014, 08:51

21394
J 21A-3
Typ SAAB 21
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan

Levererat till F 9 1948-11-22
Godkänt 1948-12-01
Överlämnat till F 12 1950-11-13

Haveri 1952-02-13 vid F 12 fält, Kalmar. Märkning 12-blå M
Motor typ DB605 nr 2369
Ff kapten Smitt (FFSU) oskadad
Beräknad kostnad 15.000:- kr

Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Fpl rullade in i en snövall efter landning på F 12 p g a utebliven bromsverkan.
Inga personalskador

Bil. 1.
Teknisk rapport
Ang markhaveri med fpl 21.394 den 13.2.1952.

Genomgång av fplhandlingar och loggboksblad visar intet, som tyder på, att något fel med fpl hydraulsystem tidigare skulle ha förekommit.

Besiktning på haveriplatsen visade:
Landställsreglaget i läge ut, vingklaffarna i läge neutral, nödbromskranen öppnad ca 1 varv, lufttrycket 110 kg/cm² och hydraultrycket o kg/cm².

Fpl hade fortsatt i förbindelsebanans förlängning och kolliderat med en snövall, varvid först nosstället slogs av och därefter vänster landställsben vek sig.

Efter transport till flygverkstaden konstaterades följande skador:
Nosen och vänster intryckta underifrån, nosställslucka och vänster landställsluckor deformerade, nosstället deformerat, nosställets och vänster huvudställs manövercylindrar deformerade.

Följande prov företogs:
Bromsprov med nödluft u a.
Bromsprov med nosställssektionen bortkopplad u a.
Separat provtryckning av i nosställssektionen ingående slangar. Slang pos 12 sid 214521/01 i res del kat för fpl 21 läckte kraftigt. Övriga u a.
ToMÄ 21-834-Å41B var ej införd (Mtrl har ännu ej anlänt till F 12).

Sannolikt händelseförlopp:
Då den föregående flygningen skett på hög höjd och i kall väderlek har slangarna av kylas blivit spröda. I samband med omställningar av landställ och klaffar har slangen brustit med utebliven bromsverkan dom följd. Med nödluft torde full bromsverkan ha erhållits med denna kom till användning för sent för att hinna bromsa in fpl före snövallen.

Kalmar den 28 februari 1952
Björn Wrengel
Driftingenjör

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande
Kapten Smitt anförde:
Övningen avsåg fotograferingsprov med kamera på 7000 – 10000 m höjd. Direkt efter starten företogs stigning till 8500 – 9000 m, varefter provet bedrevs på denna höjd under 20 – 25 min. Ytterlufttermometern visade på bottenläge från 7000 m höjd. Från ung 7500 m och under övningspasset på högre höjd bildades kraftiga kondensslingor. Efter avslutade prov utfördes plané med ca 10 – 15 m/s i sjunkhastighet ned till ca 500 m. Planén tog ung 10 min. 500 m uppnåddes ca 20 km norr fältet, varefter jag gick in för landning efter 270° sväng runt fältet. Utfällning av landställ och klaffar gick u a, liksom även inbromsning efter sättningen samt 20 90° svängar och 1 45° sväng under inkörningen. Under inkörningens sista del ung 125 m från 1,div uppställningsplatta gjorde jag en kurskorrektion med höger broms, under vilken korrektion bromsverkan helt nedgick. Kurskorrektion gjordes med en lätt nedtrampning med höger broms, Bromsen tog så mycket, att jag fick den erforderliga svängen men jag märkte därefter att bromsverkan helt försvann. Jag tittade på hydraulmanometern, som visade 0. Jag rullade då med gasen helt avdragen. Jag bedömer rullningshastigheten till 30 – 40 km/tim. När jag märkte att jag inte hade något hydraultryck, försökte jag öppna nödbromsventilen samtidigt som jag hade bägge bromspedalerna nedtryckta, För att kunna nå ventilen lutade jag mig framåt i sitsen och sträckte fram höger hand och öppnade ventilen ung 1½ varv. Fotbromsarna hölls hela tiden helt nedtryckta. Jag märkte att motorn, medan jag höll på med att öppna ventilen, plötsligt rusade upp i högt varv. Jag kan inte förklara detta på annat sätt än att jag hållit vänster hand på gasreglaget och omedvetet och ofrivilligt kommit att skjuta gasreglaget fram samtidigt som jag lutade mig framåt, för att öppna ventilen. Jag blev överraskad av det höga motorvarvet och torde ha rullat ca 25 m innan jag hann dra av gasen igen. Efter det jag öppnat bromsventilen, märktes ingen bromsverkan. Jag trodde att den uteblivna bromsverkan efter öppnandet av bromsventilen möjligen berodde på att hjulen låst sig och gledo, varför jag lättade på bromspedalerna och åter tryckte ned dem. Det blev fortfarande ingen bromsverkan utan fpl fortsatte att rulla rakt fram in i snövallen på andra sidan om förbindelsebanan, som gick efter uppställningsplattorna.

Mitt intryck av uppbromsningen i snövallen var att fpl först sjönk ned på vänster vinge och därefter tippade över på nosen. När fpl stannat, kuperade jag motorn och lämnade övriga reglage orörda.

Överstelöjtnant Hammarén anförde:
Jag såg inte själva haveriet men kom ner till haveriplatsen ett par minuter efter haveriet inträffat. Jag följde då omedelbart fpl spår på banan för att försöka konstatera, om någon bromsning ägt rum under sista delen av rullningen. Jag följde spåren ca 150 m bort från haveriplatsen, men ingenstädes syntes tecken på någon bromsning.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Under inkörningen har en slang i hydraulsystemet brustit, varför bromsverkan plötsligt upphört.
Ff har då öppnat nödbromskranen, men samtidigt ofrivilligt råkat skjuta fram gasreglaget, så att rullningshastigheten kraftigt ökades. Fpl har därför så snabbt närmat sig en snövall, att tryckluften sannolikt icke hunnit ge bromsverkan, innan fpl rullat in i snövallen och havererat.
Ff kan icke lastas för haveriet.
Försummelse vid fpl skötsel och vård har icke förelegat.

Utlåtande och beslut
Haveriet har orsakats av materielfel. Ingen kan lastas för haveriet.
Haveriet hänskjutes icke till åklagaren.

Kalmar den 3/3 1952
O Carlgren
Fljch

Bild


Kasserat 1952-04-23. Gångtid total 323 tim. Antal flygningar 368 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 21394 J 21A-3

Inläggav Stellan » 22 okt 2019, 04:21

Röd M enligt Flyghistorisk revy Nr 29, ej blå M som anges i texten.
Stellan
 
Inlägg: 285
Blev medlem: 05 maj 2008, 14:14


Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron