Sida 1 av 1

32273 A 32A

InläggPostat: 02 feb 2014, 10:58
av Leif Fredin
32273
A 32A
Typ SAAB 32A Lansen
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer: 32.273

Levererat till F 7 1958-05-13 (uppbörd)
Till CVA 1958-05-13 för modifiering av telemontage, bl a installation av navigeringsradar PN-50/A, radarhöjdmätare PH-11/A.
Påbörjad 1958-05-17
Klar 1958-05-29
Till F 7 1958-05-29
Godkänt 1958-05-30
Överlämnat till F 21 1959-11-02 som lån
Återlämnat till F 7 1959-12-14

Totalhaveri 1961-02-08 i Vänern norr Hattefuran. Kollision med 32050. Märkning 7-gul S.
Besättningen, ff Asp E. Gunnar B:son Sköld (GFSU), flygnavigatör sergeant Lars Å. Åkesson omkom.

Kasserat 1961-09-12 med motor typ RM5A2S nr 6250, ebk typ 55 nr 5723

Re: 32273 A 32A

InläggPostat: 30 jan 2015, 09:39
av Klas Andersson
Haverirapporten finns under 32050

1.jpg