Sida 1 av 1

32180 A 32A

InläggPostat: 30 jan 2014, 13:05
av Leif Fredin
32180
A 32A
Typ SAAB 32A Lansen
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer: 32.180

Levererat till F 6 1957-09-20 (uppbörd)
Till CVA 1957-09-20 för modifiering av telemontage, bl a installation av navigeringsradar PN-50/A, radarhöjdmätare PH-11/A.

Godkänt 1957-10-02

Påbörjad 1957-10-08
Klar 1957-10-22. Spaningsradar PS-431/A inmonterad.
Till F 6 1957-10-23
F 6 flottiljverkstad för H-tillsyn.
Påbörjad 1960-12-05
Klar 1961-03-03
Märkning 6-gul M (1961-10-12)
Märkning 6-11. Ommärkning enligt fo A nr 11 daterad 1964-05-11 gällande från och med 1964-06-01
F 6 flottiljverkstad för H-tillsyn.
Påbörjad 1967-11-17
Klar 1967-12-08

Totalhaveri 1969-03-13 i havet 10 km väster Måseskär.
Besättningen, ff löjtnant Erik A. Garsten (FFSU), fnav sergeant Mauri U. Svensson (FFSU) räddade sig med fallskärm.

Kasserat 1969-06-11. Drifttid total 1097,33 tim. Med motor typ RM5A nr 6162, ebk typ 55 nr 5544.

Re: 32180 A 32A

InläggPostat: 16 jul 2016, 19:12
av Bengt Ekbladh
Totalhaveri 1969-03-13 i havet 10 km väster Måseskär.
Lite närmare om händelsen::
>>Eskaderorder fyrgrupp anfall Tönnersjömålet från Fält 6. Aktuell Divch GT med Mauri i baksits. Utpassering Uddevalla anflygning över Måseskär och Tylösand. Vapen övningsraketer. Info Kustflottan genomför Jagarövning utanför Göteborg Med Bl.a Halland och Östergötland. Inget märkvärdigt uppdrag utan enligt rutin. Uddevalla såg ut som vanligt, Måseskär på 10m höjd och ett antal fiskebåtar med god fångst följda av massor av fiskmåsar blev problem för vår gruppch. Stor eldsflamma och meddelande ”fågelkollision vi stiger” Naturligtvis ligger vi övriga kvar och ser vad som händer. 400m höjd 2 bärande skärmar dalar sakta ned mot Kattegatt. Jagaren Halland råkade av en händelse ligga endast en distans bort och sjösatte omedelbart en barkass. Efter c:a 20 min står vår gruppledning på Hallands kommandobrygga och vinkar allt väl. Så kan det gå.
(uppgift från Fb)