Sida 1 av 1

28048, J 28A

InläggPostat: 12 okt 2013, 12:18
av Lars Larsson
28048
J 28A
Typ: De Havilland D.H. 100 Vampire F.1
Tillverkad av English Electric Aircraft,Preston,Lancashire,Storbritannien
c/n:
Tillverkningsår: 1947

1947-04-25 Till F13 Kod F13-gul N
1947-05-30 Godkänd
1949-12-03 Haveri vid Borgs säteri,Fiskeby.Markkollision vid flyguppvisning.Ff löjtnant Sven Harling omkom.
1949-12-31 Kasserad, totalhaveri.

Gångtid: 127,9 timmar

Re: 28048, J 28A

InläggPostat: 22 maj 2016, 06:25
av Leif Fredin
28048
J 28
Typ: de Havilland D.H.100 Vampire Mk.I
Tillverkare: English Electric Aircraft, Preston, Lancashire, Storbritannien

Levererat till F 13 1947-04-25

Nödlandning 1947-05-22
Motor typ RM1 nr 1366
Ff vpl furir L.H. Lindström (GFSU:2) oskadad
Skadornas omfattning: Inga
Orsak till haveri: Nödlandning. Motorstopp på grund av smuts i bränslesystemet och filtren.

Godkänt 1947-05-30

Typbeteckning ändrad till J 28A jämlikt ToMT 830-5B daterad 1948-08-11.

Totalhaveri 1949-12-03 vid Borgs säteri, Skälvs gård, Fiskeby. Märkning 13-gul N.
Motor typ RM1 nr 1320
Ff löjtnant 532-01-43 Sven P. R. Harling (FFSU) omkom.

Utlåtande och beslut
Utlåtande.
Haveriet har inträffat under uppvisning i avancerad flygning och sannolikt förorsakats av förarfel.
Under uppvisning har ff på c:a 2500 – 3000 m höjd påbörjat en halvroll. I den nedåtgående delen av halvrollen har ff synbarligen utfört en roll (skevrodersväng), vilken icke ingått i programmet och icke utförts av ff vid förövningen samma dag. Denna manöver har medfört avsevärd fartökning och höjdförlust. Ff har sedan av någon orsak icke kunnat taga upp fpl i tid. Fpl har under konstant vinkel och med mycket hög fart träffat marken och totalhavererat. Ff omkom.
Till händelseförloppet kan ha bidragit, att ff varit sjuk kort tid före haveriet. Ff flygtrim synes på grund härav ha varit nedsatt.
Bestämmelserna i OSF mom 307 4. stycket, synes ej i tillbörlig grad ha beaktats. Sålunda har ff under första flygdagen efter två veckors sjukdom utfört icke mindre än fem flygningar och två dagar senare utfört en krävande förövning till flyguppvisning och sedan den uppvisning, varunder haveriet inträffade.
Det kan icke helt uteslutas, att dykbromsarna p g a brusten tryckledning från hydraulpumpen eller annat fel i hydraulsystemet endast kunnat fällas ut till c:a 1/3 och att detta även bidragit till haveriets förlopp.

Åtgärder och beslut.
Enär det möjliga felet i hydraulsystemet, ev brusten högtrycksledning från hydraulpumpen, kan betraktas som ett isolerat fall synes det f vara tillräckligt att felaktiga hydraulslangar, DHAC 001007, utbytas. Detta har beordrats.
G-dräkter för en flj (F 13) ha inköpts för utprovning.
Utlåtandet meddelas C E 2, C E 3, C F 13, haverikommissionens ordförande och sekreterare.
Haverikommissionens protokoll bifogas i 2 ex till C F 13.
Ett exemplar av haverikommissionens rapport samt avskrift av utlåtande och beslut överlämnas till åklagaren genom C F 13 försorg. Det andra exemplaret återställes till CFV.

Stockholm den 7 juli 1950.
B.G. Nordenskiöld
Chef för flygvapnet.
/B. Bjuggren

Kasserat 1949-12-31. Gångtid 127,9 tim. Antal flygningar 227st. Motor typ RM1 nr 1320