Googles översättningstjänst

Frågor om datoranvändning och forumtekniska frågor, som inte har med flyghistoria att göra.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Googles översättningstjänst

Inläggav Lars Sundin » 09 maj 2008, 13:27

Jag ser via DN att Ny Teknik uppmärksammat Googles gratis översättningstjänst som nu klarar svenska till och från ett stort antal språk. Ny Teknik hade testat Ulf Lindells "Öppna landskap" på ett rätt elakt sätt och det blev rätt roligt. Jag testade en engelsk text jag fann på webben genom låta översätta den till svenska:
----------------------------

The Supermarine Spitfire remains one of the classic fighter aircraft of all time, and certainly one of the most instantly recognizable. In the United Kingdom it has become a part of folklore- the aeroplane that saved the United Kingdom in the Battle of Britain. The fact that reality tells a different story does not diminish the psychological impact it has had over the years.
To some degree history has been rewritten by its success. In all, an estimated 22 579 Spitfires served in all spheres of the War and afterwards, and when whenever a visual reconstruction has occurred of such events, they were generally rewritten to some degree around the aircraft available- almost entirely Spitfires.
That admitted, there remains the fact that the Spitfire was one of, if not the (line up on your chosen side of THAT argument), most effective fighter of its time. As an act of engineering it was at the cutting edge of technology from the mid 1930's until nearly 1950, and was extensively developed. It encompasses in one aircraft type most of the major developments of the end of the piston-engined fighter era. For many people it is simply that the Spitfire is synonymous with the most effective aero engine of the War, the Rolls-Royce Merlin. Others simply admire the beautiful lines of the airframe. There is no single link among the admirers of this line of aeroplanes.

These Pages are intended to provide some facts about the Spitfire line and a few (actually rather a lot: it is quite graphics-intensive. Most pictures are small versions of only a few KB each. Click on the pictures for a larger version.) pictures to illustrate the point.


The Supermarine Spitfire fortfarande ett av de klassiska stridsflygplan av all tid, och definitivt en av de mest omedelbart igenkännbar. I Storbritannien har det blivit en del av folklore-flygplanet som sparats Storbritannien i Battle of Britain. Det faktum att verkligheten talar ett annat berättelsen inte minskar den psykologiska effekt som det haft under åren.
I viss grad historien har utarbetats av dess framgång. I samtliga, uppskattningsvis 22 579 Spitfires serveras på alla typer av kriget och efteråt, och då när en visuell återuppbyggnaden har inträffat av sådana händelser, de var generellt skrivas om till viss del kring flygplanets tillgängliga-nästan helt Spitfires.
Det medgav, återstår det faktum att Spitfire var en av, om inte den (linje upp i din valda sidan av detta argument), effektivaste stridsflygplan av sin tid. Som en akt av ingenjörskonst var det ledande när det gäller teknik från mitten av 1930-talet fram till nästan 1950 och var omfattande utveckling. Den omfattar i ett flygplan som skriver de flesta av de större framsteg i slutet av kolv-motorer stridsflygplan era. För många människor är det så enkelt att Spitfire är synonymt med det mest effektiva aero motorn i kriget, Rolls-Royce Merlin. Andra bara beundra den vackra linjer i skrovet. Det finns ingen enda länk mellan beundrare av denna rad av flygplan.

Dessa sidor är avsedda att ge några fakta om Spitfire linje och ett fåtal (faktiskt ganska mycket: det är helt grafik-intensiva. De flesta bilderna är små versioner av endast några KB vardera. Klicka på bilderna för en större version.) bilder att illustrera det.


------------

Det hela är ju i stort begripligt. Med litet funderande är nog vissa missar möjliga att klura ut. Speciellt om man kan så mycket språk att man klarar sig utan översättningshjälp... Och samtidigt kan man ju gråta när man ser hur mycket som går förlorat eller blir obegripligt.

Ny Tekniks artikel: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telek ... 349986.ece

Google-tjänsten: http://www.google.com/translate_t


Lars S
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2460
Blev medlem: 23 feb 2008, 06:17
Ort: Handen

Re: Googles översättningstjänst

Inläggav Arne M » 09 maj 2008, 22:34

Lars Sundin skrev:Jag ser via DN att Ny Teknik uppmärksammat Googles gratis översättningstjänst som nu klarar svenska till och från ett stort antal språk. Ny Teknik hade testat Ulf Lindells "Öppna landskap" på ett rätt elakt sätt och det blev rätt roligt. Jag testade en engelsk text jag fann på webben genom låta översätta den till svenska:
----------------------------

The Supermarine Spitfire remains one of the classic fighter aircraft of all time, and certainly one of the most instantly recognizable. In the United Kingdom it has become a part of folklore- the aeroplane that saved the United Kingdom in the Battle of Britain. The fact that reality tells a different story does not diminish the psychological impact it has had over the years.
To some degree history has been rewritten by its success. In all, an estimated 22 579 Spitfires served in all spheres of the War and afterwards, and when whenever a visual reconstruction has occurred of such events, they were generally rewritten to some degree around the aircraft available- almost entirely Spitfires.
That admitted, there remains the fact that the Spitfire was one of, if not the (line up on your chosen side of THAT argument), most effective fighter of its time. As an act of engineering it was at the cutting edge of technology from the mid 1930's until nearly 1950, and was extensively developed. It encompasses in one aircraft type most of the major developments of the end of the piston-engined fighter era. For many people it is simply that the Spitfire is synonymous with the most effective aero engine of the War, the Rolls-Royce Merlin. Others simply admire the beautiful lines of the airframe. There is no single link among the admirers of this line of aeroplanes.

These Pages are intended to provide some facts about the Spitfire line and a few (actually rather a lot: it is quite graphics-intensive. Most pictures are small versions of only a few KB each. Click on the pictures for a larger version.) pictures to illustrate the point.


The Supermarine Spitfire fortfarande ett av de klassiska stridsflygplan av all tid, och definitivt en av de mest omedelbart igenkännbar. I Storbritannien har det blivit en del av folklore-flygplanet som sparats Storbritannien i Battle of Britain. Det faktum att verkligheten talar ett annat berättelsen inte minskar den psykologiska effekt som det haft under åren.
I viss grad historien har utarbetats av dess framgång. I samtliga, uppskattningsvis 22 579 Spitfires serveras på alla typer av kriget och efteråt, och då när en visuell återuppbyggnaden har inträffat av sådana händelser, de var generellt skrivas om till viss del kring flygplanets tillgängliga-nästan helt Spitfires.
Det medgav, återstår det faktum att Spitfire var en av, om inte den (linje upp i din valda sidan av detta argument), effektivaste stridsflygplan av sin tid. Som en akt av ingenjörskonst var det ledande när det gäller teknik från mitten av 1930-talet fram till nästan 1950 och var omfattande utveckling. Den omfattar i ett flygplan som skriver de flesta av de större framsteg i slutet av kolv-motorer stridsflygplan era. För många människor är det så enkelt att Spitfire är synonymt med det mest effektiva aero motorn i kriget, Rolls-Royce Merlin. Andra bara beundra den vackra linjer i skrovet. Det finns ingen enda länk mellan beundrare av denna rad av flygplan.

Dessa sidor är avsedda att ge några fakta om Spitfire linje och ett fåtal (faktiskt ganska mycket: det är helt grafik-intensiva. De flesta bilderna är små versioner av endast några KB vardera. Klicka på bilderna för en större version.) bilder att illustrera det.


------------

Det hela är ju i stort begripligt. Med litet funderande är nog vissa missar möjliga att klura ut. Speciellt om man kan så mycket språk att man klarar sig utan översättningshjälp... Och samtidigt kan man ju gråta när man ser hur mycket som går förlorat eller blir obegripligt.

Ny Tekniks artikel: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telek ... 349986.ece

Google-tjänsten: http://www.google.com/translate_t


Lars S


Intressanta erfarenheter och tankar. Men det kan kanske även vara på sin plats att läsa vad som Microsoft säger på sin Windows Live Translator-sida http://www.windowslivetranslator.com/Default.aspx , en sida som alltså är en direkt motsvarighet till Googles översättartjänst.

Microsoft skriver följande:
Obs! Maskinöversättning är en god hjälp för att förstå det väsentliga i texter på främmande språk, men den kan inte ersätta en mänsklig översättare när det gäller stil och språkbehandling. :!:

Och det kan man ju instämma i. En sådan här maskinöversättning är ju faktiskt till för att man ska få en någorlunda korrekt och fullständig uppfattning av innehållet i originalet. I fall som engelska och andra västerländska språk som man kanske kan hyfsat är det ju sällan problem; att däremot få en vettig uppfattning om innehållet på en rysk, kinesisk eller japansk sida på nätet är en helt annan femma! ;-)
Arne M
 
Inlägg: 367
Blev medlem: 26 feb 2008, 14:27

Tråkighets-varning!!

Inläggav Lars Sundin » 10 maj 2008, 05:08

Hej Arne (och alla)!

Jo det är så helt rätt det Microsoft påpekar om automatöversättningens brister. (Automatöversättning har väl förresten rönt stort intresse i Japan, ett land du känner har jag förstått.) Dock erbjuder inte Microsoft (ännu) översättning till svenska. Jag har här testat översättning från tyska (österrikiska) av en nyhetsnotis som det hänvisats till i en tråd på forumet om framtida användning av Saab 105 i Österrike. Till engelska med Microsoft och till svenska med Google. Jag har lagt in en smilis när jag tycker översättningen missat. Det blir ofta rätt roligt - om man nu är på det humöret:


WIEN (pri). Die Flugzeugbeschaffung des Bundesheeres wird auch im März nächsten Jahres nicht abgeschlossen sein, wenn alle 15 Eurofighter in Zeltweg stehen. Denn die Schulungs-Flugzeuge der Type „Saab 105“ erfüllen ihre Aufgabe in Kombination mit den neuen Abfangjägern nicht mehr. Generalstabschef Edmund Entacher sagt: „Sie sind mit den Eurofightern nicht vergleichbar und damit für die Piloten-Ausbildung ungeeignet.“

Hinzu kommt das Alter. Die „Saab“-Maschinen sind seit 38 Jahren im Dienst, ein „Upgrading“ lehnen die führenden Offiziere ab: „Das wäre ein Millionengrab“, gesteht der General. Die logische Konsequenz: Alle 28 Flieger werden ausgeschieden.

Also wird bereits nach alternativen, billigeren Lösungen gesucht, die wahrscheinlichste ist die Leasing-Option: Das Bundesheer liebäugelt mit Jets aus Italien, der Schweiz oder Großbritannien. Die Kostenfrage ist noch nicht geklärt – klar ist aber, dass Handlungsbedarf besteht, um eine Ausbildung auf hohem Niveau gewährleisten zu können.

Für die Eurofighter tritt der Ernstfall ab 1. Juli 2008 ein, Entacher spricht von einem „magischen Termin“. Ab dann werden die „fliegenden Computer“ für die Luftraumüberwachung in Österreich zuständig sein. Zwar noch nicht in voller Anzahl, aber: „Wir werden unsere Aufgaben erfüllen.“ Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Euro (7. bis 29. Juni) wird noch von den geborgten Schweizer „F5“ überwacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2008)

--------------------------------
(Microsoft)
VIENNA (pri). The airplane procurement of the federal army will not be final also in March next yearly, if all 15 Eurofighters are located in tent way :D. Because the trainer aircraft of the type „Saab 105 “do not fulfill its task in combination with the new interceptors to no more. General chief of staff Edmund Entacher says: „You :D are not comparable and with it for the pilot training unsuitable with the Eurofightern. “

In addition the age comes. „The Saab “- machines are for 38 years in the service, „a Upgrading “reject the prominent officers: „That would be a million-grave “, confesses the general. The logical consequence: All 28 fliers :D are separated.

Thus for alternative, is looked for cheaper solutions, the most probable is already the leasing option: The federal army liebäugelt :D with jets made of Italy, Switzerland or Great Britain. The question of cost is not clarified yet - clearly it is however that need for action insists, in order to be able to ensure training on high level.

For the Eurofighters the emergency steps 1. off. July 2008, Entacher speaks magic date of one „“. Off then „the flying computers “for the air traffic control in Austria :D will be responsible. Not yet in full number, but: „We will fulfill our tasks. “ Conversely means: The euros (7. to 29. June) :D is supervised still of borrowed Swiss „F5 “.

(“Die Presse”, expenditure :D for print, 02.05.2008)

-----------------
(Google)
WIEN (PRI). De flygplan upphandling av den federala armén är också i mars nästa år kommer inte att ha nåtts om alla 15 Eurofighter i Zeltweg. Eftersom utbildningen flygplan av typen Saab 105 "göra sitt jobb i kombination med den nya Abfangjägern :D inte mer. Allmänna stabschef Entacher Edmund :D säger: "Du :D är med Eurofightern inte jämförbara och därmed för pilotutbildning olämpligt."

Till denna ålder. De Saab "maskiner har 38 år i tjänst, en" uppgradering "avvisa de ledande tjänstemännen:" Det skulle vara ett allvarligt miljoner :D, "medger Allmänt :D . Den logiska följden: Alla 28 piloter :D avslås.

Så efter bara alternativa, billigare lösningar, det mest sannolika är leasing alternativet: Den federala armén liebäugelt :D med jetstrålar :D från Italien, Schweiz eller Storbritannien. Kostnaden är ännu inte klart - men det är tydligt att åtgärder behövs för att skapa en högkvalitativ utbildning för att kunna garantera.

För Eurofighter är fallet med verkan från 1 Juli 2008 Entacher talar om "en magisk dag". Från och sedan "flygande dator" för flygtrafiktjänsten :D i Österrike. Även om inte ännu i antal, men: "Vi kommer att uppfylla våra skyldigheter." Omvänt betyder detta: Euron (7 - 29 juni) :D kommer att lånas från det schweiziska "F5" övervakas.

( "Die Presse", tryckt utgåva, 02.05.2008)


----------

Det finns ju en del tysk lättsammare tidningsprosa man inte klarat; "Flieger" kan även betyda "flygplan". "Liebeäugeln" är väl ungefär "flörta". "Jet" är ju också mångtydigt; stråle eller jetplan.

Lars S, som medger att sådana här "analyser" gränsar till lyteskomik. Men man noterar hur "långsökta" ord ofta är; vilken associationskedjor som ligger bakom
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2460
Blev medlem: 23 feb 2008, 06:17
Ort: Handen


Återgå till Data- och forumfrågor

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster