Sida 1 av 1

34. Drönare / UAS - teknik och förmågor

InläggPostat: 01 okt 2023, 21:08
av Mats Averkvist
Författare: Stig Rydell och Mats Olofsson
Förlag: Kungl. Krigsvetenskapsakademin
ISBN: 9789188581365
Pris: 290 kr
Format: 220 x 150 mm, 384 sidor, mjukband.

Bild

Drönare – flygfarkoster utan pilot ombord – har fått enorm uppmärksamhet på senare år. Snabb teknikutveckling har gett omfattande militär användning, men även civilt sker utveckling på bred front för exempelvis jord- och skogsbruk, övervakning, eftersökning och transporter. Sverige har goda förutsättningar att inta en framskjuten position.
Den nya boken Drönare/UAS – teknik och förmågor med Stig Rydell som huvudredaktör och Mats Olofsson som redaktör belyser drönare och UAS (Unmanned Aircraft System) med ambitionen att beskriva olika aspekter av utvecklingen. Boken, i vilket mer än tjugo experter medverkar som författare, har möjliggjorts genom välvilligt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet och Källvikenstiftelsen.