Sida 1 av 1

53272 FPL 53

InläggPostat: 19 dec 2017, 18:47
av Lars Larsson
53272
FPL 53
Typ: Dornier Do27A-4
Tillverkad av Dornier-Werke GmbH,Oberpfaffenhofen
c/n: 2100
Tillverkningsår: 1961

1962-02 Till AF1 Kod 272, 82
1962-02- Godkänd
1985-05-13 Haveri vid Flugebyn,Karlsborg.
Fallskärm vådautlöstes i kabinen i samband med militärmästerskapen i fallskärmshopp.
Ff kapten Åke Karlsson omkom. Pass fänrik C.J.Wallberg (F13) hoppade.
Pass fänrik R.Ellingsson (F4),kapten S.Olsson (I16) och sergeant M.Friskman (F14) skadades.
1985 Kasserad pga totalhaveri.

Gångtid:

Re: 53272 FPL 53

InläggPostat: 19 dec 2017, 19:18
av Bengt Ekbladh
53272 FPL 53
koder:: 272, 82

""- Fpl 53272 (W 82)
Den 13 maj 1985 totalhavererar fpl 53272 vid Flugebyn utanför Karlsborg i samband med militära mästerskapstävlingar i fallskärmshopp, och varvid planets förare, Åke Karlsson, omkommer.
Starten skedde kl 11.30 och var den fjärde liften för dagen och förutom föraren fanns fyra personer/hoppare ombord nämligen fk C J Wallberg F 13, fk R Ellingsson F 4, kn S Olsson I 16 samt en kvinnlig sergeant, M Friskman F 14.
Starten gick normalt och på 150 m höjd avsåg Wallberg att flytta sig från bakre till främre säte varvid fallskärmen av våda utlöstes, drogs ut ur kabinen och blev bärande över flygplanet. Hopparen försökte därvid lämna planet men lyckades ej med detta. Flygplanet har därefter girat c:a 360° under den utvecklade skärmen med lågt nosläge och under höjdförlust. Flygplanets lyftkraftcentrum har genom den utlösta skärmen kraftigt förskjutits bakåt och åt vänster.

Under flygplanets rotation har hopparen dragits ut ur flygplanet som strax därefter med nosnedläge i högerbankning tagit mark i högstammig skog och totalhavererat. De i flygplanet varande hopparna erhöll varierande skador. Kabindörren var vid tillfället avmonterad.""
Källa ::
http://www.svfplhist.com/index.htm?s=53/53.htm

Re: 53272 FPL 53

InläggPostat: 28 nov 2019, 19:45
av Bengt Ekbladh
53272 FPL 53

6 Bilder av planet aktivt.
https://digitaltmuseum.se/021016918581/ ... ia?slide=0