Fb nr 31, 231 Hansa Brandenburg typ 31

Typ: Hansa nr 31 (Caspar S.I), Hansa nr 32-41 (Heinkel HE1)
11 st i MFV
I tjänst 1921-1931, se även S 2.
Benämndes i Marinens Flygväsende för Hansa

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Fb nr 31, 231 Hansa Brandenburg typ 31

Inläggav Leif Fredin » 05 jun 2014, 09:42

Flygbåten nr 31
Typ: Hansa Brandenburg typ 31 (Caspar S.I)
Tillverkare: Casper-Werke A.G., Travemünde, Tyskland
Tillverkningsnummer: 2001

Monterad av Svenska Aero A.B., Lidingö

Torpeddepartementet, Stockholm 1921-11-12 med motor typ Maybach 260 nr 2235
Kustflottan (Hårsfjärden) 1922-10-09 med motor typ Maybach 260 nr 2304

Bild

Torpeddepartementet, Stockholm 1922-10-12
Karlskrona 1922-10-26
Torpeddepartementet, Stockholm 1922-11-11
Karlskrona 1923-06-19 med motor typ Maybach 260 nr 2235
Torpeddepartementet, Stockholm 1923-09-15
Karlskrona 1924-06-17 med motor Maybach 260 nr 1921
Torpeddepartementet, Stockholm 1924-09-16
Karlskrona 1925-06-16
Torpeddepartementet, Stockholm 1925-10-29
Karlskrona 1926-05-29
Torpeddepartementet, Stockholm 1926-10-12. Översyn. Motor typ Maybach 260 nr 2594 inmonterad
Märkning enligt go nr F 12 daterad 1927-01-12
Numrerad 231
Karlskrona 1927-04-04
Sjöflygskolan 1927-05-01

Haveri 1927-06-29. Gångtid total 545.10 tim

Ur protokoll:

Furir Littiäinen anförde: Hade fått order att flyga fb. 231 under em. för övning i platslandningar. Landade efter c:a 25 minuters flygning SO Basarholmen. Tog vatten normalt och åkte fram 5 á 10 meter, kände sedan på en vågkam en kraftig inbromsning om babord, varefter fb. svängde bb. Babords flottör hade då bräckts och slagits sönder. Ansåg att farten var normal under landningen. Landningen var ej särskilt hög, ej heller plan.

Vpl. 472 54/25 Rydberg: Ansåg att landningen var normal. Kände att fb. tog vatten. Hörde ett brak och såg framåt. Bb. flottör var då bruten och bitar av flottören flöto omkring. Tyckte att stöttorna i landningsstället voro raka.

Karlskrona den 30 juni 1927.
Chr. F:son Egerström
/B. Jacobsson

Undersökningsnämndens utlåtande.

Flygbåtens 231 haveri anser undersökningsnämnden till stor del hava förorsakats av att flygbåtens babordsflottör varit mindre god.

Karlskrona den 30 juni 1927.
Ch. F:son Egerström.
T. Runius.
B. Jacobsson
Undersökningsförrättningsnämnd

Rapport över undersökning av delar till fb. 231.

Enligt uppgift bröts vid landning den 30 juni 1927 babords flottör varvid babords vinge kom under vatten. Därefter bogserades flygbåten med vingen under vatten in på grunt vatten och bärgades sedan
Till verkstaden ankom den 11 juli i och för rep. babords vinge och skevningsroder samt underredet. Vid omedelbart företagen besiktning konstaterades:
Babords vinge.
Spanten 5 – 13 bakom bakre vingbalken. Kasseras
Håligheterna i såväl främre som bakre vingbalkarna innehöllo vatteb, varför vingbalkarna måste kasseras.
Bryttrissan med beslag sönderbruten. Kasseras
Skevningsroder. Kasseras
Underredet.
Främre distansaxel kasseras. 1 st. distansstötta och 1 st. diagonalstötta kasseras.

Centrala Flygverkstaden, Stockholm den 12/7 1927.
Erik Nyberg

P.M.
Av verkställd besiktning av fb. n:r 31 framgår, att babords bärplan bör kasseras på grund av diverse skador, ävensom att vatten inträngt i balkarnas innerkonstruktion. För fb:s iståndsättande skulle alltså erfordras tillverkning av ett komplett nytt bärplan. Fb nr 31 är emellertid en udda typ (prototyp för fb. n:r 32 – 42).
Fb nr 31 innehar en tjänstetid av sammanlagt 6 år och bör alltså inom den närmaste tiden avföras. Med anledning härav torde det icke vara lämpligt, att reparera ifrågavarande fb. utan föreslås densamma till kassation.

Stockholm, den 14. juli 1927.
Tord Ångström
Flygingeniör av 1:a graden.

Kasserad 1927-07-22
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Hansa-Brandenburg

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst