Sida 1 av 1

Fb nr 19/219 typ 20-22 svensk, Sk 2 nr 219 (F.F.33E)

InläggPostat: 07 apr 2014, 09:35
av Leif Fredin
Flygbåten nr 19
Typ: Friedrichshafen typ 20-22 svensk (kopia F.F.33E)
Tillverkare: Torpeddepartementet, Stockholm
Tillverkningsnummer: G

Levererad till Marinen 1922-09-22 som Flygbåten nr 19
Märkning 19
Torpeddepartementet, Stockholm 1922-10-03 med motor typ Benz 150 hk nr 272

Bild

Karlskrona flygstation 1925-03-06 med motor typ Benz 150 hk nr 1899
Torpeddepartementet, Stockholm 1925-08-25
Karlskrona flygstation 1926-05-03 med motor nr 146

Bild

F 2 depå 1926-10-15. Översyn. Motor typ Benz 150 nr 1887 inmonterad
Märkning enligt go nr F 12 daterad 1927-01-12
Numrerad 219
Karlskrona flygstation 1927-05-04
F 2 depå 1927-09-24. Skall överses
Till CFV. 1927-11. Under reparation.
I tjänst 1928-04-19 med motor typ Benz nr 2415.

Typbeteckning Sk 2 1928-07-01

Till CFV 1928-11-28.
Tygförråd 1929-05-05.
Skolavdelningen 1929-05-06.
Tygförråd 1929-08-07.
Till CFV 1929-09-17.

Kassationsförslag 1929-09-18 ”Beträffande särskilt flygplan n:r 218 och 219 hava vid upprepade tillfällen framställts anmärkningar mot deras flygegenskaper. Med anledning härav hava på senaste åren dessa plan varit i bruk endast ett fåtal timmar och därvid huvudsakligen använts vid tilläggsövningar på vattnet. Kassationen gäller ej blott flygplanen utan även motorerna typ Bz … som användas i ovannämnda flygplan. Samtidigt får jag vördsamt föreslå, att flygplanen efter kassation användas som skjutmål samt att motorerna överlämnas till annan flygkår eller försäljas”
Kasserad 1929-10-22