Sida 1 av 1

191

InläggPostat: 10 jan 2018, 15:24
av Lars Larsson
191 (Obs, kasserad innan beteckningen Ö 1 infördes)
Typ: FVM Tummeliten
Tillverkad av FVM,Flygkompaniets Verkstad på Malmen
c/n:
Tillverkningsår: 1921

Ex:
191 (Flygkompaniet)

1926-07-01 Överförd till Flygvapnet,fanns på Malmslätt med kod 191 vid flygvapnets tillkomst.
1926-12-01 Haveri på Malmslätt.
Kollision med Tummeliten 1101.Ff värnpliktig furir Sven Nybom omkom.
1927-02 Kasserad pga totalhaveri.

Gångtid:

Re: 191

InläggPostat: 10 jan 2018, 19:21
av Bengt Ekbladh
Ö 1 191
.....
Tyvärr dyker tvivelaktiga noteringar upp ibland!
Om:: Kollisionen mellan 1101 och 191 1926-12-01 vid Malmslätt
Kolla::
https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=90486
Enl. mig...sammanblandning av planen här/där.

Written off (damaged beyond repair)menar ju 191 INTE 1101.

Ö 1 1101 kasseras 350108
Ö 1 191 Kasseras 2702..

Ö 1 191
Haveri 1926-12-01 Malmslätt. Kollision med Ö 1 nr 1101. Ff (S N) omkom men ff i 1101 verkar ha klarat sig !
Kolla 1101