Sida 1 av 1

Sk 9 nr 5104

InläggPostat: 06 feb 2014, 10:47
av Leif Fredin
Typ: de Havilland D.H.60T Moth Trainer
Tillverkare: The de Havilland Aircraft Co Ltd, Stag Lane; England
Tillverkningsnummer 1701

Ex G-ABKN

Godkänt 1931-07-08 som Sk 9 nummer 5104

F 5 formation 1931-07-10 med motor typ Gp II nr 2144.

Haveri 1931-08-20 vid landning varvid sidorodret och undervingarna skadades.

Verkstad 1931-08-20. Haverireparation.
Formation 1931-08-21.

Haveri 1931-09-09.
Skador: Övre högra ramstycket brustet vid spant nr 2. Stagröret på höger sida mellan spant nr 2 och nr 3 knäckt. Spant nr 2 knäckt vid nedre högra ramstycket.

Verkstad 1931-09-09. Haverireparation, motorbyte. Motor typ Gp II nr 2182 inmonterad.
Formation 1931-10-16.

Haveri 1931-10-22. Kollision med annat flygplan på marken.
Skador: Höger övervinge. Båda balkarna sönderslagna av propeller.

Verkstad 1931-10-22. Påmontering av ny höger övervinge.
Formation 1931-10-22
F 5 formation Västerås 1931-11-01. F 5 skolavdelning förlagd till Västerås under tiden 1/11 – 15/12 1931.

Haveri den 1931-11-10. Kollision i luften med 5103.

Kasserat 1932-01-29. Flygtid 152:30 tim. Antal flygningar 760 st.

Re: Sk 9 nr 5104

InläggPostat: 06 feb 2014, 20:35
av Bengt Ekbladh
Leif Fredin skrev:Typ: de Havilland D.H.60T Moth Trainer
Tillverkare: The de Havilland Aircraft Co Ltd, Stag Lane; England
Tillverkningsnummer 1701
Ex G-ABKN
...
Haveri den 1931-11-10. Kollision i luften med 5103.
Kasserat 1932-01-29. Flygtid 152:30 tim. Antal flygningar 760 st.


Haveriet 1931-11-10. Kollision i luften med 5103, hände "runt" F1 Västerås

Re: Sk 9 nr 5104

InläggPostat: 03 mar 2019, 20:28
av Bengt Ekbladh
Sk 9 nr 5104

Om kollisionen mellan 5103 och 5104 1931-11-10

Under flygning i 3-grupp på ca 100 m höjd över F 1 fält, kom mittenflygplanet (5104) för nära gruppchefen (5103) under flankformering. Denne svängde då åt vänster, varvid planets stjärtparti kom in och fastnade i fpl 5104 vänstra vingställ. Sammankopplade på detta sätt, fortsatte planen i långsam vänstersväng, slog i marken och totalhavererade. Föraren i 5103 erhöll ryggskador, medan den andre föraren undkom i det närmaste oskadd.

Re: Sk 9 nr 5104

InläggPostat: 03 jun 2019, 14:07
av Bengt Ekbladh
Sk 9 nr 5104
...
Bild av Sk 9 nr 5104 på nosen efter koll med 5103 1931-11-10
...
Pilot i 5104 var Stig Wennerström... undkom i det närmaste oskadd
...
Bilden hittas om man söker på google
Stig Wennerström's aircraft accident 1931.jpg