587, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

587, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 16:18

587
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 180
Tillverkningsår: 1930


1930 Levererad till F5 märkning 587,5587,5-51
1930-08-12 Godkänd
1936-12-11 Till F1 märkning 1-95
1939-04-21 Kasserad.

Gångtid: 581,10 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 587, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 06:32

Sk 6
587
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 180


CFM 1930-08-01 med motor typ Mc 180 nr 46510.
Godkänt 1930-08-12
Levererat till F 5 1930-08-17
Numrerat 587

Haveri 1930-08-22
Total gångtid: 20.05 tim
Motor: Mc 180 nr 46510
Total gångtid: 34 tim
Ff vpl.stud. Hedengren oskadad
Skador fpl: 1 st höger övervinge, 1 st hjul, 1 st propeller, 1 st mellanaxel, 1 st motorfundament, 2 st amortisörer, 2 st vingstöttor, 1 st hjulaxel
Skador motor: 2 st. magneter, vertikalaxelns magnetdrev
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande 2.650:- kr.

ur protokoll:

Vpl.stud. 128 Hedengren anförde i huvudsak följanden:
Att han fått order att öva bedömningslandningar;
att han gjorde sin 4. start, när motorn plötsligt stannade, medan flygplanet låg i stigning mot Bonarp på ungefär 50 m höjd;
att han ställde på halvkompression, varvid propellern vred sig några varv och sedan stannade;
att han sedan kuperade och sökte landa, varvid flygplanet tog mark på en upphöjning utanför planerat område i fältets västra del, samt att flygplanet därvid studsade upp ungefär 3 m. och vid den därpå följande sättningen långsamt kapotterade på grund av att höger hjul plattades till.

Uppläst och vidkänt
128 Hedengren
Vpl.stud.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
motorstopp med åtföljande landning i dålig terräng

Ljungbyhed den 16/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
O.R. Carlgren
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Flygplanet repareras å verkstaden.
Fel från förarens sida har ej förelegat. Haveriet har förorsakats av materialfel (vertikalaxelskada).

Ljungbyhed den 26/9 1930
Arvid Flory
Chef

F 5 verkstad 1930-08-22. Motorn har varit urmonterad samt översetts. Ersatt: propeller, motorbädd, höger främre och bakre vingstöttor, höger övervinge, hjulaxel, amortisörer, höger hjul, sporrskopa samt styrlinorna för sporren. Reparation av: kylare, varvräknare, bensintankarna, höger skevningsroder, sidoroder samt stolen i förarsitsen.
Formation 1930-09-11

Haveri 1930-09-27 vid Ugerup
Total gångtid: 20.05 tim den 1/9 1930
Motor: Mc 180 nr 46510
36.30 tim den 1/9 1930
Ff furir Gunnar Wetterholm oskadad
Skador fpl: Propeller, sidoroder stukat, en vingstötta knäckt, mindre skador å vingarna
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande 1.000:- kr

Ur protokoll:

Undersökningsnämndens yttrande
Undertecknade hava vid rekognoscering fastställt, att fältet på vilket flygplan n:r 587 havererat bestod av ett stort till ytan rikligt tilltaget fast fält å vilket dock en sänka förefanns. Enligt uppgift föll under dagen en kraftig regnskur, varigenom den i sänkan befintliga marken blev tillfälligt uppblött och mjuk. Denna tillfälliga uppblötning av marken torde ej hava kunnat förutses vare sig av på fältet befintlig kontrollant eller av flygplanets föra-re.

Ljungbyhed den 2. oktober 1930.
M. Bång
Kapten.
Clas Sparre
Flygingenjör.

Furiren Wetterholm anförde i huvudsak följande:
att han vid ankomsten till fält n:r 5 vid Ugerup verkställt rekognoscering och därvid fått den uppfattningen, att fältets norra del varit mest lämpad för landning.
I landningen, då flygplanet rullade utför en mindre sluttning å fältet, kände Wetterholm, att hjulen bromsade, och att stjärtpartiet lyftes något. Wetterholm hade tagit spaken åt sig och givit något motor. Flygplanet hade emellertid gått runt.
-----
Den å fältet tjänstgörande kontrollanten, löjtnant Sandström, har tidigare för förhörsledaren anmält, att landningen skett i vindriktningen, och att det inträffade haveriet torde få tillskrivas markens, genom dagens regn blöta beskaffenhet.

Uppläst och vidkänt
Gunnar Wetterholm
Furir.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
landning å lös mark

Rinkaby den 27/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
L.G. Hägglöf
Protokollförare

F 5 verkstad 1930-10-03. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 46510 efter verkställd sotning. Utbyte av: propeller, vänster främre stagbocksbeslag, 1 st förbindelsestång mellan skevningsrodren, höger flygplanhjul.
Övervingarna ha varit avklädda och reparerade. Mindre hål å undervingarnas fanér reparerade. Sidorodret taget från fpl 583. Reparation av: fanéret i baksits, stolen i baksits, kylare, motorns täckplåtar, höjdroder reparerade och omklädda m m.
Formation 1930-10-27
Verkstad 1930-12-08. Motorbyte: inmontering av motor typ Mcnr 46850 (180 hk). Reparation av kylaren, vattendomen, sporren samt motorns täckplåtar m m.
Formation 1931-01-09.
Verkstad 1931-04-08- Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 46332. Utbyte och vägning av propeller. Diverse reparationer.
Formation 1931-04-24
Verkstad 1931-07-13. Flygplanet nedmonterat.
Förråd 1931-07-14
Verkstad 1931-11-16. Motorbyte. Motor typ Mc nr 46033 inmonterad.
Förråd 1931-12-03.
Numrerat 5587 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Verkstad 1932-01-11. Planet uppmonterat.
Formation 1932-02-05.
Verkstad 1932-03-17. Reparation av klädseln å vänster undervinge, vänster stabilisator samt höjdroder. Väns-ter hjul i landningsställ utbytt
Formation 1932-03-18.
Verkstad 1932-07-14. Motorbyte. Motor typ Mc nr 46332 inmonterad.
Formation 1932-08-06.
Till CFM 1932-12-01; motorbyte. Motor typ SP nr 11023 inmonterad.

Ombyggt till Sk 6A.

F 5 formation 1933-11-09.
Verkstad 1933-12-11. Propeller och kylare hava varit nedmonterade för diverse arbeten å motor nr 11023.
Formation 1934-01-12.
Till CVM 1934-05-03

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-51
Registreringsnummer 587 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Överlämnat till F 1 1936-12-09
Formation 1936-12-11
Verkstad 1937-01-23 Propeller utbytt. Roderlinor justerade
Formation 1937-01-25
Verkstad 1937-02-15. Ommärkning av fpl.
Märkning 1-95
Formation 1937-02-17
Verkstad 1937-03-25. Radio monterad
Formation 1937-04-02
Verkstad 1937-07-22. Motorbyte. Motor typ SP nr 11308 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-07-31
Verkstad 1937-11. Inmontering av blindflygningsinstrument
Formation 1937-12
Verkstad 1938-02-21 Utbyte av vattenkylare
Formation 1938-02-23
Verkstad 1938-03-02 Demontering av generatorkonsol. Höger undervinge utbytt mot d:o från fpl 580.
Formation 1938-03-04
Verkstad 1938-05-18 Bl a riktning av hjulaxeln
Formation 1938-05-27
Förråd 1939-03-20
Kasserat 1939-04-21. Gångtid 581 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst