584, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

584, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 16:14

584
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 177
Tillverkningsår: 1930


1930 Levererad till F5 märkning 584,5584,5-54
1930-07-02 Godkänd
1939-04-18 Till F1 märkning 1-93
1940-12-10 Kasserad.

Gångtid: 546,30 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 584, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 06:22

Sk 6
584
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 177

CFM 1930-06-01 med motor typ Mc nr 46517.
F 5 formation 1930-06-16
Numrerat 584

Haveri 1930-06-27. Planet kapotterade

F 5 verkstad 1930-06-27. Planet nedmonterat för transport till CFM.
Godkänt 1930-07-02
Till CFM 1930-07-05. Flygplanet fullständigt ommonterat.
Till F 5 1930-11-05 .

Haveri 1930-02-05. Nödlandning på grund av magnetfel. 1 st hjul stukades. – Utbyte av 1 st hjul.

Verkstad 1932-02-09. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 45978 (180 hk). Reparation av kylare och vattendom. Utbyte av vänster hjul och amortisör.
F 5 formation 1931-02-13.

Haveri 1931-03-09.
Total flygtid: 109.30 tim
Motor: Mc 180 nr 46517
Total gångtid: 123.40 tim
Ff löjtnant Ekman oskadad.
Skador fpl: Hjulaxeln krökt. Bakre distansaxeln och bakre höger manschett knäckta. Höger skidställ splittrat. Höger undervinge: Frambalken intryckt vid första sprygeln, fanérklädseln å vingens undersida skadad mellan 1 – 2 och 2 – 3 spryglarna.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande 500:- kr

Ur protokoll:

Löjtnant Ekman anförde i huvudsak följande:
att han beordrats flyga flygplan n:r 584;
att flygningen utfördes med elever i dubbelkommando och omfattade halvroll (ryggläge och återgång i halv looping nedåt).
att flygningen utfördes med fyra elever, utan att något förmärkta beträffande skidorna förrän vid fjärde landningen, vid vilken höger yttre skida stod rakt ned och splittrades;
att orena rörelser med hastigheter upp till 250 km/tim. förekommit;
att han före landningen själv tagit rodren och reglerat stabilisatorn, emedan planet var något framtungt;
att vid besiktning efter landningen konstaterades, att främre stoppwiren på högra inre skidan brustit och amortisörändarna glidit ur sin klammer.

Uppläst och vidkänt:
Erik Ekman.
Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att vid den utförda manövern (halvroll) en av skidorna pressats ned, varvid främre stoppwiren brustit och amortisören glidit ur sina klammer, så att skidans bakkant slagit upp mot vingen;
att stoppwiren icke synas var beräknad för de påfrestningar, som uppstå vid avancerad flygning;

Ljungbyhed den 10/3 1931.
Nils Söderberg
Förhörsledare
F. Sandström
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Haveriet synes hava föranletts av för svag konstruktion å skidornas stoppwirar.
Föraren frikännes från ansvar.
Avancerad flygning förbjudes tillsvidare med typ Sk 6 försedd med skidor.

Ljungbyhed den 13/3 1931.
Arvid Flory
Chef.

Verkstad 1931-03-09. Utbyte av: Höger undervinge, höger landningsställsben, bakre distansaxel och amortisörer. Reparation av hål i beklädnad å vänster undervinge.
Formation 1931-03-16.

Haveri 1931-04-10. Propellern och främre distansaxeln spolierade. Hjulaxeln krökt.

Verkstad 1931-04-11. Utbyte av främre distansaxeln. Nya amortisörer. Utbyte och vägning av propeller. Utbyte av 1 st hjul. Hjulaxeln riktad. Ny stång för sidoplåt. Vänster vinges bakkant riktad.
Formation 1931-04-11
Verkstad 1931-05-08. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46160. Reparation av kylare och vattendom m m.
Formation 1931-05-16
Verkstad 1931-09-07. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46443. Diverse reparationer kylare, vattendom och motorns täckplåtar m m.
Formation 1931-09-16
Verkstad 1931-10-16. Utbyte av vänster stabilisatorstötta. Nytt fanér på kroppens vänstra sida vid stabilisatorn m m.
Formation 1931-10-27
F 5 formation Västerås 1931-11-01. F 5 skolavdelning förlag till Västerås under tiden 1/11 – 15/12 1931.
Numrerat 5584 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Till CFM 1931-12-16 för motorbyte.

Planet ombyggt till Sk 6A. Motor typ SP nr 11308 inmonterad.

F 5 formation 1932-10-03.
Verkstad 1933-02-08. Motorbyte. Motor typ SP nr 11263 inmonterad.
Formation 1933-02-21.
Förråd 1933-04-10. Planet nedmonterat.
Verkstad 1933-05-30. Motor nr 11263 urmonterad.
Förråd 1933-05-31.
Verkstad 1933-08-28. Uppmontering. Motor typ SP nr 11177 inmonterad.
Formation 1933-09-05.
Verkstad 1934-01-23. Vingarna nedmonterade.
Förråd 1934-01-23.
Verkstad 1934-08-27. Uppmontering. Motor typ SP nr 11308 inmonterad.
Formation 1934-09-12.
Verkstad 1934-11-01. Utbyte av hjulaxel, amortissörer och muff. Motor typ SP nr 11281 inmonterad. Reparation av motorplåtar, kylare och vattendom.
Formation 1934-11-06.
Förråd 1935-02-09.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-54
Registreringsnummer 584 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Verkstad 1936-12-15. Motor nr 11281 urmonterad.
Förråd 1936-12-18
Verkstad 1937-03-11. Uppmontering och motorbyte. Motor typ SP nr 11200 inmonterad.
Formation 1937-04-21
Verkstad 1939-03-13. Översyn. Kroppen ommärkt. Undervingar har varit bortmonterade för ommärkning. Övervingar ommärkta. Sidoroder har varit bortmonterat för ommålning.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1939-03-28.
Överlämnat till F 1 1939-04-18 med motor typ SP nr 11303
Märkning 1-93
Till CVM 1939-05-06 för inmontering av blindflygutrustning.
F 1 formation 1939-06-06
Verkstad 1940-04-01 för motorbyte. Motor typ SP nr 11204 inmonterad
Formation 1940-05-04
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 1-57
Förråd 1940-11-01
Kasserat 1940-12-10
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst