582, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

582, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 16:11

582
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 175
Tillverkningsår: 1930


1930 Levererad till F5 märkning 582,5582,5-56
1930-06-13 Godkänd
1939-08-11 Till F1 märkning 1-92
1940-12-10 Kasserad.

Gångtid: 583,35 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 582, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 06:17

Sk 6
582
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 175

CFM provflygning 1930-05-13 med motor typ Mc nr 46438
F 5 formation 1930-05-17
Numrerat 582
Godkänt 1930-06-13
Verkstad 1930-07-29. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 46445.
Formation 1930-08-02
Verkstad 1930-08-05. Diverse justeringar.
Formation 1930-08-05.

Haveri 1930-09-26 vid Högseröd
Total gångtid: 140.05 tim den 1/9 1930
Motor: Mc 180 nr 46445
Total gångtid: 56 tim
Ff löjtnant B Bergman oskadad
Skador fpl: Undre longerongerna i kroppen brutna samt fanéret bräckt strax framför stabilisatorn.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 600:- kr.

Ur protokoll:

Undersökningsnämndens yttrande

Vid rekognoscering av det fält å vilket flygplanen n:r 572 och 582 havererat konstaterades följande;
Fältet bestod av två sammanhängande i förhållande till varandra något förskjutna delar. Till färgen var det ena grönt, det andra gult. Det gröna fältet begränsat i start- och landningsriktningen av en å och en plöjd åker, det gula fältet av en gård och en låg stenmur.
Undertecknade anse, att föraren å flygplan n:r 572 även med noggrann rekognoscering icke med säkerhet kunnat avgöra om fälten voro sammanhängande som var fallet.
Den av löjtnant Henricsson valda delen av fältet medgiver ingen marginal för en felatigt bedömd landning, utan anse undertecknade, att han bort välja ett annat i trakten liggande större fält, då i övningen icke ingick obligatorisk landning å detta fält.
Beträffande löjtnant Bergmans landning på den andra delen av fältet gäller samma uttalande.

Ljungbyhed den 2. oktober 1930.
M. Bång
Kapten.
Clas Sparre
Flygingenjör.

Löjtnanten Bergman anförde i huvudsak följande:
att han hade order att landa med anmälan vid kontroll n:r 2 vid Högseröd. Han inträffade där samtidigt som löjtnant Falk och hade efter rekognoscering gått åt sidan för att låta löjtnant Falk landa först. Han hade därefter verkställt ytterligare två rekognosceringar, då han bestämt sig, var landning skulle ske. Då denna verkställdes, märkte han, att farten var för hög, och att han skulle rulla för långt. Han drog åter på motor, efter c:a 15 m:s rullning, men farten ökades mycket långsamt. Strax innan fältets begränsning, en stengärdesgård, tog han åt sig spaken för att lyfta planet över. Vänstra hjulet tog i en högre uppskjutande sten, varefter flygplanets stjärtparti även träffade stengärdesgården.
Han tänkte då ett tag landa, med då planet lyfte tämligen normalt, fortsatte han runt och landade på den plats, där han under tiden såg löjtnant Falk starta. Landningen verkställdes på högra hjulet, enär det vänstra var skadat.
Rullsträckan var c:a 40 m.
Efter landningen besiktigades flygplanet, varvid framgick att undre longerongerna voro brutna och fanéret bräckt.

Uppläst och vidkänt
B. Bergman

Sergeant Vogeler anförde:
att han tjänstgjorde som kontrollant på fältet; och vitsordade Löjtnant Bergmans uppgifter.

Uppläst och vidkänt
J. Vogeler

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
felbedömning från förarens sida. Med flygplan med något bättre start- och stigningsegenskaper hade skadan med all sannolikhet icke inträffat.

Rinkaby den 27/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
L. Thunberg
Protokollförare

Planet skadat. Vingarna monterade å fpl 572.
Till CFM 1930-09-26
Till F 5 1930-12-23
Verkstad 1931-04-24. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46353. Diverse reparationer. bl a kylare och vattendom reparerade. Reparation av motorns täckplåtar. Båda amortisörerna omlagda. Reparation av bägge hjulens däck.
Formation 1931-05-21
Verkstad 1931-09-19. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46510. Diverse reparationer. bl a reparation av kylare och vattendom
Formation 1931-10-02
Verkstad 1931-11-14. Diverse justeringsarbeten
F 5 formation 1931-11-21.
Numrerat 5582 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Till CFM 1932-02-10 för motorbyte. Motor typ SP nr 11177 inmonterad.

Ombyggt till Sk 6A.

Till F 5 1932-08-31.
Verkstad 1932-09-29. Översyn och reparation av motor.
Formation 1932-10-01.
Verkstad 1932-12-01. Kylare och motorfundament skadade under transport. Kylaren reparerad. Motorfundamentet utbytt. Motor typ SP nr 11322 inmonterad.
Formation 1932-12-20.
Verkstad 1933-02-20. Motorskada. Reparation av flygkropp. Motorbyte. Motor typ SP nr 11177 inmonterad.
Formation 1933-03-07.
Verkstad 1933-03-28. Motorn översedd i planet.
Förråd 1933-05-16. Motorn urmonterad. Planet nedmonterat.
Verkstad 1936-01-08. Liten översyn och uppmontering. Motor typ SP nr 11119 inmonterad

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-56
Registreringsnummer 582 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-03-30
Förråd 1936-06-08. Nedmonterat.
Verkstad 1937-01-26. Uppmontering och motorbyte. Motor typ SP nr 11016 inmonterad.
Formation 1937-02-24
Verkstad 1937-05-11. Utbyte av högra undre främre kroppsbeslag. Reparation av kylare.
Formation 1937-05-20.
Verkstad 1937-11-01. Motorbyte. Motor typ SP nr 11020 inmonterad
F 5 formation 1937-11-11
F 5 verkstad 1939-03-13. Översyn. Kroppen ommärkt. Undervingar har varit bortmonterade för ommärkning. Övervingar ommärkta. Sidoroder har varit bortmonterat för ommålning.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1939-07-17 med motor typ SP nr 11204.
Överlämnat till F 1 1939-08-11
Märkning 1-92
Verkstad 1940-05-01. Motorbyte
Förråd 1940-11-01
Kasserat 1940-12-10
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst