576, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

576, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 15:59

576
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 158
Tillverkningsår: 1929


1929 Levererad till F5 märkning 576,5576
1929-08-29 Godkänd
? Till F1 märkning 1-96
1937-09-06 Påkörd av B 3 nummer 133 på marken på F1.
1937-10-12 Kasserad.

Gångtid: 879,05 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 576, Sk 6A

Inläggav Bengt Ekbladh » 02 feb 2014, 22:07

Lars Larsson skrev:576
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 158
Tillverkningsår: 1929
1929 Levererad till F5 märkning 576,5576
1929-08-29 Godkänd
? Till F1 märkning 1-96
1937-09-06 Påkörd av B 3 nummer 133 på marken på F1.
1937-10-12 Kasserad.
Gångtid: 879,05 timmar


Sk 6A 576:s skador var på propeller och i nosen.
Motor var nr. 11083
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 576, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 06:00

576
Sk 6
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 158

Till Flygskolkåren 1929-08-04 med motor typ Mc nr 40610
Numrerat 576
Godkänt 1929-08-29

Haveri 1929-09-20, Planet skadat vid landning på grund av att fälgen sammantryckts å ena hjulet.

Verkstad 1929-09-20. Reparation av vänster övervinges sarg. Utbyte av höger landningsställshjul samt amortisör och propeller. Hjulaxeln rätad och motoraxeln indikerad.
Formation 1929-09-25

Haveri 1929-09-25. Planet skadat vid kollision med en gran under divisionsflygning

Verkstad 1929-09-25. Vingstället har varit nedmonterat. Vänster övervinge delvis avklädd för undersökning och åter klädd. Vänster undervinge utbytt. Beslag och skevningsroder överflyttade från den gamla vingen. Talrörsanordning, höger bensintank samt 2 st sidoroderlinor ersatta.
Formation 1929-10-10. Planet ånyo intaget å verkstad för översyn, då det vid förnyad flygning visade sig ha tendens att gå åt vänster. Planet nedmonterat. Motorn urmonterad.
Verkstad 1929-10-11. Inmontering av motor typ Mc nr 45176, vilken omedelbart efter provkörning åter urmonterats på grund av vevaxelbrott. Inmontering av motor typ Mc nr 41649.
Formation 1929-11-15
Verkstad 1930-03-03. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 45349.
Formation 1930-03-06
Motorbyte 1930-06-30. Inmontering av motor typ Mc nr 45276
Verkstad 1930-08-22. Planet har varit nedmonterat. Reparation av: kylare, vattendom, varvräknarslang, vingtankarna, bensinuren samt sargen å vänster undervinge och höger undervinges skevningsroder m m.
Motorplåtarna reparerade. Planet uppmonterat. Inmontering av motor typ Mc nr 45394.
Formation 1930-09-04
Verkstad 1930-09-15. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 40610. Utbyte av propeller, hjulaxel, amortisörer samt krysstag.
Formation 1930-09-17.

Haveri 1930-09-24 vid Utterö
Total gångtid: 403.55 tim den 1/9 1930
Motor typ Mc 180 nr 40610. Total gångtid 36.30 tim den 1/9 1930
Ff fänrik Herbert Kallenberg oskadad

Ur protokoll:
Vid rekognoscering av det fält å vilket flygplan n:r 576 havererade konstaterades följande;
Fältet begränsades i startriktningen av en allé med en höjd av c:a 5 m., och i startriktningen var 350 m. Marken var av mjuk beskaffenhet.
Före fänrik Kallenbergs start hade samma dag 20 starter skett i samma riktning.
Undertecknades uppfattning är, att en felaktigt bedömd start å detta fält med största sannolikhet måste medföra ett haveri på grund av typens dåliga start- och stigegenskaper.

Ljungbyhed den 2. oktober 1930.
M. Bång Kapten.
Clas Sparre
Flygingenjör.

Fänriken Kallenberg anförde i huvudsak följande:
att han efter landning å fält n:r 3 vid Utterö av därvarande kontrollant, Löjtnant Claesson, beordrats att starta å fältets bortersta del i riktning mot en allé, som begränsade södra delen av fältet.
Kallenberg hade dragit på motorn för fullt och fann, att starten till att börja med förflöt normalt. När ungefär halva startsträckan passerats, och flygplanet lättat från marken, hade Kallenberg fått den uppfattningen, att flygplanet ej steg normalt, och att han för att komma över hindret var tvungen att ”trycka” flygplanet.
Kallenberg gjorde detta, och när han kommit i närheten av allén, hade han tagit spaken åt sig för att lyfta flygplanet över allén. Manövern misslyckades, och flygplanet kolliderade med träden och hamnade på en åker på andra sidan allén.

Löjtnant Claesson anförde:
att Kallenberg följt hans instruktioner med avseende på startplats och startriktning. Starten hade skett i vindriktningen, vilken Claesson kontrollerat, omedelbart innan startordern givits. Startens första del hade förlupit fullt normalt, och till att börja med ej företett några olikheter mot föregående starter under dagens lopp.
Sedan flygplanet lättat, hade emellertid enligt Claessons uppfattning Kallenberg tryckt flygplanet för länge mot allén och kommit för nära inpå denna för att kunna gå klar för trädkronorna.
Claesson uppskattade alléns höjd till omkring 5 m., startsträckan till 350 m. samt meddelade, att fältet sluttade svagt ned mot allén, och att marken var fast utan ojämnheter.
Vindstyrkan var vid tillfället c:a 6-8 m/sek.

Uppläst och vidkänt
G. Claesson
Löjtnant
Herbert Kallenberg
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att föraren ej tagit ut stigningen tillräckligt beroende på en överdriven försiktighet, föranledd av flygplantypens dåliga start. och stigegenskaper.

Rinkaby den 27/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
L.G. Hägglöf
Protokollförare

Till CFM 1930-09-24. Reparation. Ny propeller monterad. Ny motor, Mc 180 nr 46344, inmonterad.
Till F 5 1931-06-11
Verkstad 1931-08-04. Diverse justeringar.
Formation 1931-08-21
Verkstad 1931-08-28. Undervingarna ha varit nedmonterade. Nya lager till skevningsroderarmarna och utbyte av alla bultar
m m.
Formation 1931-09-02
Verkstad 1931-10-09. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46456. Reparation av kylare och vattendom. Reparation av motorns täckplåtar samt av vänster stagrör till kylaren m m.
Formation 1931-10-15
Verkstad 1931-11-11. Stabilisatorn nedmonterad, gejdrarna vid främre fästet justerade, propellern utbytt m.m
Formation 1931-11-15.
Numrerat 5576 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Till CFM 1932-02-10 för motorbyte. Motor typ SP nr 11325 inmonterad.

Planet ombyggt till typ Sk 6A.

Till F 5 1932-07-09. Planet nedfluget till Ljungbyhed.
Verkstad 1932-07-11. Utbyte av wiren för inställning av stabilisator, höger höjdroderbultar m.m.
Formation 1932-07-19.
Verkstad 1932-07-26. Motorn skadad. Kylaren läck. Motorbyte. Motor typ SP nr 11119 inmonterad.
Formation 1932-09-29.
Till CFM 1932-11-15. Diverse justeringsarbeten. Motor typ SP nr 11303 inmonterad
F 5 formation 1933-01-14.
Verkstad 1933-07-01. Utbyte av vänster främre landningsställsben, 2 st krysstag, vänster amortisör m.m.
Formation 1933-07-08.
Verkstad 1933-10-01. Motorbyte samt liten översyn. Motor typ SP nr 11325 inmonterad.
Formation 1933-10-21.
Verkstad 1934-09-07. Liten översyn.
Formation 1934-09-19.
Verkstad 1934-12-13. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ SP nr 11303 inmonterad.
Formation 1935-01-09.
Verkstad 1935-05-17. Motorbyte. Motor typ SP nr 11269 inmonterad.
Formation 1935-05-28
Till CVM 1935-10-05. Motorbyte. Motor typ SP nr 11123 inmonterad.

Nödlandning 1935-10-09
Motor: SP nr 11123
Ff kapten Söderberg
Orsak till nödlandning: Motorfel i starten.
Inga skador

F 5 formation 1935-10-30.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-62
Registreringsnummer 576 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Verkstad 1936-01-24. Motorbyte. Motor typ SP nr 11272 inmonterad
Formation 1936-02-08
Verkstad 1936-04-16. Nedmontering.
Förråd 1936-04-17
Till CVM 1936-12-08.
Överlämnat till F 1 1937-02-08 med motor typ SP nr 11020
F 1 verkstad 1937-02-08 Besiktning. Ommålning av fpl
Märkning 1-96
Formation 1937-02-16
Verkstad 1937-03-06 Fenans främre infästen i kroppen rep
Formation 1937-03-09
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Nödlandning 1937-07-22
Motor: SP nr 11020.
Ff aspirant Wirfält oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av bränslebrist.
Inga skador

Till CVM 1937-08-05 för motorbyte och liten fplöversyn. Motor typ SP nr 11083 inmonterad.
F 1 formation 1937-08-23

Haveri 1937-09-06 på F 1, Hässlö
Gångtid total 878 tim.
Motor typ SP 11083.
Gångtid total 68 tim.

Orsak till haveri: Kollision på marken. Påkört av B 3 nr 133

Ur rapport:
Vid besiktning konstaterades följande skador å fpl nr 576.
Spant nr. 1 loss från kroppen.
Spant nr. 2 loss vid övre longerong.
Vänstra undre longerong knäckt vid motorfundamentsbeslag.
Högra övre longerong, spricka vid motorfundamentsbeslag.
Högra undre samt vänstra övre longerong skadade vid motorfundamentsbeslag.
Motorfundamentsbeslagen å kroppen deformerade.
Motorfundamentet kass.
Motoraxeln krokig.
Propellern kass.
Vattenkylaren sönder.
Stagbocken kass.
Vänstra övervingen sönder från vingstöttorna till spetsen. Främre balken, framkant och spryglar, sprygel vid bensintanken knäckt.
Undervingarna undersökas.
Sido- samt bottenfanér sönder å kroppens främre del.
Sporren knäckt.

Västerås den 10 september 1937.
Arne Almé
Civilingenjör.

Totalhaveri med hänsyn till fpltypens ålder.

F 1 förråd 1937-09-07
Kasserat 1937-10-12
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst