075 / 575, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

075 / 575, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 15:57

075 / 575
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 157
Tillverkningsår: 1929


1929 Levererad till F5 märkning 075,575,5575,5-63
1929-07-05 Godkänd
1938-11-11 Kasserad.

Gångtid: 334,45 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 075 / 575, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 05:58

Sk 6
575
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 157

Godkänt 1929-07-05
F 5 formation 1929-07-05 med motor typ Mc nr 45407.
Numrerat 075

Numrerat 575 enligt TB nr T.465 daterad 1929-07-08.

Verkstad 1929-08-26. Motorbyte: Inmonterat motor nr 45349 samt påmonterat skyddsbeslag för sporrskopan. Formation 1929-08-27
Verkstad 1929-09-16. Utbyte av höger landningsställshjul, inmontering av landningsljus samt reparation av varvräknarslang, talrörsanordning och beslaget för handspaken i bakre sittrummet
Formation 1929-09-19
F 5 verkstad 1929-10-25. Diverse justeringar.
Formation 1929-10-31
Verkstad 1929-12-20. Planet intaget för motorbyte. Inmontering av motor typ Mc nr 45276. Utbyte av sporre med amortisör m m.
Formation 1930-02-14
Verkstad 1930-04-28. Översyn. Undervingarna ha varit nedmonterade. Utbyte av samtliga bultar i skevningsroderarmarna och yttre gångjärnen, bussningarna i höjdrodren samt flygplanshjulen m m.
Formation 1930-05-05
Verkstad 1930-05-16. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 36101. Utbyte av båda vänster sidoroderlinor samt reparation av motorplåtarna.
Formation 1930-05-22

Haveri 1930-07-02. Planet skadat vid kapottering

Till CFM 1930-07-05. Reparation.
F 5 formation 1930-09-21. Höger hjul skadat vid nödlandning. Planet nedmonterat och per järnväg transporterat till Ljungbyhed.
Verkstad 1930-09-26. Planet uppmonterat. Utbyte av vänster undervinge och skevningsroder, höger hjul samt propeller. Fanéret i stjärten delvis utbytt. Reparation av vänster konsol för kylaren.
Formation 1930-10-04

Haveri 1930-11-19. Planet kapotterade den 19/11. Nedmonterat och avsänt till CFM för reparation.
Total gångtid: 290.01 tim
Motor: Mc 160 nr 36101
Total gångtid: 261. 40 tim
Ff vpl.stud Malte Siewers oskadad
Skador fpl: Flygkropp: Samtliga ramstycken äro av vid spant 1 a. Höger övre ramstycke dessutom skadat vid spant 5-6. Vindruta till spanarplats och stolben i förarplats skadade.
Beslag: Landningsställs- och höger övre stagbocksbeslag skadade. Sporrskopa och fotsteg under kroppen skadade.
Stagbock: Skadad.
Landningsställ med tillhörande axlar: Kassabelt.
Motorfundament: Skadat.
Kylare: Avskärmaren skadad.
Vingställ: Vänster undervinge: Framkant och främre balk skadade. Vänster övervinge: Framkant och spryglar skadade.´Höger undervinge: Kassabel. Höger övervinge: Höger del skadad.
Skevningsroder: Höger undre skevningsroder kassabelt.
Sidoroder: Mindre hål förefinnes.
Propeller: Kassabel.
Motorplåtar: Delvis skadade.
Skador motor: Vevaxelbrott. Totalhaveri

Ur protokoll:

Haveriet har förorsakats av nödlandning till följd av motorstopp. Motorstoppet har i sin tur föranletts av vevaxelbrott. Vevaxeln företer typiskt utmattningsbrott, men har anledningen till detta utmattningsbrott icke kunnat fastställas.
En del av vevaxeln har för vidare undersökning översänts till Tekniska Byrån.

Ljungbyhed den 5. december 1930.
M. Bång
Kapten
Claes Sparre
Flygingenjör.

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning i skog på grund av motorstopp..

---
Vpl.stud. 130 Siewers anförde i huvudsak följanden:
att han var tilldelat flygplan n:r 575; övningen avsåg gruppflygning och hade pågått i c:a 15 min., då motorn plötsligt skorrade till och stoppade med propellern stående. Han befann sig då på 300 m. höjd över Söderåsen. Strax förut hade gruppen passerat ett öppet fält, varför S. svängde helt om upp mot vinden i avsikt att landa å detta fält, som var det enda inom räckhåll. S. planerade på rak kurs mot fältet, men nådde icke fram utan blev tvungen att utföra landningen i gles björkskog ett tiotal meter ifrån fältet. Vid landningen svängde planet helt om och hamnade på rätt köl i motsatt riktning.

Uppläst och vidkänt
Malte Siewers
Befälselev

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Motorstopp (vevaxelbrott), nödlandning i olämplig terräng.

Ljungbyhed den 20/11 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
F. Sandström
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Då vevaxelbrott förelegat har anledningen till haveriet varit att söka i motorns konstruktion. Under 1930 ha 3 vevaxelbrott inträffat å motortyp Mc. Flygplanet översänt till C.F.M. för reparation. Kronan vidkännes kostnaderna.
Ljungbyhed den 6/12 1930
Arvid Flory
Chef

Till CFM 1930-11-29. Inmontering av motor typ SP nr 11119, utbytt mot nr 11132

Ombyggt till Sk 6A

F 5 formation 1931-12-31.
Numrerat 5575 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Verkstad 1932-03-11. Motorn urmonterad för översyn. Motor nr 11132 inmonterad efter översyn.
Formation 1932-05-02.
Verkstad 1932-07-01. Kylsystemet ej klart.
Förråd 1932-08-01. Motorn urmonterad.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Registreringsnummer 575 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Till Instruktionsverkstad 1938-01-03.
Kasserat 1938-11-11
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron